Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-05

IMF: FORTSATT BRA GLOBALT MOMENTUM, MEN MER ATT GÖRA FÖR G20

STOCKHOLM (Direkt) Det finns en fortsatt optimism om utvecklingen för den
globala ekonomin, även om det krävs fortsatta åtgärder för att stärka
återhämtningen och göra den mer inkluderande.

Det skriver IMF i en rapport, "Global Prospects And Policy Challenges", inför
G20-mötet i Hamburg den 7-8 juli.

"Detta möte öppnar med en känsla av optimism. Den positiva stämningen kommer
från en global återhämtning som nu är ett år gammal och representerar en
välkommen förändring från tidigare G20-möten, där ostadig tillväxt och
nedrevideringar vanligen skuggat mötena", säger IMF-chefen Christine Lagarde
i en kommentar.

IMF konstaterar i rapporten att den globala återhämtningen fortsätter, även om
det skett vissa förändringar i dess sammansättning. Medan den amerikanska
ekonomin hade en svag start på året så såg många länder i Europa och Asien en
högre BNP-tillväxt än väntat, med stöd från en cyklisk uppgång i
tillverkningsindustrin och handeln. De finansiella förhållandena på
tillväxtmarknaderna har i stort varit stöttande för tillväxten även om USA:s
penningpolitik gradvis stramats åt.

"Samtidigt går många såväl tillväxt- som utvecklade ekonomier under
potentialen, och den underliggande kärninflationen är fortsatt generellt
låg", skriver IMF som bedömer utsikterna globalt som i stort i linje med
vårprognosen från i april.

Då såg IMF en global tillväxt på 3,5 procent i år och 3,6 procent nästa år.

Det finns samtidigt stigande sårbarheter och fortsatta obalanser som hotar
detta momentum. Kinas tillväxt har varit robust, men drivs delvis av snabb
kredit- och finanspolitisk expansion som ökar sårbarheten, även om åtgärder
vidtagits.

I vissa tillväxtländer är företagens belåning hög och bankernas
balansräkningar bräckliga. I många utvecklade ekonomier fortsätter låga
räntor, hög andel dåliga lån kopplade till svaga balansräkningar och
företagsmodeller att begränsa finanssektorns lönsamhet. Samtidigt kvarstår
obalanser i globala bytesbalanser, vilket påverkar investeringsläget.

Svag produktivitetstillväxt och ojämn fördelning av de ekonomiska framstegen
begränsar tillväxten framöver, särskilt i utvecklade ekonomier.

Den långsamma takten i ekonomiska reformer och reparationen av den privata
sektorns balansräkning fortsätter att dämpa investeringarna och
produktivitetstillväxten, vilket ökar motvinden från mer långsiktiga trender
som en åldrande befolkning, långsammare innovation och trög förbättring i
kvinnors deltagande i arbetskraften.

"Kombinerat med ett otillräckligt stöd för dem som bär bördan av justeringar
till tekniska förändringar och global ekonomisk integration, så lägger dessa
krafter ett tak på de framtida ekonomiska utsikterna då den nuvarande
cykliska uppgången fortsätter", skriver IMF.

Även om de kortsiktiga riskerna har blivit mer balanserade, så fortsätter
nedåtriskerna att dominera på medellång sikt. Den cykliska uppgången kan bli
starkare och mer uthållig än väntat, men det finns även nedåtrisker från
policyosäkerhet, sårbarheter i finanssektorn och en kraftig åtstramning i
globala finansiella förhållanden.

En bred tillbakagång av den stramare finansregleringen sedan finanskrisen kan
leda till mindre kapitalbuffertar, med negativa återverkningar för den
finansiella stabiliteten.

På medellång sikt kan ett misslyckande med att lyfta den potentiella
tillväxten och göra den mer inkluderande skada den sociala sammanhållningen
och göra det än svårare att hitta politisk konsensus för nödvändiga reformer.

IMF rekommenderar därför ökade ansträngningar inom en rad områden:

Med olika cykliska förhållanden är det fortsatt lämpligt med divergerande
finans- och penningpolitik. I utvecklade länder där efterfrågan saknas och
inflationen är för låg bör policyn vara fortsatt stöttande, men på andra håll
bör penningpolitiken gradvis normaliseras och finanspolitiken fokusera på
reformer för att öka utbudet.

Åtgärder för att reparera balansräkningarna och säkra de offentliga skuldernas
uthållighet är avgörande för att få en motståndskraftig återhämtning.

Reformerna bör ske i rätt ordning och utformas på rätt sätt för att säkra en
inkluderande tillväxt och samtidigt öka produktivitet och investeringar.

För att maximera fördelarna av en global integration så är det av högsta vikt
att ta fram och hålla fast vid ett multilateralt och regelbaserat ramverk.

---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 5191 7931, http://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.