Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-03

IMF: FRAMSTEG FÖR FINANSIELL REGLERING, MEN MER BEHÖVS

STOCKHOLM (Direkt) Den globala finanskrisen tvingade fram en förändrad global
finansiell regleringsarkitektur. Nya standarder, verktyg och praktiker
utvecklades och implementeringar sjösattes över hela världen.

Det skriver IMF i ett delkapitel ur den kommande globala finansiella
stabilitetsrapporten.

I kapitlet tittar valutafonden på de viktigaste felaktigheterna i översynen av
den finansiella sektorn före finanskrisen och utvärderar framstegen i
implementeringen av reformagendan för att hantera svagheterna.

Utvärderingen visar att mycket framsteg har gjorts med att reformera den
globala finansiella regelboken. Den breda agenda som tagits fram av det
internationella samfundet har lett fram till nya standarder som har bidragit
till ett mer uthålligt finansiellt system - ett som är mindre belånat, mer
likvid och bättre övervakat.

Bland viktiga framgångar räknas implementeringen av Basel III-reglerna för
kapital och likviditet och utbredda stresstester av banker. Den form av
"skuggbanker" som var nära kopplade till finanskrisen har bromsats, och de
flesta länderna har nu myndigheter med ansvar för makrotillsyn och vissa
verktyg för att bevaka och begränsa risker för hela finansiella systemet.

Bankövervakningen har också blivit mer intensiv, i synnerhet för större
banker, och reglerna för upplösning av banker har förbättrats och
förväntningarna om att regeringar ska rädda banker i kris förefaller ha
dämpats.

Inom vissa områden ser dock IMF utrymme för fortsatta förbättringar. Viktiga
prioriteringar inkluderar ett färdigställande av implementeringen av
"hävstångsförhållandet" (leverage ratio) och ramverk för upplösning av
gränsöverskridande banker och för solvensen i försäkringsbolag.

IMF fastslår också att myndigheterna med ansvar för makrotillsyn måste har en
"adekvat verktygslåda" för att begränsa systemrisker.

"Existerande framsteg inom utmanande områden som bankers kompensationspraxis
och användandet av kreditvärderingsinstitut måste byggas på, men nytt
tänkande kan också behövas", skriver IMF.

IMF skriver vidare att reformerna av den finansiella sektorn måste fortsätta
och koordineras internationellt. En utvärdering av de bredare effekterna av
reformerna är att rekommendera tio år efter den globala finanskrisen, och
oavsedda konsekvenser av reformerna bör utvärderas och adresseras.

"IMF stöder en proportionell hållning till reglering och övervakning - där
komplexiteten i tekniska standarder och övervakningsansträngningar och
utredningar sätts i proportion till ett instituts systemiska vikt och
jurisdiktionens globala vikt", skriver IMF.

Fonden tillägger att tillbakadragande av reformer kan skapa möjligheter för
regelarbitrage och leda till en "tävling mot botten" när det gäller reglering
och övervakning. "Det kan göra det finansiella systemet mindre säkert och kan
riskera den finansiella stabiliteten".

IMF skriver vidare att i takt med att det finansiella systemet fortsätter att
utvecklas och nya hot mot den finansiella stabiliteten växer fram så måste
också reglerare och övervakare var fortsatt vaksamma för risker. Övervakning
av nya områden som fintech och cybersäkerhet bör vara prioriterade, och
fortsatt vaksamhet på området "klok" (prudent) reglering inom områden som
tillgångsförvaltning är lämpligt.

IMF avslutar med att påpeka att ingen finansiell reglering kan reducera
sannolikheten för en kris till noll, så reglerarna måste vara "fortsatt
ödmjuka". Den senaste tidens utveckling visar att risker kan migrera till nya
områden, och reglerare och övervakare måste vara vaksamma på denna
utveckling.

---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 5191 7931, http://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.