Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-17

IMF: GOD SVENSK TILLVÄXT, MEN VARNAR ÅTER FÖR SKULDSÄTTNINGEN

STOCKHOLM (Direkt) Sverige har en fortsatt god ekonomisk utveckling men bör ta
itu med hushållens växande skuldsättning. Finanspolitiken är väl balanserad
och Riksbanken bör fortsätta stimulera tills inflationen når målet.

Det konstaterar IMF-styrelsen efter att ha avslutat artikel IV-konsultationen
med Sverige.

IMF spår att Sveriges BNP ökar 3,4 procent i år och 2,4 procent nästa år. I
oktoberprognosen spåddes en BNP-ökning på 3,6 procent i år och 2,6 procent
nästa år.

IMF noterar att Sverige upplever en stark ekonomisk utveckling.
Sysselsättningen ökar och arbetslösheten har tryckts ned till cirka 7
procent. Kärninflationen (HIKP-baserat) har stigit betydligt och
inflationsförväntningarna rört sig närmare Riksbankens mål.

Boprisökningarna har dämpats, vilket kan återspegla de högre nivåer som
uppnåddes hösten 2015 tillsammans med förväntningarna om de nya
amorteringskraven från juni 2016.

"Inte desto mindre ligger bostadspriserna cirka 40 procent över 20-årssnittet
relativt inkomsterna, och dyrt boende har resulterat i att en växande andel
av nya låntagare skuldsätter sig högt relativt sina inkomster", skriver IMF.

Budgetunderskottet väntas vara litet i år och nästa år trots kostnader för
migration och satsningar på utbildning och arbetsmarknad. Där krävs dock mer.

"Trots gynnsamma förhållanden på arbetsmarknaden så tar det fortsatt lång tid
att få nyanlända i arbete, och arbetslösheten är hög bland låtutbildade
arbetare som har fötts utomlands", skriver IMF.

Valutafonden uppmanar till en balanserad policy för att behålla en solid
tillväxt. Det bör inkludera att få inflationen tillbaka till målet för att ge
penningpolitiken manöverutrymme för framtida nedgångar, att dämpa uppgången
på bostadsmarknaden och riskerna med hushållens skuldsättning, att säkra
motståndskraften i finanssektorn och att skynda på integrationen av
flyktingarna.

IMF välkomnar uppgången i inflationsförväntningarna som en tydlig signal om
Riksbankens åtagande att nå målet. Valutafonden rekommenderar att
penningpolitiken förblir expansiv under en tid givet utsikterna att
inflationen stiger endast gradvis.

"Styrelsen ansåg att ett borttagande av stimulanser bör invänta bekräftelse på
en varaktig uppgång i inflationen, medan större stimulanser skulle vara
lämpligt om inflationen eller inflationsförväntningarna skulle försvagas",
skriver IMF.

Samtidigt bör myndigheterna noga bevaka effekterna av de negativa räntorna på
finansmarknaden och bankernas lönsamhet, även om finanssektorn bedöms vara i
gott skick.

För att dämpa uppgången i bostadspriserna rekommenderas reformer för ökat
markutbud för byggande, att fasa ut ränteavdragen och även hyresregleringarna
(men med hänsyn taget till sårbara hushåll).

"Med en skuldsättning hos hushållen som troligen fortsätter stiga på medellång
sikt betonade styrelsen behovet av att stärka makrotillsynen genom att i rätt
tid införa ett skuldkvotstak", heter det.

IMF välkomnar förändringarna i överskottsmålet och uppmanar till att använda
finanspolitiskt utrymme till att öka integrationen av nyanlända, samt
upprepar rekommendationen om ökad flexibilitet i ingångslönerna.
---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 5191 7931, http://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.