Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-03

IMF: IHÅLLANDE PRODUKTIONSFÖRLUSTER 10 ÅR EFTER FINANSKRISEN

STOCKHOLM (Direkt) Produktionsförlusterna verkar vara ihållande ett decennium
efter den finansiella krisen 2008. Tröga investeringar har varit den
viktigaste kanalen för dessa förluster, i kombination med nedgångar för
långsiktigt kapital och totalfaktorproduktiviteten jämfört med
förkrisnivåerna.

Det skriver IMF i ett delkapitel ur den kommande globala tillväxtprognosen.

"Policyval före krisen och det omedelbara efterspelet influerade
efterkrisvariationerna i produktionen. Det understryker vikten av
makrotillsyn och effektiv övervakning", skriver IMF, och tillägger att länder
med större finansiella bräckligheter åren före krisen drabbades av större
produktionsförluster efter krisen.

Länder med starkare finansiell position före krisen, och de med mer flexibla
växelkurssystem, upplevde däremot mindre förluster. De exceptionella
policyåtgärder som vidtagits efter krisen har också hjälpt till att mildra
produktionsförlusterna efter krisen.

IMF konstaterar att jakten på likviditet på de globala marknaderna efter att
Lehman Brothers gick i konkurs, den 15 september 2008, förebådade den mest
akuta fasen i den finansiella turbulens som, då, hade kokat i USA och Europa
i närmare 18 månader.

Den påföljande paniken, som markerades av försäljningar av dåliga tillgångar,
uttag från bankkonton och penningmarknadsfonder, och nedfrysningen av
kreditgivningen, utlöste en kollaps för den gränsöverskridande handeln och
ledde till den värsta globala recessionen på sju decennier.

"Tio år senare har sekvenser av efterchocker och policyrespons i spåren på
Lehmankonkursen lett till en världsekonomi där medianen för statlig skuld i
förhållande till BNP står på 52 procent, upp från 36 procent före krisen",
konstaterar IMF.

Centralbankernas balansräkningar, i synnerhet i utvecklade ekonomier, har
fördubblats flera gånger jämfört med de storlekar de hade före krisen.
Tillväxtmarknader och utvecklingsekonomier står nu för 60 procent av globala
BNP mätt som köpkraftspariteter, jämfört med 44 procent ett decennium före
krisen, vilket delvis speglar en svag återhämtning i de utvecklade
ekonomierna.

Ett av de viktigaste resultaten i IMF:s analys av den globala återhämtningen
tio år efter krisen är att produktionsförlusterna förefaller vara ihållande
och inte begränsade till de länder som drabbades av en bankkris 2007-2008.

Konsistent med bristerna i produktionstillväxten har också utgifterna för
forskning och utveckling och introduktion av ny teknologi förefallit att öka
långsammare i länder som drabbats av stora produktionsförluster.

IMF:s analys visar också vikten av makrotillsyn och effektiv övervakning;
länder där finansiella bräckligheter hade ackumulerats i högre grad före
krisen drabbades av större produktionsförluster efter krisen. En strängare
bankreglering före krisen kan i stället associeras med lägre sannolikhet för
en bankkris 2007-2008.

Därtill tyder bevisen på att länder med starkare finansiella positioner före
krisen upplevde mindre produktionsförluster efteråt. Flexibla
växelkursregimer tycks också ha hjälpt till att minska BNP-förlusterna.

Flera länder vidtog också exceptionella policyåtgärder för att stödja
ekonomierna efter den finansiella härdsmältan 2008. IMF:s analys tyder på att
dessa åtgärder (i synnerhet kvasifinansiella åtgärder för att stödja
finanssektorn, som garantier och kapitalinjektioner) hjälpte till att dämpa
produktionsförlusterna efter krisen.

---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 5191 7931, http://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.