Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-01-22

IMF: JUSTERAR UPP GLOBAL BNP-PROGNOS, +3,9% 2018 OCH 2019

STOCKHOLM (Direkt) Den globala ekonomiska aktiviteten fortsätter att öka.
Uppgången har varit brett baserad, med noterbara positiva överraskningar i
Europa och Asien, och de starkare tillväxtutsikterna framöver speglar ett
bättre globalt tillväxtmomentum och de väntade effekterna av de nyligen
antagna skatteändringarna i USA.

Det skriver Internationella valutafonden, IMF, i en prognosuppdatering på
måndagen.

Globala BNP bedöms nu ha ökat med 3,7 procent 2017, jämfört med en prognos om
+3,6 procent i höstprognosen i oktober. Prognoserna för 2018 och 2019 har
höjts till +3,9 procent för båda åren, från +3,7 procent för båda åren i
höstprognosen.

IMF noterar att upprevideringarna av de globala BNP-utsikterna främst är ett
resultat av bättre utsikter för de utvecklade ekonomierna, där BNP-tillväxten
nu väntas överstiga 2 procent såväl 2018 som 2019.

"Denna prognos speglar förväntningar om att gynnsamma finansiella förhållanden
och starka sentiment kommer att förlänga den senaste tidens acceleration i
efterfrågan, i synnerhet för investeringar, med påtagliga effekter för
tillväxten i ekonomier med stor export", skriver IMF.

Därtill väntas skattereformen i USA och tillhörande finanspolitisk stimulans
temporärt höja USA:s tillväxt, vilket ger gynnsamma efterfrågeeffekter för
USA:s handelspartners, i synnerhet Kanada och Mexiko.

"De väntade globala makroekonomiska effekterna står för omkring hälften av den
samlade upprevideringen av den globala tillväxtprognosen för 2018 och 2019,
med ett osäkerhetsintervall runt basprognosen", skriver IMF.

Enligt valutafonden är riskerna mot utsikterna i stort sett balanserade på
kort sikt, men - liksom i oktoberprognosen - lutar över mot nedsidan på
medellång sikt.

På kort sikt väntas den globala ekonomin behålla sitt momentum, såvida det
inte kommer en korrektion på de finansiella marknaderna (där värderingarna
för närvarande är höga). Detta momentum kan även överraska på uppsidan om
förtroendet för de globala utsikterna och lätta finansiella förhållanden
fortsätter att förstärka varandra.

IMF noterar att reaktionerna i långa räntor och i dollarns växelkurs hittills
har varit måttliga på förändringarna i USA:s skattepolicy, och marknaderna
prisar för närvarande in en mer gradvis takt i den monetära åtstramningen än
vad som har antagits i IMF:s basprognos.

En korrektion på de finansiella marknaderna kan dock, till exempel, utlösas av
tecken på högre inflation i USA, där en ökande efterfrågan kommer att verka
nedåtpressande på en redan mycket låg arbetslöshet.

På medellång sikt ser IMF risker från ökade bräckligheter om de finansiella
förhållandena förblir lätta samt från potentiellt mer inåtblickande politik.
Även icke-ekonomiska faktorer kan utgöra påtagliga nedåtrisker.

IMF konstaterar att viktiga långa handelsavtal, som Nafta, samt de ekonomiska
arrangemangen mellan Storbritannien och resten av EU är under omförhandling.
Om dessa förhandlingar leder till ökade handelshinder och regelförändringar
kan det dämpa globala investeringar och produktion och minska
tillväxtpotentialen.

Därtill kan ett misslyckande med att göra tillväxten mer inkluderande och en
ökning av de externa obalanserna, inklusive i USA, öka trycket på en mer
inåtriktad politik, skriver IMF.

Utsikterna på medellång sikt fördunklas också av geopolitiska spänningar, i
synnerhet i Sydostasien och i Mellanöstern.

IMF betonar två policymål som förenar utvecklade ekonomier, tillväxt- och
utvecklingsekonomier: För det första behovet av att höja tillväxtpotentialen,
genom strukturreformer för att höja produktiviteten samt, i synnerhet i
utvecklade ekonomier, förstärka arbetskraftsdeltagandet, samtidigt som man
säkerställer att vinsterna av tillväxten fördelas brett.

För det andra är det nödvändigt att öka motståndskraften genom proaktiv
finansiell reglering och, där det behövs, stärkta balansräkningar och ökade
finanspolitiska buffertar.

"Åtgärder är särskilt viktiga i en lågräntemiljö med potential för störande
portföljjusteringar och skiften i kapitalflöden. Det rådande cykliska
uppsvinget erbjuder ett unikt tillfälle för struktur- och styrningsreformer",
skriver IMF.

Beträffande penningpolitiken i utvecklade ekonomier noterar IMF att ett
fortsatt dämpat löne- och pristryck, trots en produktion nära potentialen,
talar för en försiktig och databeroende normaliseringsbana för policyn.

"Men där arbetslösheten är låg och väntas sjunka ytterligare, som i USA, kan
en snabbare takt i policynormaliseringen komma att krävas om inflationen ökar
mer än vad som nu antas", skriver IMF.

Finanspolitiken bör fokusera på medelfristiga mål - inklusive offentliga
investeringar för att höja produktionspotentialen och initiativ för att öka
arbetskraftsdeltagandet - samtidigt som man försäkrar att skulddynamiken är
uthållig och överdrivna externa obalanser reduceras.

I de fall det krävs finanspolitisk konsolidering bör takten anpassas för att
undvika att tillväxten hämmas, samtidigt som policyn inriktas på att öka
kvaliteten i offentlig sjukvård och utbildning. Politiken bör också skydda de
som är sårbara, inklusive dem som kan påverkas negativt av strukturella
förändringar, skriver IMF.

---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 5191 7931, http://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.