Du är här

2017-09-27

IMF: LÖNER DÄMPAS AV ÖKAT DELTIDSARBETE, SVAG PRODUKTIVITET

STOCKHOLM (Direkt) Löneökningstakten i utvecklade länder är överlag betydligt
lägre än före finanskrisen 2008-2009, även i länder där arbetslösheten i dag
är lägre än den var före krisen. Större delen av inbromsningen av
löneökningarna kan förklaras av lediga resurser på arbetsmarknaden (både
arbetslöshet och ofrivilligt deltidsarbete), lägre inflationsförväntningar
och en svagare trend för produktivitetsutvecklingen.

Löneökningarna kan därmed väntas förbli dämpade till dess att det ofrivilliga
deltidsarbetet minskar och produktivitetstrenden förbättras.

Det skriver en grupp IMF-ekonomer i ett delkapitel ur den kommande globala
konjunkturrapporten.

"Även om ackommoderande policy kan hjälpa till att lyfta efterfrågan och
minska arbetslösheten, kan löneutvecklingen fortsätta att förbli dämpad tills
ofrivilligt deltidsarbete minskar eller trenden för produktivitetstillväxt
stärks. Inflationen kommer troligen också att förbli låg om inte löneökningen
hållbart accelererar över produktivitetsutvecklingen", skriver de.

Förutom lediga resurser, produktivitet och inflation, finns det också
gemensamma faktorer som håller ned löneökningstakten, vilket tyder på att
ökad ekonomisk integration gör att utvecklingen på arbetsmarknaden i ett land
har större påverkan på andra länder i dag än tidigare.

IMF-ekonomernas ekonometriska analys visar vidare att i länder där
arbetslösheten fortfarande är klart högre än före finanskrisen kan vanliga
mått på lediga resurser på arbetsmarknaden förklara en stor del av den lägre
löneökningstakten. Dessutom påverkar också fler i ofrivillig deltid.

"I dessa ekonomier kommer löneökningstakten troligen inte att ta fart om inte
de lediga resurserna minskar betydligt - ett utfall som kommer att kräva
fortsatt ackommoderande policy för att lyfta efterfrågan", skriver de.

I länder där arbetslösheten är lägre än före krisen och mängden lediga
resurser på arbetsmarknaden är låg kan svagare produktivitetstrend förklara
större delen av den inbromsade löneökningstakten. Även här påverkar också en
ökning av ofrivilligt deltidsarbete, vilket tyder på att arbetslösheten i sig
inte fullt ut fångar mängden lediga resurser på arbetsmarknaden.

IMF-ekonomernas slutsats är länder med en lägre produktivitet kommer att få en
dämpad löneökningstakt även om arbetslösheten sjunker. Detta kommer också att
dämpa inflationen, om inte löneökningarna uthålligt börjar öka mer än
produktiviteten.

En ackommoderande ekonomisk politik kan i sådana fall bidra till att öka
efterfrågan och minska arbetslösheten, men löneökningstakten och i
förlängningen även inflationen kan förbli dämpad tills ofrivilligt
deltidsarbete minskar och den svaga produktivitetstrenden vänds.

Den betydelse som en ökning av ofrivilligt deltidsarbete, med färre arbetade
timmar per arbetare samt fler i deltid och tillfälliga anställningar, verkar
ha för löneökningstakten gör att IMF-ekonomerna lyfter fram betydelsen av att
försöka mäta den verkliga mängden lediga resurser på arbetsmarknaden bortom
bara arbetslösheten, som inte längre säger lika mycket om läget på
arbetsmarknaden. Att bedöma den verkliga mängden lediga resurser kommer att
vara viktigt för centralbankers beslut kring lämplig takt i exit från sin
ackommoderande penningpolitik.

Ekonomerna skriver också att ökningen av det ofrivilliga deltidsarbetet delvis
verkar vara strukturellt - och bero på automatisering, lägre
tillväxtförväntningar och en ökande tjänstesektor.

Detta gör att det kan komma att krävas åtgärder för att stötta
deltidsarbetande, exempelvis utbildning, arbetsmarknadsutbildningar och
bättre ekonomiskt skydd vid sjukdom. Varje åtgärd måste dock vägas mot
behovet av en flexibel arbetsmarknad. I förlängningen innebär den ökade
andelen i deltid och med tillfälliga anställningar också utmaningar för
nuvarande socialförsäkringssystem, som ofta bygger på fasta
heltidsanställningar.
---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 5191 7931, http://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.