Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-06

IMF: PERMANENT EXIT FRÅN LÅGRÄNTEMILJÖ KAN EJ TAS FÖR GIVET

STOCKHOLM (Direkt) Utvecklade ekonomier har upplevt en lång period med låga
räntor och svag tillväxt. I ett längre perspektiv har realräntorna sjunkit
stadigt i tre decennier, och trots den senaste tidens tecken på stigande
långräntor i framför allt USA talar erfarenheterna från Japan för att något
omedelbart och permanent utträde ur lågräntemiljön inte kan tas för givet.

Det skriver en grupp IMF-ekonomer i ett delkapitel ur fondens kommande globala
finansiella stabilitetsrapport.

"En kombination av trögrörliga strukturella faktorer, som åldrande befolkning
och svag produktivitetstillväxt som är vanligt i många utvecklade ekonomier
kan tänkas generera ett stabilt tillstånd av lägre tillväxt och lägre
nominella och reala räntor i dessa länder", skriver IMF-ekonomerna.

Ekonomerna har försökt analysera vilka konsekvenserna för finanssektorn skulle
bli i ett sådant scenario. En slutsats är att en förlängd långräntemiljö
skulle innebära en signifikant utmaning för finansinstituten.

"På lång sikt skulle scenariot medföra betydande förändringar i affärsmodeller
för banker, försäkringsbolag och pensionsfonder och de produkter som erbjuds
av den finansiella sektorn", skriver ekonomerna.

I en sådan miljö väntas utplanade räntekurvor, vilket sänker bankernas
inkomster och innebär långvariga utmaningar för livförsäkringsbolag och
pensionsfonder. Om inlåningsräntorna inte kan sänkas påtagligt under noll
försämras bankernas marginaler ytterligare.

Enligt IMF-ekonomerna skulle mindre, inlåningsfinansierade och mindre
diversifierade banker drabbas värst vilket skulle öka konsolideringspressen.
Och när banker söker avkastning såväl på hemmaplan som utomlands kan nya
utmaningar mot den finansiella stabiliteten följa. Dessa tankar stöds av
erfarenheterna från Japan.

Ekonomerna skriver vidare att svag tillväxt och åldrande befolkning också kan
dämpa hushållens och företagens kreditefterfrågan och öka hushållens
efterfrågan på likvida bankinlåningskonton och transaktionstjänster. I ett
sådant scenario lär den inhemska bankverksamheten i utvecklade ekonomier
skifta över mer mot avgiftsbaserade tjänster.

Ekonomerna konstaterar vidare att pensionsarrangemang samt produkter och
affärsmodeller i livförsäkringsbolagen sannolikt står inför stora
förändringar i en fortsatt lågräntemiljö. I detta scenario skulle
förmånsbestämda pensionsplaner som tillhandahålls av arbetsgivaren tendera
att bli mindre attraktivt i förhållande till avgiftsbestämda planer.

En ökad livslängd ökar också sannolikt efterfrågan på sjukvårds- och
omsorgsförsäkringar. Efterfrågan på långsiktiga sparprodukter med garanterad
avkastning antas minska till förmån för passiva indexfonder.

IMF-ekonomerna konstaterar att politiska åtgärder kan hjälpa till i
anpassningen till en sådan miljö. Kloka ramverk bör erbjuda incitament för
att säkra stabilitet på lång sikt snarare än att ge efter för krav på
avregleringar för att mildra problemen kortsiktigt.

För banker bör åtgärderna hjälpa till att möjliggöra smidig konsolidering och
avveckling av icke livskraftiga institutioner. Samtidigt som överdrivet ökat
risktagande begränsas politiken bör också säkerställa att problemen med
"too-big-to-fail" (att banker blir så stora att de inte kan tillåtas fallera)
inte förvärras.

Enligt IMF-ekonomerna är det också avgörande att implementera ekonomiska
solvenskrav som uppmuntrar livförsäkringsbolag att genomföra nödvändiga
anpassningar av affärsmodellerna. Övervakning och reglering av
tillgångsförvaltningsaktiviteter blir också allt viktigare i takt med att den
sektorns andel av den totala finanssektorn ökar.
---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 5191 7931, http://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.