Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-10-27

IMF: STABILT FUNDAMENT, MEN NEDÅTRISK DOMINERAR OSÄKRA UTSIKTER

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fundamentet för den ekonomiska återhämtningen är ännu starkt men framstegen hålls tillbaka av nya virusvarianter och dess ekonomiska effekter samt av störningar i leveranskedjorna.

Det skriver IMF-chefen Kristalina Georgieva i en bloggpost inför G20-mötet i Rom.

Hon påminner om att IMF nyligen justerade ner sin prognos för den globala BNP-tillväxten i år till 5,9 procent.

"Utsikterna är mycket osäkra och nedåtrisker dominerar. Inflations- och skuldnivåerna stiger i många ekonomier. Divergensen i ekonomiska framgångar blir mer ihållande, eftersom allt för många utvecklingsländer lider desperat brist på både vaccin och resurser för att stödja deras återhämtning", skriver IMF-chefen.

IMF manar i sin nya rapport till G20 till beslutsamma åtgärder inom varje ekonomi.

"Till exempel, penningpolitiken bör se igenom övergående uppgångar i inflationen men vara redo att agera snabbt om risken för stigande inflationsförväntningar blir påtaglig. Här är tydlig kommunikation om policyplanerna viktigare än någonsin för att undvika negativa spridningseffekter över gränserna", skriver Kristalina Georgieva.

Noga kalibrerad penning- och finanspolitik, i kombination med starka medelfristiga ramverk, kan ge utrymme för sjukvård och stöd till sårbara människor, något som kan leverera snabba fördelar under 2022.

Därefter bör tillväxtstödjande strukturreformer utgöra den tyngsta delen av ytterligare uppgångar, exempelvis arbetsmarknadsreformer som stöder jobbsökande och jobbträning, och reformerad produktmarknadsreglering för att skapa möjligheter för nya företag genom minskade inträdesbarriärer.

"Ett sådant paket av kort- till medelsiktiga policyåtgärder kan lyfta aggregerad real BNP i G20 med omkring 4.900 miljarder dollar till 2026", skriver IMF-chefen.

Hon konstaterar att pandemin fortsatt är den största risken mot den "ekonomiska hälsan", och dess effekter förvärras av ojämlik tillgång till vaccin och stora skillnader i finanspolitisk "eldkraft".

"Därför behöver vi nå de mål som lagts fram av IMF, tillsammans med Världsbanken, WHO och WTO, om att vaccinera åtminstone 40 procent av människorna i varje land till slutet av 2021, och 70 procent till mitten av 2022", skriver Kristalina Georgieva.

Hon noterar samtidigt att omkring 75 nationer, mestadels i Afrika, inte ser ut att klara målet för 2021. Därför bör G20 erbjuda omkring 20 miljarder dollar ytterligare i stöd för textning, behandling, medicinsk utrustning och vaccination.

Enligt IMF behövs också omedelbara åtgärder för att öka vaccintillgången i utvecklingsländerna. G20-länderna har utlovat över 1,3 miljarder doser till COVAX, men hittills har mindre än 170 miljoner doser levererats.

"Det är avgörande att länderna uppfyller sina löften omedelbart", betonar IMF-chefen.

Hon varnar för att om covid-19 får en förlängd effekt så kan det reducera globala BNP med sammantaget 5.300 miljarder dollar över de kommande fem åren, i jämförelse med den aktuella prognosen. "Vi måste göra bättre än så".

IMF vill också se ett åtagande om ett sammanhängande åtgärdspaket för att uppnå nollutsläpp till mitten av århundrandet. Nya analyser från IMF tyder på att ökad energieffektivitet och övergång till förnybara energikällor kan vara jobbskapande. Detta eftersom tekniken tenderar att vara mer arbetsintensiv än fossila bränslen.

"Faktum är att en heltäckande investeringsplan med en kombination av gröna utbudsåtgärder kan lyfta BNP med omkring 2 procent detta decennium – och skapa 30 miljoner nya jobb", skriver Kristalina Georgieva.

"Med andra ord, när vi strävar mot att uppnå netto nollutsläpp kan vi lyfta välståndet – men bara om vi agerar tillsammans för att hjälpa till att säkra en övergång som gynnar alla. De mest sårbara inom samhällena och bland länderna kommer att behöva mer hjälp för att genomföra den strukturella övergången till en lågkolekonomi", fortsätter IMF-chefen.

Enligt IMF är det tydligt att ett "robust pris på kol" måste ligga i centrum för ett sammanhängande policypaket. I detta sammanhang kommer G20:s ledarskap vara avgörande för att bygga upp stöd för ett internationells golv för kolutsläpp.

"Vid COP26 i Glasgow kommer G20-ledarna ha den bästa möjligheten på en generation att föra kolnålen i rätt riktning och stödja utvecklingsländer", skriver Kristalina Georgieva.

Hon tillägger att det betyder att rika länder måste uppfylla sina löften att erbjuda 100 miljarder dollar per år för gröna investeringar i utvecklingsländerna. En komplettering och ytterligare förstärkning av den historiska överenskommelsen om ett globalt golv för företagsskatter kommer också att hjälpa till att ta fram resurser för transformativa investeringar.
Författare Direkt-SE