Du är här

2017-09-28

IMF: SVENSKA LÖNEÖKNINGAR ÄR FÖR LÅGA

STOCKHOLM (Direkt) Löneökningarna i Sverige är för låga och inte i samklang
med den inhemska utvecklingen och inflationsmålet. Arbetsmarknadens parter
borde i större utsträckning ta hänsyn till svenska förhållanden i
avtalsförhandlingarna och titta mindre på Tyskland.

Det sade Craig Beaumont, delegationsledare för IMF:s artikel IV-konsultation
om Sverige, vid en pressträff på torsdagen.

"Svensk ekonomi går bra och särskilt jobbskapandet står ut, men löneökningarna
är fortsatt för låga, vilket håller tillbaka inflationen. Det kanske bara är
det bara en fråga om tid, men de senaste åren har vi inte fått några signaler
om att stramhet på arbetsmarknaden har haft samma effekt på löneökningarna
som tidigare", sade han.

Han sade att löneökningarna i Sverige är låga i förhållande till hur den
inhemska ekonomin utvecklas. Det handlar både om låga centrala avtal och en i
stort sett obefintlig löneglidning de senaste åren, trots en allt starkare
arbetsmarknad.

I nuvarande läge hade man kunnat vänta sig att löneökningarna i Sverige skulle
uppgå till runt 3 procent, med en produktivitetstrend på cirka 1 procent och
inflationsförväntningar på runt 2 procent. I stället har lönerna ökat med
2-2,5 procent de senaste åren.

IMF noterar att svenska löneökningar följer tyska löneökningar i allt större
utsträckning, vilket de ser som en följd av industrinormeringen. Ett vanligt
argument för att Sverige måste ha en löneökningstakt i linje med omvärlden är
för att bibehålla konkurrenskraften, vilket dock är feltänkt enligt Craig
Beaumont.

Han sade att med högre nominella löneökningar skulle inflationen bli högre och
då skulle även kronan försvagas, vilket gör att de reala löneökningarna inte
borde påverkas särskilt mycket. Internationell erfarenhet talar för att detta
samband gäller, framhöll han.

"Problemet är att löneökningar i linje med Tyskland inte är någon garanti för
konkurrenskraft. Man uppnår ändå inte målet och samtidigt kompliceras inhemsk
makroekonomisk politik. Det handlar om att få lönesättningen att vara mer i
enlighet med ramverk, särskilt inflationsmålet, och att minska spänningen
mellan lönesättning och inflationsmål", sade Craig Beaumont.

Med högre löneökningar skulle inflationen bli högre och därmed underlätta för
Riksbanken att klara inflationsmålet.

"Behovet av låga räntor under lång tid minskar och därmed också riskerna med
de låga räntorna", sade Craig Beaumont.

IMF föreslår att arbetsmarknadens parter enas om en modell där större hänsyn
tas till inhemska förhållanden i löneförhandlingarna och där man sneglar
mindre på omvärlden.

"I stället för att se så mycket till tyska löner bör parterna titta mer på
svensk produktivitet och svenska inflationsförväntningar som utgångspunkt för
löneförhandlingarna", sade Craig Beaumont.

IMF uppmanar också parterna att diskutera hur lönebildningen bättre kan
anpassas efter efterfrågan på personal i olika sektorer, så att högre
löneökningar får människor att söka sig till sektorer med arbetskraftbrist.
---------------------------------------
Johan Bahlenberg +46 8 5191 7935

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.