Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-21

IMF:RIKSBANKEN BÖR AVVAKTA MED YTTERLIGARE RÄNTEHÖJNINGAR (NY2)

(Tillägg: stycke tio-elva)

STOCKHOLM (Direkt) Sveriges ekonomiska tillväxt väntas bromsa in 2019, och
nedåtriskerna från den globala ekonomin och inhemsk efterfrågan är betydande.
Riksbanken bör avvakta med ytterligare räntehöjningar till dess att de
ekonomiska utsikterna är mer förenliga med att uthålligt uppnå
inflationsmålet.

Det skriver Internationella valutafonden (IMF) efter en artikel
IV-konsultation i Sverige.

IMF bedömer att Sveriges BNP ska öka 1,2 procent i år och cirka 2,0 procent de
kommande åren.

Med viss hjälp av en försvagad krona väntas KPIF-inflationen exklusive energi
stiga till 1,7 procent i slutet på 2019 och gradvis stiga mot målet därefter,
med stöd av ytterligare löneökningar.

Enligt IMF måste den makroekonomiska politiken fortsätta att stötta Sveriges
ekonomiska motståndskraft och de automatiska stabilisatorerna bör verka fullt
ut för att dämpa den lägre tillväxten.

Fonden skriver att strukturreformer för att upprätthålla stark och
inkluderande tillväxt också skulle stärka förtroendet. Arbetsmarknadsreformer
bör syfta till att stötta sysselsättning för lågutbildade och migranter, och
det behövs omfattande reformer på bostadsmarknaden, speciellt av
hyreskontroller, skattepolitik och byggregleringar.

Vidare bör riskerna mot den finansiella sektorn fortsatt följas noga, enligt
IMF, som noterar att makrotillsynen är lämplig efter att striktare
amorteringskrav införts. Frågor kring penningtvätt måste hanteras av inhemska
institutioner och regionalt samarbete bör stärkas.

"Utsikterna för svensk tillväxt och inflation är föremål för ytterligare
osäkerhet givet nedåtriskerna mot den globala tillväxten från bland annat
potentiella handelsstörningar tillsammans med inhemska osäkerheter kring
utvecklingen för bostadsinvesteringar", skriver IMF.

IMF noterar att Sverige har en stark finansiell buffert, med en statsskuld på
38 procent av BNP, en nettoskuld som är bland de lägsta hos avancerade
ekonomier, och ett budgetöverskott på cirka 0,8 procent av BNP.

De konstaterar att Sverige sannolikt kommer att öka sina offentliga
investeringar de kommande åren, eftersom den demografiska utvecklingen kräver
fler skolor, hälsovård och boende, samtidigt som nya
infrastrukturinvesteringar som nya järnvägsspår också övervägs.

"Om dessa faktorer ökar de offentliga investeringarna bortom tidigare normer
bör en tillfällig sänkning av överskottsmålet på medellång sikt övervägas för
att undvika justeringar i skatter eller andra utgifter", skriver IMF.

Enligt IMF väntas ett "noterbart fall" i bostadsinvesteringar under 2019,
trots att huspriserna fortsatt är relativt höga i förhållande till hushållens
inkomster i de stora städerna där bostadsbristen är mest påtaglig.

Problemen på bostadsmarknaden utgör hinder för arbetskraften att flytta vilket
tynger svensk produktivitet och inkomster, och ökar ojämlikheten mellan
regioner och mellan generationer, enligt IMF, som anser att mer fundamentala
reformer än vad som finns med i Januariavtalet bör sökas givet problemets
omfattning.

---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.