Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-03-03

IMINT: Bokslutskommuniké för 2015

Sammnfattning av Imints bokslutskommuniké för 2015

Bokslutskommuniké för IMINT Image Intelligence AB 1 januari-31
december 2015

Fjärde kvartalet 2015

· Rörelsens kostnader för kvartalet uppgick till 5,6 Mkr (2,3 Mkr).
· Resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -3,5
Mkr (-0,9 Mkr).

· Resultat efter skatt uppgick till -3,5 Mkr (-0,9 Mkr).
· Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,61 kr (-0,25 kr).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till
-1,3 Mkr (-3,6 Mkr) och kassaflödet före finansiella poster uppgick
till -3,5 Mkr (-4,7 Mkr).

· Eget kapital uppgick per den 31 december 2015 till 27,8 Mkr (4,2
Mkr).

· Likvida medel uppgick den 31 december 2015 till 20,8 Mkr (1,2 Mkr).
Väsentliga händelser Q4

· Imint Vidhance vinner för andra gången priset "Young Bulls" på
teknikkonferensen WhiteBull i Barcelona i oktober 2015.

· Extra bolagsstämma i september 2015 där Hans Eriksson och Joakim
Nydemark tar plats i styrelsen.

· Spridningsemission i november 2015, som inbringade 17,5 mkr efter
emissionsutgifter och med kraftig överteckning varvid det tillkom
cirka 2 000 nya ägare och 2 300 000 nya aktier, inkl kvittning av
skulder om 3 200 tkr till de tre största ägarna.

· Notering på Aktie-Torget den 16 december 2015.
· Tillväxtlån om 3 mkr beviljat av Almi.
Perioden januari till december 2015

· Rörelsens kostnader för perioden uppgick till 14,2 Mkr (7,0 Mkr).
· Resultat efter finansiella poster för perioden uppgick till -7,8 Mkr
(-3,7 Mkr).

· Resultat efter skatt uppgår till -7,8 Mkr (-3,7 Mkr).
· Resultat per aktie för perioden uppgick till -1,76 kr (-2,05 kr).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till
-2,9 Mkr (-2,9 Mkr), och kassaflödet före finansiella poster uppgick
till -9,6 Mkr (-5,8 Mkr).

Väsentliga händelser hela året

· Imint deltog på CES i Las Vegas och på Mobile World Congress i
Barcelona.

· Personaltillväxt med huvudsakligen ytterligare mjukvaruutvecklare
till Uppsalakontoret.

· Flytt till större och mer ändamålsenliga lokaler i centrala Uppsala
i maj 2015.

· Private placement emission i juni 2015, som inbringade 10,7 mkr
efter emissionsutgifter och som tillförde bolaget cirka 80 nya ägare
och 1 600 000 aktier.

· Initierades incitamentsprogram för personalen i form av två
optionsprogram, innefattande totalt 373 000 aktier vid utnyttjande.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

· Produktchef rekryteras som börjar i mars 2016.
· Teknikchefen Simon Mika lämnar bolaget.
· Rekrytering av personal i Kina.
· Katarina Bonde knyts till styrelsen som rådgivare.
· Ledningens teckningsoptioner har lösts och aktiekapitalet har ökat
med 192 tkr och tillfört kapital till bolaget med 250 tkr.

· En del av personalens teckningsoptioner har lösts in och
aktiekapitalet ökat med 85,3 tkr och tillfört kapital till bolaget
med 1 109 tkr.

· Deltog i februari 2016 som utställare på Mobile World Congress i
Barcelona.

VD har ordet

2015 var ett händelsernas och förändringarnas år för Imint. De stora
förändringarna inleddes egentligen redan 2014 då vi på allvar
bestämde oss för att omrikta verksamheten mot den växande marknaden
för mobil video i allmänhet, och marknaden för smartphones i
synnerhet. Under 2015 skärptes det fokuset ytterligare, allt eftersom
marknadens signaler, slutkundernas behov av bättre videoinspelning,
och initiala kundkontakter alla förstärkte bilden av en stor
potential. Redan tidigt under 2015 insåg vi behovet av ökad
finansiering för att förkorta tiden för produktlanseringar till
marknaden. Detta ledde till en private placement emission under
sommaren som efter emissionsutgifter inbringade drygt 10,7 mkr, och
en spridningsemission mot slutet av 2015 inför notering på
Aktietorget vilket fyllde kassan med ytterligare cirka

17,5 mkr efter emissionsutgifter.

Det var mycket glädjande att notera ett stort intresse för vårt bolag
på aktiemarknaden, och spridningsemissionen övertecknades mer än sju
gånger. Med kassan påfylld finns bättre förutsättningar för att under
2016 fortsätta expansionen på många fronter. Utmaningar saknas inte,
och vi kommer - i enlighet med vår plan i emissionsmemorandumet -
framförallt fortsätta förstärka organisationen med tyngdpunkt på mer
seniora nyckelpersoner och kapacitet för försäljning, både på
kontoret i Uppsala och utomlands. Redan under 2015 har vi förstärkt
personalstyrkan inom produktutveckling.

Kamerafunktionalitet fortsätter att vara viktigt ur konkurrenssynpunkt
för smartphonetillverkare, och tyngdpunkten har också glidit från hög
kvalitet i stillbilder, till bättre video. I det korta perspektivet
är vårt fokus integration av vår mjukvaruteknik Vidhance

i smartphones, för att förbättra användarens upplevelse vid
filminspelning. Vi utvecklar även nya funktioner som Live Autozoom,
en funktion som fått mycket uppmärksamhet, och vi accelererar nu
utvecklingsarbetet. Vidhance är det varumärke som vi lanserar på den
internationella kundmarknaden och Imint får en något mer nedtonad
plats. Det återspeglas bland annat i våra två hemsidor; med imint.se
på svenska, och vidhance.com på engelska. Vidhance är en bred
teknikplattform och är rakt igenom mjukvara, vilket kan ge oss goda
marginaler när volymerna stiger.

Den första funktionen för konsumentelektronik är

videostabilisering, där vi har en konkurrenskraftig lösning för
Android-enheter. Apple öppnade branschens ögon för vikten av mjuk och
stabil videoinspelning i och med lanseringen av iPhone 6 och
"Cinematic video stabilization", och med viss stolthet törs jag säga
att vi erbjuder en i många avseenden konkurrenskraftig lösning -
tillgänglig för det stora antalet Android-tillverkare som konkurrerar
med Apple.

Vi fokuserar främst på den asiatiska marknaden, inte minst Kina som
blivit en ledande nation inte bara för produktion utan även för
design och utveckling av smartphones - med nio av världens tolv
största smartphonetillverkare. Många stora varumärken är relativt
okända för oss i väst - Huawei har börjat bli ett välkänt
konsumentmärke här i Sverige, men få har hört talas om till exempel
Xiaomi, Oppo och Vivo - där alla sålde väl över 10 miljoner telefoner
- bara i fjärde kvartalet 2015. I Kina bygger vi nu upp en lokal
verksamhet med försäljning och fältsupport, och vi säkerställer bra
ingenjörskompetens vid huvudkontoret i Uppsala med svensk-kinesisk
personal. Vi har sedan tidigare en samarbetspartner i Sydkorea och
med stöd av vår agent i Asien bearbetas även andra länder i Asien.

Jag ser med tillförsikt på 2016 med det team och de produkter vi byggt
upp och de möjligheter vi ser i marknaden.

Uppsala i februari 2016
Andreas Lifvendahl, vd

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Imint:

Andreas Lifvendahl, VD Imint

Telefon: 018-474 99 90

E-post: andreas.lifvendahl@imint.se

www.imint.se www.vidhance.com

Om Imint:

Imint Image Intelligence AB är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007
vars mål är att inta en världsledande position för att analysera,
optimera och förbättra video, till exempel i realtid direkt från
kameran eller i live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument-
och industrimarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har
integrerats och sålts till internationella bolag inom krävande
tillämpningar inom försvar och industri. Efter tydligt visat intresse
från bl.a. globala mobiltelefontillverkare har Imints
mjukvaruplattform, Vidhance, de senaste åren vidareutvecklats och
anpassats till att adressera den snabbt växande marknaden för mobil
video, som inkluderar smartphonetillverkare, social- och online media
och globala appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance
består idag av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis
patenterade och med ytterligare patentansökningar på ingående.

# # #

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/imint/r/bokslutskommunike-for-2015,c9926384
http://mb.cision.com/Main/13403/9926384/483097.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.