Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-21

IMINT: Bokslutskommuniké för IMINT Image Intelligence AB 1 januari - 31 december 2019

Fjärde kvartalet 1 oktober - 31 december

· Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 11,1 Mkr (9,2 Mkr)
· Rörelsens kostnader för kvartalet uppgick till 16,4 Mkr (14,1 Mkr)
· Resultat efter finansnetto för kvartalet uppgick till -1,8 Mkr
(-1,9 Mkr)

· Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,20 kr (-0,22 kr)
· Kassaflödet efter investeringsverksamheten för kvartalet uppgick
till -0,9 Mkr (2,2 Mkr)

Perioden 1 januari - 31 december

· Nettoomsättningen för perioden uppgick till 40,3 Mkr (33,9 Mkr)
· Rörelsens kostnader för perioden uppgick till 59,2 Mkr (50,5 Mkr)
· Resultat efter finansnetto för perioden uppgick till -5,9 Mkr
(-3,1 Mkr)

· Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,67 kr (-0,35 kr)
· Kassaflödet efter investeringsverksamheten för perioden uppgick
till -5,9 Mkr (0,8 Mkr)

· Eget kapital per den 31 december 2019 uppgick till 55,5 Mkr (60,1
Mkr)

· Likvida medel per den 31 december 2019 uppgick till 33,5 Mkr (40,0
Mkr)

Väsentliga händelser 1 oktober - 31 december

· Den 8 november tecknades ett treårigt licensavtal med kinesiska
kommunikations-bolaget Hytera Communications Corp. Ltd. Avtalet, som
är det första för Imint i segmentet för kroppsburna kameror, ger
Hytera rätten att integrera Vidhance i sina videokameraprodukter.

Väsentliga händelser efter periodens slut

· Den 6 februari tecknade Imint ett licensavtal med kinesiska
smartphonebolaget Nubia Technology Co., Ltd. Avtalet löper på tre år
och ger kunden rätt att inkludera Vidhance videoförbättringsmjukvara
i kommande produktlanseringar.

VD ord

Vår tillväxtresa fortsatte under 2019 med en omsättningsökning på 19%
jämfört med 2018.

Under året har vi fortsatt att bygga ett stabilt internationellt
företag med goda tillväxt-möjligheter och vunnit nya kundkontrakt,
förbättrat vår organisation och lanserat många nya produkter.

Tillväxten kommer främst från nya kundavtal under året, åtta totalt,
men även från befintliga kunder som köpt nya Vidhance-funktioner. Vi
följer därmed vår strategi att öka intäkterna via nya kunder, där vi
nu också vänder oss mot segment utanför smartphones med våra mogna
produkter, och genom att leverera nya produkter till våra etablerade
smartphone-kunder.

Under kvartalet tecknade vi ett avtal med radiokommunikationsbolaget
Hytera. Det är första kunden utanför smartphoneindustrin, som köper
samma produkter vi säljer till smartphonetillverkare. Hytera har en
stark ställning på marknaden för kroppsburna kameror och riktar sig
bland annat till offentliga blåljuskunder.

Denna framgång visar att Imint har en stark teknisk lösning, även för
marknader utanför smartphones. Vi tror på en stark tillväxt i de här
segmenten, även om säljcyklerna är längre än i smartphonemarknaden.
För att nå ytterligare framgång i vår satsning, kommer vi öka fokus
på digital marknadsföring. Målet är att positionera Imint som
industriledare för videoförbättring i rörliga kameror.

Konkurrensläget är fortsatt intensivt. Därför har vi tagit fram en
offensiv produktutvecklingsplan med fokus på att utveckla en smal,
men unik, produktportfölj. Smarta funktioner för att dra nytta av
telefoner med flera kameror är en viktig del av planen. Vi tittar
också på produkt-koncept som ligger längre fram i tiden, men tar det
vidare som experiment och forsknings-arbete. Här förhåller vi oss
till megatrender såsom ökat antal uppkopplade sensorer, 5G, AI och
automatisering.

Marknadsläget för vår viktigaste kundmarknad, smartphonetillverkare i
Asien, påverkas av handelskonflikten mellan USA och Kina, samt det
pågående corona-virusutbrottet i Kina. Vad effekterna blir för Imint
är dock för tidigt att uppskatta. Att den mässa som är viktigast för
oss, Mobile World Congress i Barcelona, ställts in med hänvisning
till coronaviruset är en konsekvens som är ogynnsam.

Med nya kundavtal och en fortsatt god likviditet, har vi möjlighet att
fortsätta växa affären och säkerställa en långsiktig och hållbar
tillväxt. Målsättningen för 2020 är att få lönsamhet i den etablerade
smartphoneaffären för att kunna öka utrymmet och fart framåt för
investeringar i både nya marknader och nya produkter som möter våra
kunders behov.

Uppsala i februari 2020

Andreas Lifvendahl, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Ålander, CFO Imint Image Intelligence AB (publ)

Telefon: 018-474 99 90

E-post: jens.alander@vidhance.com

Om Imint Image Intelligence AB (publ)

Imint Image Intelligence AB (publ) ("Imint" eller "Bolaget") är ett
svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en
världsledande position för att analysera, optimera och förbättra
video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i
live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument- och
industrimarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats
och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom
försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala
mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de
senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den
snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar
smartphonetillverkare, social- och online media och globala
appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag
av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade
och med ytterligare patentansökningar på ingående. IMINT Image
Intelligence AB:s aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan
2015-12-16 under kortnamnet IMINT och handlas via banker och
fondkommissionärer

www.weareimint.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/imint/r/bokslutskommunike-for-imint-image-int...
https://mb.cision.com/Main/13403/3039770/1198042.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.