Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-21

IMINT: Delårsrapport för IMINT Image Intelligence AB 1 januari - 30 juni 2018

Andra kvartalet 1 april - 30 juni 2018

· Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 8,6 Mkr (4,9 Mkr)
· Rörelsens kostnader för kvartalet uppgick till 12,4 Mkr (10,4
Mkr)

· Resultat efter finansnetto för kvartalet uppgick till 0,4 Mkr
(-2,4 Mkr)

· Resultat per aktie för kvartalet uppgick till 0,04 kr (-0,27 kr)
· Kassaflödet efter investeringsverksamheten för kvartalet uppgick
till -1,9 Mkr (-5,5 Mkr)

Perioden 1 januari - 30 juni 2018

· Nettoomsättningen för perioden uppgick till 15,0 Mkr (6,9 Mkr)
· Rörelsens kostnader för perioden uppgick till 24,2 Mkr (18,7 Mkr)
· Resultat efter finansnetto för perioden uppgick till -1,8 Mkr
(-4,7 Mkr)

· Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,20 kr (-0,53 kr)
· Kassaflödet efter investeringsverksamheten för perioden uppgick
till -4,7 Mkr (-9,8 Mkr)

· Eget kapital per den 30 juni 2018 uppgick till 61,9 Mkr (64,9
Mkr)

· Likvida medel per den 30 juni 2018 uppgick till 35,1 Mkr (43,6
Mkr)

Väsentliga händelser 1 april - 30 juni 2018

· Den 16 maj utökade Imint samarbetet med Sharp genom att teckna
ett tilläggsavtal till licensavtalet från april 2017. Avtalet ger
Sharp möjlighet att använda fler komponenter från produktplattformen
Vidhance.

· Årsstämma hölls den 15 maj. Hans Eriksson och Harald Klomp avgick
från styrelsen och Mats Lindoff och Martin Thunman tillkom.

· Årsstämman beslöt att emittera högst 440 000 teckningsoptioner
att användas för personal-optionsprogram.

· Den 18 juni tillfördes 133 000 kronor i kapital efter
optionsinlösen.

· Den 26 juni utökade Imint och Vivo det licens-avtal som
upprättades i augusti 2017 samt förlängde licensperioden med ett år.

· Den 29 juni tecknade Imint ett treårigt licens- och supportavtal
med Tinno.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

· Den 9 juli tecknade Imint ett treårigt licens- och supportavtal
med en turkisk smartphone-tillverkare.

· Den 20 juli tecknades ett treårigt licens- och supportavtal med
kinesiska Beijing Huibo Technology som står bakom
smartphone-varumärket Jetlive.

VD har ordet

Det har varit ytterligare ett bra kvartal med många nya affärer.
Särskilt stolta är vi över tilläggsavtalen med Sharp och Vivo, som
befäster vår starka position och visar att vi har ett bra erbjudande
som kompletterar vår videostabilisering.

Andra viktiga affärer är licensavtalet med kinesiska Tinno, moderbolag
till Wiko, vilket täcker många olika Vidhance funktioner utöver
videostabilisering. Ytterligare en intressant kund som valt fler
funktioner från vår portfölj är JetLive från Kina. De väljer att
satsa på en smartphone anpassad för live streaming och social media,
vilket passar vår produktportfölj väl. I tillägg till dessa fina
avtal har vi lyckats vinna ett licensavtal med en turkisk
smartphonetillverkare.

Vi har nu 11 licensavtal med smartphonetillverkare i Kina, Japan och
Europa. Vidhance har integrerats i mer än 30-talet smartphone
modeller och i sammanlagt mer än 55 miljoner smartphones sedan den
första modellen med Vidhance lanserades i kvartal 4 2016.

Antalet sålda smartphones på den globala marknaden sjönk med 2% i
andra kvartalet jämfört med 2017. Vi ser en mognad av marknaden med
hög konkurrens, där de ledande aktörerna stärker sitt grepp. Kameran
och kreativa videofunktioner är fortsatt viktiga för att bygga ett
starkt varumärke och attrahera kunder.

Vi kan fortsättningsvis konstatera att vår satsning på Kina har varit
lyckosam, då tre av våra kunder; Huawei, Xiaomi och Vivo tillhör de 6
största globala smartphonetillverkarna.

Vår produktutveckling är inriktat på en tydlig paketering av vår
mjukvaruplattform, för att uppnå skalbarhet. Nära kundrelationer ger
oss bra väg-ledning för vidareutveckling. Ett bevis på att vi har
lyckats väl är att vi nu har flera kundavtal som innehåller fler
funktioner i tillägg till video-stabilisering. Exempelvis släppte
Fujitsu den första asiatiska modellen med Live Auto Zoom. Under
kvartalet har vi breddat vår marknad, då vi för första gången har
integrerat Vidhance på ett Mediatek chipset i en smartphone från
Vivo.

I slutet av kvartalet var vi 32 anställda i bolaget inklusive
konsulter och vi har under de senaste fyra kvartalen legat stabilt
runt den nivån. Arbetet med att optimera arbetsmetodik och öka
effektiviteten inom utveckling och leverans har varit fruktsamt.

När det gäller vår finansiella ställning så är det mycket
tillfredställande att vi har förbättrat omsättning, kassaflöde och
resultat. Det skapar motivation och energi att fortsätta bygga ett
framgångsrikt företag.

Uppsala i augusti 2018

Andreas Lifvendahl, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Ålander, COO & CFO Imint Image Intelligence AB (publ)

Telefon: 018-474 99 90

E-post: jens.alander@vidhance.com

Om Imint Image Intelligence AB (publ)

Imint Image Intelligence AB (publ) ("Imint" eller "Bolaget") är ett
svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en
världsledande position för att analysera, optimera och förbättra
video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i
live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument- och
industrimarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats
och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom
försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala
mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de
senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den
snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar
smartphonetillverkare, social- och online media och globala
appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag
av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade
och med ytterligare patentansökningar på ingående. Imints aktie
handlas på Spotlight under kortnamnet IMINT.

www.weareimint.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/imint/r/delarsrapport-for-imint-image-intellig...
http://mb.cision.com/Main/13403/2596486/894779.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.