Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-21

IMINT: Delårsrapport för IMINT Image Intelligence AB 1 juli - 30 september 2019

Tredje kvartalet 1 juli - 30 september

· Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 11,1 Mkr (9,7 Mkr)
· Rörelsens kostnader för kvartalet uppgick till 14,5 Mkr (12,2 Mkr)
· Resultat efter finansnetto för kvartalet uppgick till 0,3 Mkr (0,6
Mkr)

· Resultat per aktie för kvartalet uppgick till 0,03 kr (0,07 kr)
· Kassaflödet efter investeringsverksamheten för kvartalet uppgick
till -0,2 Mkr (2,9 Mkr)

Perioden 1 januari - 30 september

· Nettoomsättningen för perioden uppgick till 29,3 Mkr (24,7 Mkr)
· Rörelsens kostnader för perioden uppgick till 42,8 Mkr (36,4 Mkr)
· Resultat efter finansnetto för perioden uppgick till -4,1 Mkr
(-1,2 Mkr)

· Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,46 kr (-0,13 kr)
· Kassaflödet efter investeringsverksamheten för perioden uppgick
till -5,0 Mkr (-1,4 Mkr)

· Eget kapital per den 30 september 2019 uppgick till 57,3 Mkr (62,7
Mkr)

· Likvida medel per den 30 september 2019 uppgick till 34,5 Mkr
(37,9 Mkr)

Väsentliga händelser 1 juli - 30 september

· Den 22 juli tecknades ett licensavtal med ett kinesiskt
smartphoneföretag. Avtalet löper på tre år och ger kunden rätt att
inkludera Vidhance i kommande produktlanseringar.

· Den 4 september tecknades ett samarbetsavtal med den amerikanska
chipset-tillverkaren Qualcomm Technologies, Inc.

· Den 25 september lanserades Vidhance 3.5 med fem nya produkter.
· Den 27 september tecknades ett licensavtal med ett europeiskt
smartphoneföretag. Avtalet löper på tre år och ger kunden rätt att
inkludera Vidhance i kommande produktlanseringar.

Väsentliga händelser efter periodens slut

· Den 8 november tecknades ett treårigt licensavtal med kinesiska
kommunikationsbolaget Hytera Communications Corp. Ltd. Avtalet, som
är det första för Imint i segmentet för kroppsburna kameror, ger
Hytera rätten att integrera Vidhance i sina videokameraprodukter.

VD ord

Under det tredje kvartalet tecknade vi ytterligare två kundavtal och
sammantaget har vi under året tecknat åtta nya avtal. Under de tre
senaste åren har vi vunnit affärer med mer än 20 smartphone kunder.
Den framgången syns i kvartalets omsättning som är den högsta
hittills sedan starten 2007.

Arbetet med att identifiera nya marknader för Vidhance har uppnått en
viktig milstolpe i form av kontraktet med kinesiska Hytera, som
annonserades i början av november. Vi känner därmed tillförsikt i att
vi kan erbjuda kundvärde i andra industrivertikaler med begränsade
anpassningar av de produkter som idag säljs till
smartphonetillverkare.

Det är dock värt att notera att de inledande affärerna kommer att ha
en begränsad påverkan på Imints omsättning. Produktlivscyklerna kan
vara längre än i smartphonemarknaden, vilket ger mer långsiktiga
intäktsströmmar.

En annan viktig händelse i kvartalet är samarbetsavtalet med Qualcomm,
som är den marknadsledande leverantören av chipsets till
smartphoneindustrin. En vital del i det fördjupade samarbetet är
Qualcomms partnerprogram "Advantage Network". Redan efter en kort tid
som officiell partner, märker vi nyttan av den information och
tekniska support vi nu har tillgång till.

Tack vare den framgång vi har haft de senaste tre åren, med att
attrahera nya kunder, kan vi nu lägga mer fokus på att öka
försäljningen till befintliga kunder. Vi har därför accelererat
produktutvecklingen och kunde i september lansera fem nya funktioner
i Vidhance 3.5. En del av dessa funktioner är inkluderade i några av
de senaste kundavtalen.

Konkurrensläget fortsätter att vara tufft och trycket från alternativ
som bygger in funktioner i hårdvaran ökar. Det är ytterligare skäl
för att ha hög innovationstakt i produktutvecklingen och bygga
lösningar ovanpå de funktioner som hårdvaran möjliggör.

Den handelskonflikt som pågår mellan USA och Kina påverkar den globala
teknikmarknaden i stort, men de kortsiktiga effekterna för Imint är
relativt begränsade. Däremot noterar vi en utökad vilja från
kinesiska bolag att bli mer självförsörjande av kritisk teknologi.

Fokus framöver är att fortsätta utveckla den position vi har skapat på
smartphonemarknaden, samtidigt som vi ökar insatserna på nya
marknader där Imints teknologi kan användas. Målsättningen är att
snarast få lönsamhet i smartphoneaffären för att kunna öka utrymmet
för investeringar i nya marknader och nya produkter.

Uppsala i november 2019

Andreas Lifvendahl, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Ålander, COO & CFO Imint Image Intelligence AB (publ)

Telefon: 018-474 99 90

E-post: jens.alander@vidhance.com

Om Imint Image Intelligence AB (publ)

Imint Image Intelligence AB (publ) ("Imint" eller "Bolaget") är ett
svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en
världsledande position för att analysera, optimera och förbättra
video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i
live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument- och
industrimarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats
och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom
försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala
mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de
senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den
snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar
smartphonetillverkare, social- och online media och globala
appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag
av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade
och med ytterligare patentansökningar på ingående. IMINT Image
Intelligence AB:s aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan
2015-12-16 under kortnamnet IMINT och handlas via banker och
fondkommissionärer

www.weareimint.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/imint/r/delarsrapport-for-imint-image-intelli...
https://mb.cision.com/Main/13403/2968289/1147846.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.