Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-14

IMINT: Imint Image Intelligence och Kontigo Care inleder forskningssamarbete

Imint Image Intelligence AB (publ) ("Imint" och/eller "Bolaget") och
Kontigo Care AB (publ) ("Kontigo Care", tillsammans "Parterna")
offentliggör idag att Parterna har tecknat ett avtal avseende
utveckling, integration och anpassning av Imints befintliga mjukvara
för bildbaserad mätteknik, gentemot Kontigo Cares avancerade
eHälso-plattform, Previct®. Avtalet syftar till konceptverifiering
och inledande tester av hur man via avancerad ögonmonitorering,
bildbearbetning och dataanalys i realtid kan detektera den påverkan
som rusgivande stimulantia ger på ögats iris. Kontigo Care är
beställande part och Imint är utförande part.

Ordervärdet för denna inledande insats är beräknat upp till 400 tkr
och uppdraget är planerat att vara klart under det första kvartalet
2018.

Avtalet innebär att Imint kommer att integrera och anpassa delar av
sin mjukvaruplattform Vidhance®, samt utveckla en ny typ av
bildbaserad mätmetod för att detektera den påverkan som rusgivande
stimulantia ger på ögats iris. Kontigo Care kommer att arbeta med att
förbereda integrationen av Imints algoritm-output med Kontigo Cares
avancerade eHälso-plattform Previct®, samt utvärdera möjligheterna
för vidare dataanalys och prediktion av beteendemönster.

Om det initiala utvecklingsprojektet uppnår goda resultat så har
parterna förhoppningar om att under första halvåret 2018 kunna gå
vidare i en fördjupad diskussion runt ett färdigställande och en
kommersialisering av en teknisk lösning. Målsättningen är att Imint i
sådana fall blir mjukvaruleverantör till Kontigo Care under ett
långsiktigt licensavtal.

Andreas Lifvendahl, VD på Imint kommenterar:

"Vi är stolta att få förtroendet och möjligheten att visa att vår
mjukvara kan användas i andra branscher än konsumentmarknaden. Den
gemensamma målsättningen med Kontigo Care är att uppnå de högt satta
kraven, och att kundens lösningskoncept därmed kan valideras i
efterföljande tester. Vår målsättning är givetvis att leverera en
högkvalitativ och välfungerade lösning för Kontigo Care. Vi har
tidigare kommunicerat att Imints huvudfokus är smartphonebranschen,
men även att vi har utforskat nya områden där våra lösningar kan
användas. Det här är ett första steg i arbetet med att bredda vår
marknad".

Henrik Nordlindh, VD på Kontigo Care kommenterar:

"Vi är mycket glada över detta samarbete med Imint. Kombinationen av
Imints och vår teknologi representerar en mycket spännande disruptiv
potential att kunna detektera, förutspå och reducera bruket och
skadeverkningarna av ett antal rusgivande stimulantia bortom våra
nuvarande fokusområden alkohol och hasardspel. Vår förhoppning är att
detta samarbete kommer att ge oss ett gott beslutsunderlag inför ett
eventuellt framtida beslut om en strategisk breddning av vår
Previct-plattform och vi ser också fram emot att i praktiskt arbete
etablera en god relation med ett, som vi, mycket innovativt
Uppsalabolag", avslutar Henrik Nordlindh.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Lifvendahl, VD Imint Image Intelligence AB (publ)

Telefon: 018-474 99 90

Henrik Nordlindh, VD Kontigo Care AB (publ)

Telefon: 46 (0)18 410 88 80.

IR och pressfrågor Imint:

Jens Ålander, CFO Imint

Telefon: 018-474 99 90

E-post: jens.alander@vidhance.com

För mer information om Imint, vänligen besök www.imint.se

Denna information är sådan information som IMINT är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 14 november 2017 kl 08.30 CET.

Om Imint Image Intelligence AB (publ)

Imint Image Intelligence AB (publ) ("Imint" eller "Bolaget") är ett
svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en
världsledande position för att analysera, optimera och förbättra
video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i
live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument- och
industrimarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats
och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom
försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala
mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de
senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den
snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar
smartphonetillverkare, social- och online media och globala
appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag
av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade
och med ytterligare patentansökningar på ingående. Imints aktie
handlas på Aktietorget under kortnamnet IMINT. Bolagets Certified
Advisor är Redeye AB.

Om Kontigo Care AB (publ)

Kontigo Care AB (publ) ("Kontigo Care" eller "Bolaget") har som
målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och
effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska
lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets
avancerade eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade
algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar,
samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och
Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde.
Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet
KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/imint/r/imint-image-intelligence-och-kontigo-c...
http://mb.cision.com/Main/13403/2383990/751246.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.