Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-12

IMINT: Imint presenterar delårsrapporten för kvartal 2 2019 och ger en bolagsuppdatering via webcast

Imint Image Intelligence AB (publ) meddelar idag att bolaget
presenterar sin delårsrapport för kvartal 2 2019, den 21 augusti.
Kvartalsrapporten omfattar en generell uppdatering om bolaget samt de
finansiella resultaten.

Imints VD, Andreas Lifvendahl och Imints COO & CFO, Jens Ålander,
presenterar bolagets finansiella resultat och den senaste
utvecklingen i bolaget på onsdagen den 21 augusti kl. 10.00. Med på
plats finns Redeyes Dennis Berggren.

Den websända presentationen kan följas på
https://www.redeye.se/live/imint-q2-2019

Frågor till bolaget kan, innan och under livesändningen, ställas via
frågeformuläret på sidan för livesändingen, e-mail eller tweets till:

E-mail adress: questions@redeye.se

Twitter: @Redeye_ ; @vidhance

Presentationen kommer i efterhand att finnas tillgänglig på Bolagets
sida på Redeye Universe:
https://www.redeye.se/company/imint-image-intelligence

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Ålander, COO & CFO Imint Image Intelligence AB (publ)

Telefon: 018-474 99 90

E-post: jens.alander@vidhance.com

Om Imint Image Intelligence AB (publ)

Imint Image Intelligence AB (publ) ("Imint" eller "Bolaget") är ett
svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars mål är att inta en
världsledande position för att analysera, optimera och förbättra
video, till exempel i realtid direkt från kameran eller i
live-strömmar, för att skapa mervärde åt konsument- och
industrimarknaden. Imints mjukvaruteknologi Vidhance® har integrerats
och sålts till internationella bolag inom krävande tillämpningar inom
försvar och industri. Efter tydligt visat intresse från bl.a. globala
mobiltelefontillverkare har Imints mjukvaruplattform, Vidhance, de
senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att adressera den
snabbt växande marknaden för mobil video, som inkluderar
smartphonetillverkare, social- och online media och globala
appföretag, samt andra mobila kameraprodukter. Vidhance består idag
av ett flertal olika och självständiga funktioner, delvis patenterade
och med ytterligare patentansökningar på ingående. IMINT Image
Intelligence AB:s aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan
2015-12-16 under kortnamnet IMINT och handlas via banker och
fondkommissionärer

www.weareimint.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/imint/r/imint-presenterar-delarsrapporten-for...
https://mb.cision.com/Main/13403/2879117/1088612.pdf

Författare AktieTorget News