Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-25

Immune: Söker partnerskapsavtal kring Amiket och Nanomabs - VD

(SIX) Immune Pharmaceuticals, som tar över Epicepts börsplats
efter sammanslagningen av de båda bolagen, arbetar för att kunna
teckna partneravtal kring läkemedelskandidaten Amiket. Även vad
gäller Nanomabs, i tidig forskningsfas, finns möjligheter för en
potentiell partner att licensiera projektet.

Smärtlindringssalvan Amiket har genomgått fas II-studier och
står inför fas III-studier, men där vill Immune Pharmaceuticals
av kostnadsskäl ha en partner innan en sådan studie startas.

"Det är flera parter som för närvarande utför due diligence",
säger Epicepts vd och blivande styrelseledamoten i Immune
Pharmaceuticals Robert Cook till SIX News.

Kontakterna med potentiella partners kring Amiket inleddes
redan under 2012 innan sammanslagningen med Immune
Pharmaceuticals låg på agendan. Under förberedelserna inför
sammanslagningen mellan Epicept och Immune Pharmaceuticals tog
partnerdiskussionerna kring Amiket en paus, men har sedan början
av 2013 återupptagits igen.

Det är som alltid vid partnerskapsdiskussioner svårt att
bedöma om och när ett eventuellt underskrivet partneravtal kan
ligga på bordet.

"Det finns egentligen ingen särskild tidsuppskattning, men vi
försöker att få något gjort så snart som möjligt", säger Robert
Cook. "Vi vill få något gjort under det här året om det är
möjligt."

Indikationen där Amiket studeras är neuropati, nervsmärta,
orsakad av behandling med cellgifter. Bland annat bristen på
konkurrenter inom detta fält uppges kunna tilltala en potentiell
partner.

"Det är vår bedömning att den kommersiella potentialen för
Amiket primärt ligger inom onkologiindikationen. Vad gäller
prissättningen av läkemedlet, antalet patienter som kan få
läkemedlet förskrivet, tillväxten i patientpopulationen och att
det faktum att det inte finns något alternativt läkemedel, så
konkurrensen är lägre inom det segmentet, det är några faktorer
som gör att potentiella partners kan anse att de kan nå
väsentliga intäkter i den här indikationen", säger Daniel Teper,
vd för Immune Pharmaceuticals.

En studie som en oberoende konsult utförde åt Epicept i USA
för några år sedan uppskattade marknaden för Amiket inom
indikationen neuropati orsakad av cellgiftsbehandling
(kemoterapiinducerad perifer neuropati) till omkring 400
miljoner dollar.

"Om du betraktar den siffran i ett globalt perspektiv så
skulle Amiket kunna nå en försäljning på en halv miljard dollar
och kanske mer", säger Daniel Teper.

Amiket har tidigare tilldelats en så kallad
snabbehandlingsstatus av den amerikanska läkemedelsmyndigheten
FDA, vilket ger en nedkortad granskningstid och möjlighet till
viss vägledning från myndigheten.

Epicept har även bedrivit forskning med Amiket mot
indikationen postherpetisk neuralgi, en nervsmärta som drabbar
främst bröst och rygg efter bältros.

Nanomabs, ett projekt inom nanomedicin, är ett
antikroppsprojekt som för närvarande befinner sig i preklinisk
fas. Möjliga indikationsområden ligger inom cancerområdet.
Projektet har inriktats mot cancer i bukspottskörteln samt icke
småcellig lungcancer (NSCLC).

Bind Biosciences, ett riskkapitaluppbackat bolag med
teknologi från MIT och Merrimack, har projekt med liknande
teknologi. Så sent som i början av 2013 tecknade Bind
Biosciences ett partnerskapsavtal med Amgen avseende ett projekt
i preklinisk fas. Avtalet omfattade milstolpsbetalningar på
drygt 180 miljoner dollar fördelat på en upfront- och
utvecklingsmilstolpe om 46,5 miljoner dollar samt regulatoriska
och försäljningsmilstolpar om 134 miljoner dollar.

"Vi bedömer nu att genom erbjuda ett av de här projekten
möjliggör det att snabba upp 'proof-of-concept' (bevis på att
metoden fungerar och är effektiv, SIX anm) med den här
teknologin, utvecklandet av den här teknologin, ger oss
ytterligare resurser och tillåter oss att utveckla andra
läkemedelskandidater inom teknologin."

Magnus Bernet, tel +46 8 586 163 85
magnus.bernet@six-group-se
SIX News

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.