Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-12-21

Immunicum AB, Extra bolagsstämma klockan 13.00 den 18:e december 2020 på Grev Turegatan 16 i Stockholm.

Den viktigaste händelsen på bolagsstämma handlade om Van Herk Investment.

Immunicum AB har slutit ett avtal med Van Herk Investment B.V den 18 november om att förvärva samtliga aktier i DCPrime B.V. Köpeskillingen för aktierna i DCPrime ska erläggas genom att säljaren tecknar och tilldelas drygt 73 miljoner aktier i bolaget (73 909 635 aktier). Bolagsstämman beslöt godkänna styrelsens förslag.  Genom denna riktade nyemission av aktier till Van Herk Investment BV hoppas styrelsen stärka bolaget och få synergieffekter i bolagets verksamheter och därigenom ge ett ökat värde på bolaget . Den riktade nyemissionen kommer ge bolaget ett ökat aktiekapital om 3 695 481.75 kronor.

Med detta förslag är styrelsens förhoppning att bolaget ges ett ökat värde samt ge bolaget verksamheter synergieffekter som ger en ökad styrka för bolaget inför framtiden.  

Revisorernas bedömning är att förslagen kommer göra bolaget starkare inför framtiden. 

I övrigt beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med avvikelse från aktieägarna. företrädesrätt vid riktade emissioner upp till maximalt 20 procent av bolagets registrerade aktiekapital och antal aktier på helt utspädda grunder, dvs. inkluderande utestående teckningsoptioner i bolaget, vid tidpunkten för styrelsens första beslut enligt till tillståndet. Betalning ska vara möjlig med kontanter, kapital som bidragits i natura, kvittning eller på annat sätt i enlighet med villkoren.

På frågan om varför de behöver få bemyndigandet svarade syrelseordföranden att det var för att ha ekonomisk frihet och flexibilitet men att de inte nu hade planer för någon emission och att de helst tar upp emissioner till årsstämman. 

Övrigt:

Stämman var över på 15 minuter och nästan alla i styrelsen var med digitalt. 22.86% av aktierna i bolaget var företrädda på stämman men via fullmakter hade 90.9% röstat på och bifallit stämmans olika förslag.

Styrelsens ordförande Mikael Oredsson var ordförande för stämman på digital distans.

Christopher Ödmann

Författare Bolagsbevakningen