Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-25

Immunicum AB: Immunicum AB (publ) Delårsrapport för första kvartalet (januari-mars 2019)

Press Release25 april 2019

Immunicum AB (publ) Delårsrapport för första kvartalet (januari-mars 2019)Förberedelser för kommande klinisk data i MERECA- och GIST-studien samt
första
patienten behandlad i ILIAD-studien

Januari - mars i sammandrag * Nettoomsättning för perioden uppgick till 0 KSEK (0 KSEK).
* Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,3 SEK (-0,6
SEK).
* Immunicum meddelade att resultaten från den kliniska fas I/II-studien med
ilixadencel vid långt framskriden levercancer publicerats i Frontiers in
Oncology.
* Den första patienten behandlades i fas Ib/II-studien ILIAD. Studien kommer
att utvärdera säkerhet och effekt hos Immunicums produktkandidat
ilixadencel i kombination med checkpoint-hämmare (CPI:er) i tre
cancerindikationer: huvud- och halscancer, ickesmåcellig lungcancer och
magcancer. Den första delen, fas Ib, kommer att genomföras på kliniker i
USA.

Väsentliga händelser efter periodens utgång * Inga väsentliga händelser att rapportera efter periodens utgång.

Finansiellt sammandrag---------------------------------------------------------------------------------
| Q1 Helår |
| KSEK om inget annat anges 2019 2018 2018 |
| Rörelseresultat -29 139 -28 770 -97 846 |
| Periodens resultat -29 140 -28 770 -97 860 |
| Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) -0,3 -0,6 -1,8 |
| Likvida medel 393 359 168 064 443 798 |
| Eget kapital 376 901 160 792 406 041 |
| Antal anställda 11 14 12 |
---------------------------------------------------------------------------------

VD-kommentar - Första kvartalet Immunicum har haft ett produktivt första kvartal med inkluderingen av den
första patienten i Fas Ib/II multi-indikationsstudien ILIAD, där ilixadencel
kombineras med checkpointhämmare, och publiceringen av den slutliga analysen
av data från den kliniska Fas I/II-studien inom levercancer i Frontiers in
Oncology. Med stöd av den senaste finansieringsrundan förbereder vi oss nu
inför kommande viktiga milstolpar vilkas syfte är att ytterligare validera
potentialen hos vår ledande läkemedelskandidat, ilixadencel.

Under året ligger vårt främsta fokus på kommande data från de kliniska
studierna MERECA, en global Fas II-studien inom spridd njurcancer, samt Fas
I/II-studien av gastrointestinal stromacellstumör (GIST). Vi har också för
avsikt att lämna en uppdatering från den nyligen inledda Fas Ib/II-studien
ILIAD inom huvud- och halscancer, icke-småcellig lungcancer och magcancer
(gastroesophageal junction adenocarcinoma).

Genom MERECA kommer vi för första gången att erhålla data för ilixadencel i
kombination med Sutent® (sunitinib) jämfört med enbart Sutent® (sunitinib).
Studien utformades för attge information om patientöverlevnad, säkerhet,
tumörspecifik immunaktivering och potentiell klinisk effekt hos patienter med
njurcancer. Resultaten kommer att vara viktiga som vägledning inför den
framtida utvecklingen av ilixadencel, oavsett indikation.

Fas Ib/II-studien ILIAD kompletterar MERECA på så sätt att den kommer att
pröva ilixadencel i en rad indikationer samt i kombination med
checkpointhämmare. Det är viktigt att notera att de båda studierna är
oberoende av varandra och representerar vår strategi att bygga upp en bred
databas avseende ilixadencels effekter som grundstomme i olika
kombinationsbehandlingar mot cancer.

Utöver vårt fokus på de kommande resultaten kommer vi under året fortsätta
arbeta med att öka kunskapen om potentialen med Immunicum och våra produkter
både inom forskarvärlden och bland investerare. Vi ska fortsätta ta tillvara
på möjligheterna att presentera vid vetenskapliga konferenser, parallellt med
att vi publicerar våra data i medicinska tidskrifter efter att de har
granskats av ledande, oberoende forskare inom området.

Immunicum har fått en bra start på 2019 och vi har en spännande utveckling
framför oss. I takt med att resultaten kommer in vinner vi fler insikter som
kan hjälpa oss att effektivt styra bolaget mot våra företagsmål och mot våra
kliniska mål att bekämpa cancer.

Carlos de Sousa

VD

Den fullständiga delårsrapporten finns på:

http://immunicum.se/investors/financial-reports/

Informationen är sådan som Immunicum AB (publ), skall offentliggöra enligt
Lag
om värdepappersmarknaden (SFS 2007-528). Denna rapport lämnades för
offentliggörande den 25 april 2019 kl 8:00.

För ytterligare information kontakta:Carlos de Sousa, VD, Immunicum
Telefon: +46 8 732 8400
E-post:info@immunicum.com

Michaela Gertz, Finanschef, Immunicum
Telefon: +46 (0) 70 926 17 75
E-post: ir@immunicum.com

Media RelationsGretchen Schweitzer och Joanne Tudorica
Trophic Communications
Telefon: +49 89 2388 7735 eller +49 176 2103 7191
E-post: ir@immunicum.com

----------------------------------------------------------------------------
| Om Immunicum AB (publ)Immunicum etablerar ett unikt angreppssätt inom |
|immunonkologi genom utveckling av lagringsbara allogena cellbaserade |
|terapier. Vårt mål är att bekämpa cancer genom att aktivera och stärka |
|patientens eget immunförsvar, och därmed förbättra överlevnad och |
|livskvalitet. Företagets ledande produkt, ilixadencel, bestående av |
|pro-inflammatoriska allogena dendritiska celler, har potential att bli en |
|grundstomme i modern kombinationsbehandling av ett flertal olika solida |
|tumörformer. Immunicum är grundat och baserat i Sverige och är noterat på |
|Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com |
----------------------------------------------------------------------------
20190425_Immunicum_Q1 2019_SWE_Final
http://hugin.info/171739/R/2242474/885004.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Immunicum AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.