Du är här

2018-08-17

Immunicum AB: Immunicum AB (publ) Delårsrapport Q2 2018

Pressmeddelande17 augusti 2018

Immunicum AB (publ) Delårsrapport Q2 2018April - juni i sammandrag * Bolaget meddelade publicering av en vetenskaplig översiktsartikel kring
ilixadencel-konceptet i Pharmaceutical Research.
* Rekryteringen till den kliniska fas I/II studien GIST slutfördes.
* Immunicum lämnade uppdatering om det kliniska utvecklingsprogrammet för
ilixadencel.
* Vid årsstämman valdes Michael Oredsson till ny styrelseordförande. Omval
skedde av styrelseledamöterna Magnus Nilsson, Magnus Persson, Steven
Glazer, Charlotte Edenius och Kerstin Valinder Strinnholm, Magnus Nilsson,
Magnus Persson, Steven Glazer, Charlotte Edenius och Kerstin Valinder
Strinnholm.

Januari - juni i sammandrag * Patientrekryteringen slutfördes till den pågående, globala kliniska Fas
II-studien MERECA (MEtastatic REnal Cell CArcinoma). Studiens syfte är att
visa "proof of concept" för ilixadencel avseende ett antal kliniska
effektmått samt att studera säkerhet under en 18-månadersperiod.
* Ilixadencel beviljades ATMP-certiering från EMA gällande
tillverkningskvalitet och prekliniska data.
* Immunicums aktier (IMMU. ST) upptogs till handel på Nasdaq Stockholms
huvudmarknad.
* Michaela Gertz rekryterades som CFO på Immunicum.
* Immunicum presenterade en fallstudie med en patient ur Fas I/II HCC-studien
vid Cholangiocarcinoma Foundation Annual Conference i Salt Lake City, USA.

Väsentliga händelser efter periodens utgång * Immunicum meddelade att FDA godkänt protokollet som möjliggör starten av en
utökad Fas Ib/II-multi-indikationsstudie med kombinationsbehandling.
* Immunicum meddelar att bolaget kommer presentera prekliniska data på
ilixadencel i kombination med checkpointhämmare och immunaktiverare på 2018
års ESMO-kongress.

Finansiellt sammandrag-------------------------------------------------------------------------------------------------
| Q2 Halvår Helår |
| KSEK om inget annat anges 2018 2017 2018 2017 2017 |
| Rörelseresultat -19 348 -19 115 -48 117 -39 648 -80 700 |
| Periodens resultat -19 355 -19 214 -48 125 -39 853 -80 338 |
| Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) -0,4 -0,7 -0,9 -1,5 -3,1 |
| Likvida medel 149 971 61 206 149 971 61 206 128 883 |
| Eget kapital 141 432 62 533 141 432 62 533 189 556 |
| Antal anställda 13 10 13 10 11 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
VD-kommentarNu när vi hunnit halvvägs genom 2018 är det glädjande att se tillbaka på de
framsteg vi gjort under de senaste månaderna. Vi har fortsatt arbetet med att
genomföra vår kliniska utvecklingsplan och slutfört patientrekryteringen till
MERECA-studien, samtidigt som vi tagit avgörande steg för att starta Fas
Ib/II-multi-indikationsstudien ILIAD. Vi har även fortsatt vara aktiva i att
presentera ilixadencel och Immunicum globalt, utvärdera nya marknader och
utforska möjligheter att ta bolaget framåt. Sammanfattningsvis har vi
behållit vårt fokus på att leverera värde till våra aktieägare.

Vår kliniska utvecklingsplan är framtagen för att utvärdera ilixadencels
potential att i kombination med de mest avancerade terapierna förbättra
behandlingsresultaten för cancerpatienter. Ett viktigt fokus de senaste
månaderna har varit den kombinerade Fas Ib/II-multi-indikationsstudien ILIAD,
för vilken vi har fått det kliniska studieprotokollet godkänt av den
amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA. Godkännandet gör att vi kan påbörja
patientrekryteringen för Fas Ib-delen av studien under andra halvåret 2018
och hålla vår planerade starttid för studien.

Vi har samlat in värdefulla synpunkter från kliniska experter runt om i
världen och dessa har vi, tillsammans med rekommendationer från
tillsynsmyndigheter, använt för att finslipa studiens utformning, så att vi
på ett effektivt sätt ska kunna fastställa säkerhet och dosering av
ilixadencel i kombination med checkpointhämmare. I studien kommer patienter
med huvud- och halscancer, icke-småcellig lungcancer och magcancer
(gastroesophageal junction adenocarcinoma) inkluderas vid kliniska center i
USA. Som vi nyligen har meddelat ska Fas Ib-delen av studien utökas till att
omfatta 21 patienter vilket, utöver värdefull information om säkerhet och
dosering, potentiellt kan fånga upp initiala tecken på effekt i någon av de
tre indikationerna. När studien väl har inletts kommer vi att tillhandahålla
uppdateringar om Fas Ib-delen av studien löpande under 2019.

Vi kan också hålla fast vid planen att kunna kommunicera topline-resultat från
MERECA- studien under det tredje kvartalet 2019 eftersom vi slutförde
rekryteringen i studien redan i början av 2018. Studiens syfte är att visa
"proof of concept" för ilixadencel i kombination med sunitinib genom att
studera ett flertal effektmått avseende meningsfull klinisk påverkan, samt
att utvärdera säkerheten under en 18-månadersperiod.

Vi har under året fortsatt vårt arbete med att öka medvetenheten om
ilixadencel i den globala forskarvärlden. Nyligen tillkännagav vi ett
godkännande att presentera en poster vid den kommande 2018 års
ESMO-kongressen (European Society for Medical Oncology) med prekliniska data
avseende ilixadencels synergistiska antitumöreffekt i kombination med
checkpointhämmare och immunaktiverare. Dessutom uppmärksammades ilixadencel i
en vetenskaplig artikel i ett mycket spritt nyhetsbrev som fokuserar på
viktiga framsteg inom cancerimmunterapi1.

Immunicum har fortsatt att knyta kontakter med ledande läkemedels- och
bioteknikföretag, investerare och viktiga opinionsbildare samt hålla
investerarevent. Vi har utökat det geografiska området för våra diskussioner
och börjat utvärdera potentialen för ilixadencel i Kina, där antalet
cancerfall inom våra huvudsakliga indikationer är ett stort hälsoproblem. Som
ett exempel svarar enbart Kina för hälften av alla nya fall och dödsfall av
levercancer i världen.

Vi fortsätter framgent att arbeta dedikerat mot vårt mål att förbättra
överlevnad och livskvalitet för cancerpatienter genom att aktivera och stärka
patientens eget immunförsvar för att bekämpa sjukdomen.

Carlos de Sousa

VD och koncernchef

1. Accelerating Cancer Immunotherapy Research, (www.acir.org)

Den fullständiga delårsrapporten finns på:

http://immunicum.se/investerare-se/finansiella-rapporter/

Informationen är sådan som Immunicum är skyldigt att offentliggöra i enlighet
med EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för
offentliggörande, genom nedanstående kontaktpersons försorg, den 17 augusti
2018, kl. 08.00 CET.

För ytterligare information kontakta:Carlos de Sousa, VD, Immunicum
Telefon: +46 (0) 31 41 50 52
E-post:info@immunicum.com

Michaela Gertz, Finanschef, Immunicum
Telefon: +46 (0) 70 926 17 75
E-post: ir@immunicum.com

Media RelationsGretchen Schweitzer och Joanne Tudorica
Trophic Communications
Telefon: +49 172 861 8540
E-post: ir@immunicum.com

------------------------------------------------------------------------------
| Om Immunicum AB (publ)Immunicum etablerar ett unikt angreppssätt inom |
|immunonkologi genom utveckling av lagringsbara allogena cellbaserade |
|terapier. Vårt mål är att bekämpa cancer genom att aktivera och stärka |
|patientens eget immunförsvar, och därmed förbättra överlevnad och |
|livskvalitet. Företagets ledande produkt, ilixadencel, bestående av |
|pro-inflammatoriska allogena dendritiska celler, har potentialen att bli en |
|grundstomme i modern kombinationsbehandling av ett flertal olika solida |
|tumörformer. Immunicum är grundat och baserat i Sverige och är noterat på |
|Nasdaq Stockholm.www.immunicum.com |
------------------------------------------------------------------------------

20180817_Q2 Report 2018_SWE_FINAL
http://hugin.info/171739/R/2211127/861071.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Immunicum AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.