Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-21

Immunicum AB: Immunicum AB (publ) meddelar att resultaten från den kliniska fas I/II-studien med ilixadencel vid långt fra...

Pressmeddelande21 januari 2019

Immunicum AB (publ) meddelar att resultaten från den kliniska fas I/II-studien med ilixadencel vid långt framskriden levercancer publicerats i Frontiers in OncologyImmunicum AB (publ; IMMU.ST) meddelar idag att den slutliga analysen av data
från den undersökande kliniska studien med ilixadencel hos patienter med
långt framskriden levercancer har publicerats i tidskriften, Frontiers in
Oncology . Dessa data bekräftar de tidigare meddelade positiva egenskaperna
gällande
säkerhet och tolerabilitet för ilixadencel, både när det ges som enda
behandling och i kombination med första linjens standardbehandling,
sorafenib. Dessutom påvisades ökade nivåer av tumörspecifika CD8+ T-celler i
cirkulerande blod för en majoritet av de utvärderbara patienterna, vilket
indikerar ett systemiskt immunologiskt svar. De fullständiga resultaten ger
ytterligare insikter om ilixadencels verkningsmekanism, tecken på klinisk
effekt samt viktig information som kommer att vara vägledande i den fortsatta
kliniska utvecklingen.

Som meddelats i september 2017 var det primära målet med den kliniska fas
I/II-studien att undersöka säkerhet och tolerabilitet för ilixadencel hos 17
patienter med metastaserande och/eller ej opererbar levercancer och 1 patient
med avancerad gallgångscancer. Behandlingen bestod av tre separata
injektioner av ilixadencel direkt i tumören (runt dag 1, 14 och dag 42) och
patienterna följdes upp under minst 6 månader efter sista injektionen.
Ilixadencel gavs antingen som andra linjens behandling för patienter som inte
svarat på tidigare behandling med sorafenib eller som första linjens
behandling, med eller utan sorafenib.

Studieresultaten bekräftade att ilixadencel är säkert både som enskild
behandling och i kombination med sorafenib, och visade också att ilixadencel
leder till immunologiskt svar vid långt framskriden levercancer, vilket
påvisades genom ökningen av tumörspecifika CD8+ T-celler i perifert blod hos
11 av 15 utvärderbara patienter. När det gäller den kliniska effekten under
studieperioden visade resultaten positiva signaler, i synnerhet hos gruppen
som fick ilixadencel som enda behandlig (11 patienter), där tumören minskade
i storlek hos en patient (partiell respons), och tumören hos 4 patienter
slutade växa (stabil sjukdom). I den grupp av 6 patienter som fick
ilixadencel i kombination med sorafenib som första linjens behandling visade
resultaten inga tumörsvar, medan en patient uppvisade stabil sjukdom. Detta
utfall i gruppen som fick kombinationsbehandling med sorafenib ligger i linje
med de nyligen framkomna prekliniska data som ingår i publikationen, och som
tyder på att sorafenibs verkningsmekanism inte tycks passa att kombinera med
ilixadencel, till skillnad från sunitinib och checkpointhämmare.

"Mot bakgrund av den breda potential som ilixadencel har är det viktigt för
oss att få insikter om specifika indikationer och behandlingsregimer. Den
kliniska och biologiska information som samlats in under denna studie har
varit ovärderlig för vår förståelse av säkerheten samt ilixadencels
verkningsmekanism och potentiella kliniska aktivitet vid levercancer, och vi
är glada över att ha fått resultaten av studien refereegranskade och
publicerade i en ansedd internationell vetenskaplig tidskrift", säger Peter
Suenaert, Immunicums medicinska chef. "Ilixadencels säkerhetsprofil och dess
immunaktiverande förmåga bekräftar våra tidigare redovisade data och utgör en
solid grund för att fortsätta pröva ilixadencels potential vid
kombinationsbehandling av levercancer.

Det var mycket uppmuntrande att se ett tumör-specifikt immunsvar hos de flesta
av patienterna i studien, som alla lider av en avancerad och allvarlig form
av cancer med ytterst få behandlingsalternativ", säger Alex Karlsson-Parra,
Immunicums forskningschef. "Vårt mål är att fortsätta undersöka ilixadencel i
olika kombinationsbehandlingar för att validera vår strategi att lyfta fram
ilixadencel som en möjlig stomme i behandlingen av solida tumörer.

Den fullständiga publikationen med titeln "Phase I Trial with the Cell-Based
Immune Primer Ilixadencel, Alone and Combined with Sorafenib, in Advanced
Hepatocellular Carcinoma" är åtkomlig via den aktuella nätupplagan av
tidskriften Cancer Immunity and Immunotherapysamt på följande länk
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fonc.2019.00019/full.

Om levercancer (Hepatocellulärt Carcinom - HCC)

Hepatocellulärt Carcinom (HCC) är en av de mest utbredda cancerformerna i
världen och den vanligaste förekommande dödsorsaken för personer med
levercirros (skrumplever). Sjukdomen utvecklas mycket snabbt och prognosen är
oftast dålig då det i de flesta fall är svårt att helt avlägsna tumören
kirurgiskt. Tumöromvandling av leverceller kan uppstå av flera skäl, som
virusorsakad kronisk leverinflammation (hepatit), alkoholpåverkan och
ämnesomsättningsrubbningar.

Om ilixadencel

Cellterapiprodukten ilixadencel är en cancerimmunaktiverare som kan lagras "på
hylla" ("off-the-shelf") och som utvecklats för behandling av solida tumörer.
Den aktiva ingrediensen är aktiverade allogena dendritceller som tas från
friska blodgivare. Intratumoral injektion med dessa celler ger upphov till en
inflammatorisk respons som i sin tur leder till en tumörspecifik aktivering
av patientens cytotoxiska T-celler.

För ytterligare information kontakta:Carlos de Sousa, VD, Immunicum
Telefon: +46 (0) 31 41 50 52
E-post:info@immunicum.com

Michaela Gertz, Finanschef, Immunicum
Telefon: +46 (0) 70 926 17 75
E-post: ir@immunicum.com

Media RelationsGretchen Schweitzer och Joanne Tudorica
Trophic Communications
Telefon: +49 89 2388 7735 eller +49 176 2103 7191
E-post: ir@immunicum.com

----------------------------------------------------------------------------
| Om Immunicum AB (publ)Immunicum etablerar ett unikt angreppssätt inom |
|immunonkologi genom utveckling av lagringsbara allogena cellbaserade |
|terapier. Vårt mål är att bekämpa cancer genom att aktivera och stärka |
|patientens eget immunförsvar, och därmed förbättra överlevnad och |
|livskvalitet. Företagets ledande produkt, ilixadencel, bestående av |
|pro-inflammatoriska allogena dendritiska celler, har potential att bli en |
|grundstomme i modern kombinationsbehandling av ett flertal olika solida |
|tumörformer. Immunicum är grundat och baserat i Sverige och är noterat på |
|Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com |
----------------------------------------------------------------------------
20190121_Immunicum_HCC publication_SWE_Final
http://hugin.info/171739/R/2231823/877511.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Immunicum AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.