Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-21

Immunicum AB: Immunicum AB (publ) meddelar positiva prekliniska resultat för Ilixadencel i kombination med checkpointhämma...

Pressmeddelande

21 oktober 2019

Immunicum AB (publ) meddelar positiva prekliniska resultat för Ilixadencel
i kombination med checkpointhämmaren CTLA-4

Immunicum AB (publ) meddelade i dag resultaten från en preklinisk studie
där ilixadencel, en cellbaserad lagringsbar immunaktiverare, undersökts i
kombination med den immunpåverkande checkpointhämmaren CTLA-4. Bolagets
prekliniska studier syftar till att identifiera ilixadencels potential att
fungera synergistiskt i kombination med andra immunterapier i kliniska
studier, vid sidan av att få en bättre förståelse för dess effekt i solida
tumörer. I den här prekliniska studien uppvisade djur som behandlats med
kombinationen av ilixadencel och CTLA-4 en starkare anti-tumörrespons
jämfört med djur som behandlades med PD?1 och CTLA-4, en väletablerad
kombination av checkpointhämmare. De fullständiga resultaten kommer att
analyseras ytterligare för att kunna publiceras i en expertgranskad
vetenskaplig tidskrift eller på en vetenskaplig konferens.

?Våra prekliniska resultat tyder på att kombinationen av ilixadencel och
anti-CTLA-4 skapar kraftigare och mer ihållande tumörresponser än den
väletablerade kombinationen av anti-PD-1 och anti-CTLA-4 i den här
prekliniska modellen. En del av utmaningen med immunterapi i solida tumörer
är att hitta de mest effektiva och vältolererade kombinationerna. Därför
fortsätter vi att testa ilixadencel i prekliniska studier som gör det
möjligt för oss att definiera och utforma de mest effektiva
behandlingsformerna som sedan kan utvärderas i fortsatta kliniska studier,?
säger docent Alex Karlsson-Parra, forskningschef på Immunicum.

I den här prekliniska studien användes en CT26-tumörmodell (tumörceller
från en tjocktarmstumör som injiceras under huden) i möss med stora
etablerade tumörer (ungefär 100 mm3 när behandlingen börjar) som är
PD-1-resistenta och endast måttligt känsliga för CTLA-4-behandling
(försenad tumörprogression men inga fullständiga responser). En grupp om
tio möss fick en kombination av anti-CTLA-4 och anti-PD-1 antikroppar, och
en annan grupp om tio möss fick en kombination av anti-CTLA-4 antikroppar
med mus-ilixadencel. Överlevnaden följdes upp under 44 dagar efter att
behandlingen inleddes. Sex av tio möss (60%) i ilixadencel/CTLA-4-gruppen
levde fortfarande i slutet av studien, där två av sex levande möss
uppvisade en fullständig respons och tre uppvisade en näst intill
fullständig respons mot slutet av studien. Två av tio möss (20%) levede
fortfarande i PD-1/CTLA-4-gruppen, där den ena musen uppvisade en näst
intill fullständig respons mot slutet av studien. Studien genomfördes vid
Charles River Laboratories i Morrisville, North Carolina i USA.

?Hittills har ilixadencel prövats på fler än 90 patienter och den utmärkta
säkerhetsprofilen har upprätthållits rakt igenom. Samtidigt har initiala
tecken på effekt kunnat uppvisas. Det påvisades senast i den kliniska
fas-II studien MERECA. När vi fortsätter utvecklingen av den här nya
läkemedelskandidaten är vårt mål att använda prekliniska studier för att
identifiera nya möjligheter för ilixadencel att bidra med en meningsfull
behandlingseffekt för patienter, utan att addera toxicitet när den
kombineras med standardbehandlingar,? säger Carlos de Sousa, VD för
Immunicum.

Nya kombinationsalternativ som uppvisar både varaktiga responser och en
acceptabel säkerhetsprofil är avgörande för det växande området
immunonkologi eftersom nuvarande kombinationsbehandlingar fortsätter att
vara mycket toxiska. CTLA-4 Yervoy® (ipilimumab) var en av de första
checkpointhämmarna som utvecklades till en effektiv immunterapi för
behandling av melanom och har också visat på goda möjligheter i kombination
med PD-1 CPI Opdivo® (nivolumab) för andra indikationer, däribland
metastaserad njurcancer. Däremot har kombinationen av CTLA-4 och PD-1/PD-L1
i nyligen genomförda fas III-studier för icke-småcellig lungcancer och
huvud- och halscancer misslyckats. Dessutom är kombinationen känd för att
medföra hög toxicitet. Därför är Immunicum engagerat i att identifiera i
vilka sammanhang ilixadencel kan kombineras med olika
immunterapibehandlingar för att skapa bättre effekt utan att tillföra
oacceptabel toxicitet, särskilt i indikationer där den första generationen
av checkpointhämmare ännu inte har visat på positiva resultat.

Om ilixadencel
Cellterapiprodukten ilixadencel är en immunaktiverare som är lagringsbar
(?off-the-shelf?) och som utvecklats för behandling av solida tumörer. Den
aktiva beståndsdelen är aktiverade dendritceller som tas från friska
blodgivare. Injektion med dessa celler intratumoralt ger upphov till en
inflammatorisk reaktion som i sin tur leder till en tumörspecifik
aktivering av patientens cytotoxiska T-celler.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Carlos de Sousa, VD, Immunicum
Telefon: +46 (0) 8 732 8400
E-post: info@immunicum.com

  

Michaela Gertz, Finanschef, Immunicum
Telefon: +46 (0) 70 926 17 75
E-post: ir@immunicum.com

 

MEDIERELATIONER

Gretchen Schweitzer och Joanne Tudorica
Trophic Communications
Telefon: +49 172 861 8540
E-post: ir@immunicum.com

 

U.S.A OCH INTERNATIONELLA INVESTERARE

Thomas Renaud
Arrowhead Business och Investment Decisions, LLC
Telefon: +1 212 619-6889 eller +1 917 370-5879
E-post: thomas.renaud@arrowheadbid.com

Immunicum abid.co page: www.abid.co/OMX.IMMU

SVENSKA INVESTERARE

Jonas Rodny och Carolin Wiken
Paues Åberg Communications
Telefon: +46 76 190 90 51, +46 70 092 91 70
E-post: jonas.rodny@pauesaberg.se

eller carolin.wiken@pauesaberg.se

OM IMMUNICUM AB (PUBL) Immunicum etablerar ett unikt angreppssätt inom
immunonkologi genom utveckling av lagringsbara allogena cellbaserade
terapier. Vårt mål är att bekämpa cancer genom att aktivera och stärka
patientens eget immunförsvar, och därmed förbättra överlevnad och
livskvalitet.  Immunicum har utvärderat ilixadencel I flera olika kliniska
studier, inklusive den nyligen avslutade explorativa fas II-studien MERECA
inom njurcancer och bolaget kommer att inleda förberedelser för en pivotal
studie.  Immunicum är grundat och baserat i Sverige och är noterat på
Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com
 

 

 

Bilaga

* 20191021_Preclinical Data_SWE_Final

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.