Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-20

Immunicum AB: Immunicums MERECA-studie utvald för muntlig presentation vid ASCO-SITC Clinical Immuno-Oncology Symposium

Pressmeddelande

20 december 2019

Immunicums MERECA-studie utvald för muntlig presentation vid ASCO-SITC
Clinical Immuno-Oncology Symposium

Immunicum AB (publ) meddelade i dag att abstraktet med data från fas
II-studien MERECA har valts ut för en muntlig presentation vid ASCO-SITC
Clinical Immuno-Oncology Symposium den 6-8 februari 2020 i Orlando,
Florida. I MERECA-studien undersöktes behandlingseffekten av ilixadencel,
Immunicums ledande läkemedelskandidat, i kombination med Sutent®
(sunitinib) som en första linjens behandling av patienter med metastaserad
njurcancer. Immunicum meddelade topline-resultat från studien under det
tredje kvartalet 2019 och kommer att presentera mer detaljerade resultat
under symposiet, inklusive den första halvårsvisa uppföljningen av
överlevnaden hos patienterna i studien.

? Endast ett begränsat antal abstrakt väljs ut för oral presentation på
ASCO-SITC Clinical Immuno-Oncology Symposium. Att abstraktet för
MERECA-studien valts ut är ett betydande erkännande av vårat arbete, säger
Alex Karlsson-Parra, tillförordnad vd för Immunicum.

?Kombinationsbehandlingen med ilixadencel och sunitinib i MERECA-studien
var fortsatt vältolererad och gav fullständiga och varaktiga tumörsvar hos
patienter med metastaserad njurcancer. Detta har skapat ett intresse hos
det internationella vetenskapliga och medicinska samfundet, kommenterade
Dr. Magnus Lindskog, docent vid Uppsala universitetssjukhus och prövare i
MERECA-studien.

Dessutom har abstraktet med resultaten från fas I/II-studien med
ilixadencel hos patienter med Gastrointestinal Stromal Tumör (GIST)
accepterats för en posterpresentation.

Information kring presentationerna:

Titel: A randomized phase II study with ilixadencel, a cell-based immune
primer, plus sunitinib versus sunitinib alone in synchronous metastatic
renal cell carcinoma
Session: Oral Abstract Session A.
Tid: 6 februari 2020, 13:00 till 14:15
Presentatör: Magnus Lindskog, Docent och Med Dr

Docent Magnus Lindskog är en klinisk onkolog vid Uppsala
universitetssjukhus och deltog som huvudprövare i MERECA-studien.

Titel: Phase I trial evaluating safety and efficacy of intratumorally
administered allogeneic monocyte-derived cells (ilixadencel) in advanced
gastrointestinal stromal tumors
Session: Poster Session A
Tid: 6 februari 2020, 11:30 - 13:00; 18.00 ? 19.00
Presentatör: Alex Karlsson-Parra, Docent och Med Dr

Immunicum kommer att offentliggöra de presenterade resultaten, inklusive
den första halvårsvisa uppföljningen av överlevnaden hos patienterna i
studien, via ett pressmeddelande i samband med presentationerna.

Om MERECA
MERECA är en explorativ, global, randomiserad, kontrollerad, öppen klinisk
fas II-studie i vilken 88 nydiagnostiserade patienter med intermediär eller
dålig prognos av metastaserad njurcancer inkluderades. Patienterna
randomiserades 2:1 till att behandlas med antingen två intratumorala doser
ilixadencel innan nefrektomi genomfördes, (den tumördrabbade njuren
avlägsnas kirurgiskt) med efterföljande behandling med sunitinib, eller
enbart behandling med sunitinib efter nefrektomin. Studiens primära mål var
att utvärdera medianöverlevnad (OS) och överlevnad vid 18 månader. Bland de
sekundära målen ingick säkerhet och tolerabilitet, tumörrespons och
immunmarkörer inklusive T-cellsinfiltration.

Om njurcellscancer/njurcancer
Globalt diagnostiseras omkring 273 000 nya fall av njurcellscancer varje
år, vilket utgör ungefär 2 procent av samtliga cancerfall. Den terapeutiska
effekten hos befintliga behandlingar, så kallade riktade behandlingar, har
ofta kort varaktighet och begränsad påverkan på livslängden. Eftersom det
inte finns några alternativ till dessa behandlingar råder det ett stort
medicinskt behov av nya behandlingar som är effektiva, mer
kostnadseffektiva och med färre biverkningar.

Om GIST
GIST är den vanligaste formen av sarkom och är i hög grad resistent mot
konventionell strålbehandling och cellgiftsbehandling. Även om imatinib och
andra tyrosinkinashämmare (TKI) har revolutionerat den medicinska
behandlingen av ej opererbar och/eller metastaserande GIST, så utgör
TKI-resistens den största utmaningen, eftersom behandlingsalternativen för
framskridna former av GIST är begränsade.

Om ilixadencel
Cellterapiprodukten ilixadencel är en immunaktiverare som är lagringsbar
(?off-the-shelf?) och som utvecklats för behandling av solida tumörer. Den
aktiva beståndsdelen är aktiverade dendritceller som tas från friska
blodgivare. Injektion med dessa celler intratumoralt ger upphov till en
inflammatorisk reaktion som i sin tur leder till en tumörspecifik
aktivering av patientens cytotoxiska T-celler. Hittills har ilixadencel
testats i en rad kliniska prövningar i olika solida tumörindikationer
inklusive metastaserande njurcancer (mRCC), hepatocellulärt karcinom (HCC)
och gastrointestinala stromala tumörer (GIST) och i kombination med flera
standarder för vårdcancer terapier som tyrosinkinashämmare Sutent®
(sunitinib) och Stivarga® (regorafenib) och checkpointhämmaren Keytruda®
(pembrolizumab). Ilixadencel har genomgående upprätthållit en positiv
säkerhets- och tolerabilitetsprofil och visat initiala tecken på effekt,
som visats i den randomiserade fas II MERECA-studien. Ilixadencel går för
närvarande mot klinisk utveckling i sen fas.

För ytterligare information kontakta:

Alex Karlsson-Parra, tf vd, Immunicum
Telefon: +46 8 732 8400
E-post: info@immunicum.com

  

Michaela Gertz, Finanschef, Immunicum
Telefon: +46 (0) 70 926 17 75
E-post: ir@immunicum.com

 

Om Immunicum AB (publ) Immunicum etablerar ett unikt angreppssätt inom
immunonkologi genom utveckling av lagringsbara allogena cellbaserade
terapier. Vårt mål är att bekämpa cancer genom att aktivera och stärka
patientens eget immunförsvar, och därmed förbättra överlevnad och
livskvalitet.  Immunicum har utvärderat ilixadencel I flera olika kliniska
studier, inklusive den nyligen avslutade explorativa fas II-studien MERECA
inom njurcancer och bolaget kommer att inleda förberedelser för en pivotal
studie.  Immunicum är grundat och baserat i Sverige och är noterat på
Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com
 

Bilaga

* 20191220_MERECA Oral Presentation_SWE_FINAL

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.