Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-28

Immunicum AB (publ) July - Sep 2021 i sammandrag

Pressmeddelande

28 oktober 2021

Immunicum AB (publ) July - Sep 2021 i sammandrag

IMMUNICUM AB (PUBL) JULI - SEP I SAMMANDRAG

  • Nettoomsättning för kvartalet uppgick till KSEK -245 (-).
  • Periodens resultat uppgick till KSEK -26 866 (-15 960).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK -0,13 (-0,22).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET
BOLAGET

  • Immunicum deltog i 6th CAR-TCR Summit. Alex Karlsson-Parra, Chief Scientific Officer på Immunicum, deltog som expert i en workshop på CAR-TCR summit den 30 augusti. Han presenterade den potentiella användningen av Immunicums ilixadencel- och DCOne®-plattformar för att förbättra kvaliteten på T-celler för CAR-T och andra adoptiva T-cellsbaserade cancerterapier.
  • Pareto Securities’ 12th Annual Healthcare Conference, 1-2 september, Erik Manting, CEO på Immunicum gav en presentation.
  • Immunicum AB (publ) meddelade utfallet av teckning av personaloptioner och aktierätter i incitamentsprogram LTI 2021/2024 som beslutades av årsstämman den 4 maj. Totalt har 1 286 092 personaloptioner respektive 660 000 aktierätter tecknats, vilket motsvarartotalt cirka 0,97 procent utspädning vid utnyttjande av samtliga personaloptioner och aktierätter.
  • Immunicum meddelade utnämningen av Ada M. Kruisbeek, PhD, Sjoerd H. van der Burg, PhD och Tanja D. de Gruijl, PhD, till Bolagets vetenskapliga råd (SAB). De nya medlemmarna, som tidigare var medlemmar i DCprimes vetenskapliga råd, ingår i Immunicums vetenskapliga råd tillsammans med de befintliga medlemmarna, Inge Marie Svane, MD, PhD och Pawel Kalinski MD, PhD. Dr Kruisbeek är ordförande för SAB.

KLINISKA STUDIER

  • Immunicum erhöll en positiv granskning från Data Safety Monitoring Board (DSMB) för användning av ilixadencel i kombination med checkpointhämmaren pembrolizumab baserat på den pågående fas Ib -delen av den kliniska ILIAD- studien vid ett flertal solida cancerindikationer.

PREKLINISKA STUDIER

  • Immunicum inledde ett nytt forskningssamarbete med University Medical Center Groningen (UMCG). Samarbetet syftar till att utforska nya behandlingsalternativ för äggstockscancer baserat på kombinationen av Immunicums cellbaserade teknikplattform och checkpointhämmare (CPI). Projektet stöds av ett bidrag från Health ~ Holland, Topsector Life Sciences & Health (LSH).

COVID-19

  • Immunicum har vidtagit åtgärder för att minimera Covid-19 situationens effekt på verksamheten.

FINANSIELLT SAMMANDRAG

 Juli - SepJan - SepHelår
KSEK om inget annat anges20212020202120202020
Rörelseresultat-26 297-15 524--98 354-39 382-86 027
Periodens resultat-26 866-15 960--100 567-41 368-89 248
Resultat per aktie före/efter utspädning (SEK)-0,13--0,22-0,56-0,56-1,17
Likvida medel181 50413 620181 50413 620167 643
Eget kapital688 986
Författare GlobeNewswire