Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-20

Immunicum: Delårsrapport juli 2015 - mars 2016

PERIODEN (JULI 2015 -MARS 2016) SAMT TREDJE KVARTALET (JANUARI-MARS 2016)

Resultat

Rörelseresultat och redovisat resultat uppgick till -28 575 tkr (-28 174 tkr)
respektive
-28 905 tkr (-27 811 tkr), varav tredje kvartalet -9 528 tkr (-10 658 tkr)
respektive
-9 611 tkr (-10 615 tkr).

Resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,44 kr (-1,39 kr), varav
tredje kvartalet -0,48 kr (-0,53 kr). Resultat per aktie beräknat efter full
utspädning uppgick till
-1,40 (-1,35) varav tredje kvartalet -0,47 (-0,51).

Kostnaderna för kliniska prövningar har ökat under tredje kvartalet jämfört
med föregående år. Personalkostnaderna har ökat på grund av ökat antal
anställda.

Trots ökad klinisk aktivitet samt ökat antal anställda har rörelsekostnaderna
under tredje kvartalet minskat vid jämförelse mot föregående år då Bolaget
under föregående år hade högre kostnader för produktionsutveckling. Denna
anpassning av tillverkningsprocessen är nu avslutad.

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -24 886 tkr (-31 747
tkr), varav tredje kvartalet -10 075 tkr (-11 339 tkr), och påverkades främst
av förändring i rörelsekapitalet. Kassaflödet från investeringsverksamheten
uppgick till 25 651 tkr (-35 322 tkr), varav tredje kvartalet - tkr (-10 000
tkr), beroende på förändring i innehav av fondplaceringar. Bolagets likvida
medel uppgick till 33 503 tkr (40 771 tkr) vid periodens slut. Därutöver var
9 435 tkr (35 000 tkr) placerat i fond hos svensk storbank. Totalt uppgick
därmed likvida medel och fondplacering vid periodens slut till 42 938 tkr (75
771 tkr).

Totalt eget kapital uppgick till 38 842 tkr (72 430 tkr) efter beaktande av
periodens resultat och pågående nyemission, vilket motsvarar 1,93 kr (3,62
kr) per aktie. Bolagets soliditet vid periodens slut var 79,9% (92,3%).

Fullständig delårsrapport kan laddas ner på Bolagets
hemsida:http://immunicum.se/investors/financial-reports/

För ytterligare information, kontakta:

Jamal El-Mosleh, vd, Immunicum

Tel: 031 - 41 50 52,
jamal.el-mosleh@immunicum.com

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB

Tel: 08-545 013 31.www.redeye.se

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Immunicum AB via Globenewswire

HUG#2014041

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.