Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-03

IMMUNICUM: EMISSION SKA SÄKRA NY ILIXADENCAL KOMBOSTUDIE - VD

STOCKHOLM (Direkt) Forskningsbolaget Immunicums emission om maximalt 223
miljoner kronor ska finansiera en utveckling av bolagets forskningsportfölj
där en kombinationsstudie med Immunicums läkemedelskandidat ilixadencel och
så kallade immunterapiläkemedel inom läkemedelsklassen checkpointhämmare ska
påbörjas.

Av likviden från emissionen ska cirka 90 miljoner kronor finansiera första
delen av en fas 1b/2-studie inom flera indikationer.

"Vår plan är att inleda studien i mitten av nästa år", säger Immunicums vd
Carlos de Sousa till Nyhetsbyrån Direkt.

Den planerade kombinationsstudien förväntas undersöka ilixadencel i tre olika
indikationer innefattande huvud- och halscancer, magcancer och icke-småcellig
lungcancer.

"Under de senaste åren har checkpointshämmarna blivit alltmer
standardbehandling. Det blev tydligt att vi också behövde ha data med
checkpointshämmare", säger Carlos de Sousa.

Att kombinera ilixadencel bedöms enligt Immunicums vd vara relevant både ut
ett effektmässigt perspektiv såväl som ur ett säkerhetsperspektiv som för
värdeskapandet i bolaget.

Före emissionen var Immunicum finansierade fram till någon gång i maj/juni
2018, vilket också var ett skäl till att bolaget behövde nytt kapital.

De likvida medlen vid utgången av juni 2017 uppgick till 61,2 miljoner kronor.
Därutöver hade bolaget 9,5 miljoner kronor placerat i fond hos en bank.

Styrelsen i Immunicum bedömer att bolaget med den säkrade finansieringen från
emissionen om 200 miljoner kronor kommer att vara tillräckligt för att ta
bolaget fram till slutet av 2019.

Kommer det bli ytterligare en emission efter 2019 eller har ni tecknat ett
partneravtal då?

"Det finns olika alternativ. Vi kommer definitivt behöva finansiera bolaget
igen, men då finns det mer alternativ. För närvarande pågår Mereca (studien
Mereca Direkts anm), men vid den tidpunkten kommer den vara slutförd och vi
kommer att ha en del data i den här kombinationen", säger Carlos de Sousa.

Skulle du säga att sannolikheten för ett partnerskapsavtal har ökat med
utökningen av en kombinationsstudie?

"Absolut. Det här är också en del som vissa investerare inte förstår", säger
Carlos de Sousa. "Du vill se att produkten är säker och du vill se att du har
så mycket data som möjligt. Om du har data i kombination med en
läkemedelsklass har du potentialen, men du har bara data för den
läkemedelsklassen. Om du har data med en annan läkemedelsklass som nu blir
standardbehandling och i tre olika tumörer och inte bara en ökar du såklart
attraktionskraften för tillgången. Plötsligt är du attraktivare för ett
större antal bolag".

Var det ett alternativ att
enbart
göra Mereca-studien?

"Att göra Mereca-studien var ett alternativ, men då skulle vi bara ha data i
kombination med en av produkterna som nu förlorar sin ledning i
behandlingsriktlinjerna. Checkpointshämmarna blir standardbehandling", säger
Carlos de Sousa.

Med en kombinationsstudie tillsammans med immunterapiläkemedel blir
ilaxadencel mer relevant ur ett behandlingsperspektiv med tanke på den starka
frammarsch immunterapiläkemedlen visar på marknaden.

"Då har du åtminstone inledande data med checkpointshämmare och den första
triggern för att ta ett beslut om att gå vidare eller inte gå vidare. Det är
såklart väldigt värdefullt så att vi inte missar tåget", säger Carlos de
Sousa.

I det korta perspektivet väntas Immunicum slutföra patientrekryteringen till
Mereca-studien vid slutet av året som kombinerar ilixadencel med Pfizers
Sutent.

"Planen är att ha de övergripande resultaten (topline result) för Mereca i
tredje kvartalet 2019", säger Carlos de Sousa.

Villkoren i emissionen är 15:14 med en teckningskurs på 8 kronor per aktie.
Det innebär att varje 14-tal befintliga aktier i Immunicum ger rätt till att
teckna 15 nya aktier för 120 kronor.

Då antalet utestående aktier i Immunicum kommer öka till cirka 53,8 miljoner
stycken med en emittering av högst cirka 27,8 miljoner aktier innebär det en
utspädning på lite drygt 50 procent för de aktieägare som väljer att inte
teckna sig i företrädesemissionen.

Investerarna visade sitt klara missnöje med Immunicum som vid stängningen på
torsdagen hade rasat ned med 31 procent. Medan ägare av Immunicum som varit
med sedan tidigt 2013 fortfarande ligger på plus har de som gick in vid
toppen i mitten på november 2015 förlorat runt 80 procent av sin investering.

Den stora kursnedgången på torsdagen förklarar Carlos de Sousa med
"känslomässiga reaktioner" då hans bedömning är att bolaget har "levererat på
allt som vi har lovat".

Graf: Immunicums kursutveckling sedan april 2013

Källa: Infront
---------------------------------------
Magnus Bernet +46 8 5191 7911

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.