Du är här

2018-08-22

Immunovia AB: Genombrott inom autoimmun testning - en IMMray ™-baserad biomarkörssignatur identifierar patienter med anti...

LUND, Sverige - Immunovia tillkännagav idag en ny studie som bekräftar
att det blodbaserade testet IMMray ™ framgångsrikt hanterar en av de
största utmaningarna vid autoimmun testning. Den nya studien, som
gjordes i samarbete med Linköpings universitet, visade att IMMray
™-tekniken kan identifiera patienter med reumatoid artrit (RA), trots
att dessa testat negativt för antikroppar mot cykliska citrullerade
peptider (CCP). För närvarande riskerar den här viktiga
patientgruppen - som representerar 25-30% av alla RA-fall - att
feldiagnostiseras vid nuvarande standardanalys för att undersöka
IgG-klassens anti-CCP.

Den föreliggande studien bestod av 122 fall som testats sero-negativa
för reumatoid faktor (RF) och anti-CCP och en kontrollgrupp av 94
friska personer. Dessutom testades 367 RA-patienter som varit
anti-CCP eller RF-negativa eller positiva till båda. De 583 proverna
samlades in enligt samma blodprovstagningsförfarande. Viktigt att
notera var att noggrannheten var högre än 90% för alla RA-patienter,
vilket demonstrerar den betydande precisionen av Immunovias IMMray ™
-teknik.

PI Professor emeritus Thomas Skogh, vid institutionen för klinisk och
experimentell medicin (IKE) vid Linköpings Universitet sa: "IMMray ™
biomarkörssignaturer är en idealisk plattform för att särskilja olika
former av autoimmuna sjukdomar med överlappande kliniska symptom.
Till exempel har det redan visat på förmågan att särskilja patienter
med systemisk lupus erythematosus (SLE) från de med RA eller Sjögrens
syndrom
(https://immunovia.com/sv/investerare/pressmeddelanden/?id=444).
Denna nya studie är särskilt intressant, eftersom vi hittills inte
har kunnat upptäcka det betydande antal RA-patienter som inte
identifierats genom anti-CCP-testning. Över 90% noggrannhet redan i
denna preliminära studie tyder på att IMMray ™'s signaturer har stor
potential att diagnostisera och bidra till behandlingen av autoimmuna
sjukdomar med hjälp av ett enkelt blodprov. Vi ser nu fram emot att
verifiera och validera dessa första resultat i större, oberoende
kohorter."

Immunovias VD Mats Grahn kommenterade: "Förmågan hos IMMray ™
biomarkörssignaturer att diagnostisera CCP-negativa patienter med en
noggrannhet på över 90% är verkligen ett anmärkningsvärt genombrott.
Dessa mycket övertygande resultat ger oss god grund för att även
fokusera på autoimmunitet och CCP-negativ RA. Vi kommer omedelbart
att börja utforma studier i samarbete med vårt Key Opinion
Leader-nätverk för att ytterligare verifiera resultaten och påbörja
utvecklingen av en kommersiell analys.

Uppskattningsvis lever 5-7 miljoner patienter med RA i USA och Europa,
och fler än 250 000 nya fall diagnostiseras varje år. Långt fler än
de som faktiskt har RA behöver dock testas eftersom överlappande
symptom för tidigt stadium av RA även kan bero på andra orsaker. På
grund av den stora patientpopulationen leder RA till betydande
kostnader för enskilda patienter och sjukvårdssystem till följd av
symtom, minskad produktivitet, långvarigt sjukdomstillstånd och
sjukhusvistelser. Den årliga kostnaden för RA i USA överstiger 19
miljarder dollar, baserat på direkta kostnader som sjukhusvistelse,
behandling och produktivitetsförlust. Behovet är tydligt - det finns
ett antal mycket effektiva nya läkemedel tillgängliga, men tidig och
exakt differentialdiagnos är fortfarande nyckeln till framgångsrik
behandling."

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Grahn

VD, Immunovia

Tel.: +46-70-5320230

Email: mats.grahn@immunovia.com

Om Immunovia

Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för
immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt
centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige.
Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som
finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för
att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer
exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala
teknologiplattform, IMMray®, baseras på analys av mikroarrayer av
biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier
för kommersialisering av IMMray® PanCan-d, som kan bli det första
blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av
2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos
och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. (Källa:
www.immunovia.com)

Denna information är sådan information som Immunovia AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande genom
ovanståendes kontaktpersons försorg.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer
information, vänligen besök www.immunovia.com.

Om reumatoid artrit (RA)

Reumatoid artrit är ett utdraget sjukdomstillstånd som orsakar smärta,
svullnad och stelhet i lederna. Symtomen brukar påverka händer,
fötter och handleder. Det kan komma perioder då symtomen blir värre,
kända som "flare-ups" eller "flares". En flare kan vara svår att
förutse, men med behandling är det möjligt att minska antalet flares
och minimera eller förhindra långvarig skada på lederna. Vissa
personer med reumatoid artrit upplever även problem i andra delar av
kroppen, eller mer generella symtom som trötthet och viktminskning.

Tidigare studier visade att så många som 51% av patienterna med
misstänkta autoimmuna eller immunförsvars-sjukdomar initialt
feldiagnostiseras, delvis på grund av tvetydiga
laboratorietestresultat. Kliniker varnar för att feldiagnos av
systemiska autoimmuna sjukdomar kan få allvarliga konsekvenser. För
närvarande rekommenderas det att testa för anti-cyklisk citrullinerad
peptid (anti-CCP), en autoantikropp som uppkommer hos 70-75% av
patienter med reumatoid artrit.

Den globala marknaden för RA-testning växer kraftigt och uppskattas
uppgå till 2,5 miljarder euro år 2024.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/immunovia-ab/r/genombrott-inom-autoimmun-testn...
http://mb.cision.com/Main/13121/2598408/895649.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.