Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-24

Immunovia AB: Immunovia Bokslutskommuniké 2015

"Under 2015 tog Immunovia viktiga steg för en kommersialisering av
världens första blodbaserade test för cancerdiagnostik, IMMray™
PanCan -d. Vi kunde påvisa att vårt test med 96 procentig noggrannhet
kan diagnostisera tidiga stadier av pankreascancer. Under andra
halvåret tecknade vi ett omfattande avtal med Knight Cancer Institute
på Oregon Health & Science University, USA vilka under året mottagit
en donation på 1 miljard USD för att radikalt förändra cancervården i
världen genom satsning på tidig diagnostik. Samarbetet med Knight
Cancer Institute är avgörande för den kommande marknadsintroduktionen
av vårt test och kommer dessutom genom gemensamma forskningsprojekt
öka vår pipeline av tester inom andra cancerformer. Under början av
2016 annonserade vi ytterligare två samarbeten, ett med University of
Liverpool, UK och ett med Mount Sinai Cancer Center, USA vilka
tillsammans med Knight Cancer institute ingår i en prospektiv
validering av "IMMray™ PanCan -d". Studien påbörjas andra halvåret av
2016 och pågår under tre år, parallellt med säljstart under 2017 till
egenbetalande kunder, så kallade out-of-pocket kunder, och intäkter
förväntas under 2018.

Under 2016 kommer vi att slutföra kvalitetsarbetet i vårt laboratorium
i Lund för att därefter ansöka om ISO ackreditering. Därefter kan vi
mottaga prover från hela Europa för tidig diagnostik av
pancreascancer och vi för redan diskussioner med flera framtida
kunder, d.v.s. cancercentra och laboratorier.

I december 2015 listades Immunovia på Nasdaq First North i Stockholm
och i samband med detta genomförde vi också en emission på 60
miljoner kronor. Tillsammans med de 40 mkr bolaget fick i EU bidrag i
maj finns nu nödvändig finansiell stabilitet för
marknadsintroduktionen av IMMray™ PanCan -d."

Mats Grahn, VD Immunovia AB

+---------+
|Nyckeltal|
+---------+

+-----------------------+--------+----------------+----------+----------+
|tkr om inget annat |1 jul-31|1 jul-31 dec2014|Helår 2015|Helår 2014|
|anges |dec 2015| | | |
+-----------------------+--------+----------------+----------+----------+
|Nettoomsättning | 147| 256| 205| 359|
+-----------------------+--------+----------------+----------+----------+
|Rörelseresultat | -3 588| -6 124| -7 424| -8 959|
+-----------------------+--------+----------------+----------+----------+
|Resultat före skatt | -3 577| -6 023| -7 384| -8 859|
+-----------------------+--------+----------------+----------+----------+
|Nettoresultat | -3 577| -6 023| -7 384| -8 859|
+-----------------------+--------+----------------+----------+----------+
|Resultat per aktie före| -0,30| -0,55| -0,65| -0,99|
|utspädning (kr/aktie) | | | | |
+-----------------------+--------+----------------+----------+----------+
|Resultat per aktie | -0,29| -0,52| -0,62| -0,93|
|efter utspädning | | | | |
|(kr/aktie) | | | | |
+-----------------------+--------+----------------+----------+----------+

Framtidsutsikter*
Immunovia inriktar sig på att fundamentalt förändra diagnostisering av
komplexa cancerformer och autoimmuna sjukdomar. Den
antikroppsbaserade plattformen IMMray™ är ett resultat av 15 års
forskning vid

CREATE Health - Strategiskt Centrum för Translationell Cancerforskning
vid Lunds Universitet. IMMray™ är en teknologiplattform för
utveckling av diagnostiska tester, och bolagets primära test IMMray™
PanCan -d är det första testet i världen för tidig diagnostisering av
pankreascancer.

·En introduktion av IMMray™ PanCan -d på den amerikanska och på den
europeiska marknaden planeras med säljstart under 2017 till
egenbetalande kunder så kallade out-of-pocket kunder, intäkter från
detta förväntas under 2018. Under de närmaste åren kommer Immunovia
att adressera en totalmarknad på runt 30 miljarder kronor.

·Immunovia ser stor potential inom utveckling av tester för andra
olösta problem inom cancer och autoimmunitet via sin
teknologiplattform IMMray™. Närmast i tiden ligger tester inom SLE.

* Ingen förändring jämfört med Prospektet 30 oktober 2015 avseende
nyemission av aktier inför listning på First North.

För ytterligare information, kontakta:
Mats Grahn, VD Immunovia AB
Telefon: +46 (0)70-532 02 30
E-post: mats.grahn@immunovia.com

Se också företagets hemsida: www.immunovia.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/immunovia-ab/r/immunovia-bokslutskommunike-201...
http://mb.cision.com/Main/13121/9923995/481545.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.