Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-14

Immunovia AB: Immunovia Bokslutskommuniké 2019

"Jag är otroligt stolt över de framsteg vi har gjort under 2019, i
synnerhet när det gäller att uppnå den viktiga milstolpen i december
2019 där vi visade 95 procents noggrannhet för den blivande
kommersiella IMMray® PanCan-d vid diagnostisering
avbukspottkörtelcancer i stadiet då den fortfarande går att operera.
Detta resultat öppnar för en avsevärd förbättring i vården och en
förhöjd överlevnad för patienter som lider av den här dödliga
sjukdomen. Vi på Immunovia behåller fokus på att introducera vårt
blodprovsbaserade test på marknaden till tredje kvartalet 2020.

Med två milstolpar kvar-en verifieringsstudie och en slutlig
valideringsstudie-före kommersialise- ringen av IMMray®-tekniken
under tredje kvartalet 2020 intensifierar vi nu de slutliga
förberedel- serna inför lanseringen. Vi har varit framgångsrika med
att etablera ett nätverk av världskända Key Opionon Leaders (KOL) och
sjukvårdsspecialister som inte bara har samarbetat med oss i fråga om
hur testet ska användas i praktiskt kliniskt arbete, utan också för
att förse oss med de nödvändiga blodproverna, tagna i verklig klinisk
miljö, för att testa vår IMMray®-teknik. Vårt team i USA och
laboratoriet i Marlborough, MA arbetar hårt för att implementera
logistik- och distributionssystem som ger snabba testresultat för att
stödja alla våra kunder i USA. Vi har etablerat en skalbar
försäljnings- och marknadsföringsorganisation som vänder sig till
våra främsta kliniska kunder vid gastrocenter runtom i USA.
Samarbeten med olika patientorganisationer har också varit ett fokus-
område för oss, eftersom de spelar en viktig roll i att skapa
medvetenhet om sjukdomen samt stötta patienterna och deras familjer.

Vi kommer att marknadsföra IMMray® PanCan-d först i USA och därefter i
Europa. Vi fortsätter att öka takten i vårt kommersialiseringsarbete
för en framgångsrik lansering av IMMray® PanCan-d. Immunovia inriktar
sig mot en total adresserbar marknad om ca 4,4 miljarder USD i USA
och Europa, och vi ser fram emot att samarbeta med vårdgivare i hela
världen för att förbättra situatio- nen för denna hårt ansatta
patientgrupp."

Utdrag ur VD Mats Grahns kommentar till rapporten.
[image]

Immunovia bjuder in till telekonferens (på engelska) för investerare,
analytiker och media fredagen den 14 februari 2020, klockan 08:30
(CET). Immunovia publicerar sin bokslutskommuniké 2019 den 14
februari 2020, klockan 08:00 (CET).

VD Mats Grahn kommer att presentera Immunovia och kommentera
bokslutskommuniké 2019 följt av en frågestund. Ring gärna in några
minuter före telefonkonferensen börjar.

För att delta, vänligen ring in på ett av numren nedan och ange
Immunovia konferenskod till operatören:

Telefonnummer:

Sweden: +46 (0) 8 50 520 424
United States: +1 212 999 6659
Austria: +43 (0) 12530807
Germany: +49 (0) 30 3001 90612
Denmark: +45 3271 4573
Switzerland: +41 (0) 22 592 7103
Spain: +34 91 787 0777
Netherlands: +31 (0) 20 794 8426
Norway: +47 2156 3318
France: +33 (0) 1 7037 7166
United Kingdom (standard internationell åtkomst): +44 (0) 20 3003 2666

Konferens kod:

(Att ange till operatör): Immunovia

Webcast:

https://channel.royalcast.com/webcast/immunovia/20200214_1/

För mer information, vänligen kontakta:

Julie Silber, Director of Investor Relations, Immunovia
Email: julie.silber@immunovia.com
Tel: +46 7 93 486 277

Denna information är sådan information som Immunovia AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
596/2014. Informationen lämnades för offentliggörande genom
ovanståendes kontaktpersons försorg kl. 08:00 CET den 14 februari
2020.

Om Immunovia
Immunovia AB är ett diagnostikföretag som utvecklar och
kommersialiserar blodtest med hög säkerhet för tidig upptäckt av
cancer och autoimmuna sjukdomar baserade på Immunovias egenutvecklade
testplattform IMMray®. Testen bygger på baseras på analys av
mikroarrayer av biomarkörantikroppar med hjälp av avancerad
maskininlärning och bioinformatik för att skilja ut en uppsättning
relevanta biomarkörer som indikerar en viss sjukdom. På så sätt
uppstår en unik "biomarkörsignatur för sjukdomen".

Företaget grundades 2007 och bygger på cancerstudier och banbrytande
forskning vid Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet
och CREATE Health cancercentrum i Sverige.

Den första produkten, IMMray® PanCan-d, genomgår för närvarande
klinisk utvärdering i några av världens största kliniska studier om
bukspottkörtelcancer, PanFAM-1, PanSYM-1 och PanDIA-1
(https://immunovia.com/immray-pancan-d/prospective-studies-and-next-step/)
och nu inleds slutvalidering inför säljstart under tredje kvartalet
2020. När IMMray® PanCan-d har validerats kommer det att bli det
första blodbaserade testet för tidig diagnos av bukspottkörtelcancer
på marknaden, med potential att väsentligt förbättra patienternas
överlevnad och resultat.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer
information, vänligen besök www.immunovia.com

###

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/immunovia-ab/r/immunovia-bokslutskommunike-20...
https://mb.cision.com/Main/13121/3035292/1193832.pdf

Författare Cision News