Du är här

2018-08-24

Immunovia AB: Immunovia delårsrapport, januari-juni 2018

"Den tredje april inleddes handeln av Immunovias aktie på NASDAQ
Stockholms huvudlista där vi placerade oss i Mid Cap-segmentet och
under andra kvartalet genomfördes en riktad nyemission om cirka 324
MSEK till ansedda institutioner i Sverige och internationellt.

Mycket spännande resultat har uppnåtts i två stora användningsområden,
lungcancer och reumatoid artrit, vilket visar att
IMMray®-plattformens generella användbarhet öppnar stora möjligheter
för Immunovia.

Under våren och sommaren genomfördes en lungcancerstudie med mycket
gott resultat i vårt första samarbete med ett globalt topp 10
läkemedelsbolag för att bedöma IMMray®-plattformens tekniska
prestanda inom lungcancer.

Inom det autoimmuna området gjordes betydande framsteg inom reumatoid
artrit där vi i augusti kunde påvisa resultat som gör att vi nu
satsar vidare för en produkt för svårdiagnosticerade patienter inom
detta område.

Huvudfokus var som vanligt på IMMray® PanCan-d där arbetet rullade på
som planerat under andra kvartalet. Under augusti har dock nya data
framkommit som visar att den provinsamlingsrutin som blir gällande
kommersiellt och för våra avslutande valideringsstudier påverkar vår
produkts algoritmer och vi har därför beslutat att ett nödvändigt
steg är att optimera IMMray® PanCan-d för att säkerställa testsvarens
kvalitet innan release, vilket försenar säljstarten till senare delen
av 2019."

Nyckeltal

+---------------+------------+------------+------------+------------+---------+
|Nyckeltal (TSEK|1 apr- |1 apr- |1 jan- |1 jan- |Helår2017|
|om inget |30 jun 2018|30 jun |30 juni 2018|30 juni 2017| |
|annat anges) | | 2017 | | | |
+---------------+------------+------------+------------+------------+---------+
|Nettoomsättning|44 |68 |156 |95 |149 |
+---------------+------------+------------+------------+------------+---------+
|Rörelseresultat|-27 232 |-10 645 |-44 608 |-18 515 |-45 520 |
+---------------+------------+------------+------------+------------+---------+
|Resultat före |-26 147 |-10 554 |-43 473 |-18 325 |-45 232 |
|skatt | | | | | |
+---------------+------------+------------+------------+------------+---------+
|Nettoresultat |-26 154 |-10 554 |-43 480 |-18 325 |-45 232 |
+---------------+------------+------------+------------+------------+---------+
|Resultat per |-1,47 |-0,63 |-2,47 |-1,09 |-2,67 |
|aktie före och | | | | | |
|efter | | | | | |
|utspädning | | | | | |
|(kr/aktie) | | | | | |
+---------------+------------+------------+------------+------------+---------+
| | | | | | |
+---------------+------------+------------+------------+------------+---------+
|Soliditet, % |96 |96 |96 |96 |94 |
+---------------+------------+------------+------------+------------+---------+
|Antal aktier |19 480 853 |16 804 059 |19 480 853 |16 804 059 |17 318 |
|vid periodens | | | | |059 |
|utgång | | | | | |
+---------------+------------+------------+------------+------------+---------+
|Genomsnittligt |17 846 742 |16 804 059 |17 582 400 |16 804 059 |16 932 |
|antal aktier | | | | |559 |
|före och efter | | | | | |
|utspädning | | | | | |
+---------------+------------+------------+------------+------------+---------+

Denna kvartalsrapport har upprättats enligt IFRS och avser koncernen
Immunovia som består av Immunovia AB samt de helägda dotterbolagen
Immunovia Inc och Immunovia GmbH.

Framtidsutsikter
Immunovia inriktar sig på att fundamentalt förändra diagnostisering av
komplexa cancerformer och autoimmuna sjukdomar. Den
antikroppsbaserade plattformen IMMray® är ett resultat av 15 års
forskning vid CREATE Health - Strategiskt Centrum för Translationell
Cancerforskning vid Lunds Universitet.

IMMray® är en teknologiplattform för utveckling av diagnostiska
tester, och bolagets första produkt IMMray® PanCan-d är det första
testet i världen för tidig diagnostisering av bukspottkörtelcancer.

Bolagets finansiella mål kvarstår, men har senarelagts i jämförelse
med vad som kommunicerats tidigare kvartal till följd av de
optimeringsstudier som behöver utföras. Bolaget förväntar sig de
första intäkterna från self-pay-försäljning under senare delen av
2019.

Följande finansiella mål har ställts upp:

· Immunovias mål är att nå en omsättning om 250-300 MSEK år 2022
baserat på self-pay för IMMray®

PanCan-d.
· Immunovias mål är vidare att nå en total omsättning, inkluderande
betalning via self-pay samt kostnadsersättning från
försäkringssystemen om 800-1 000 MSEK år 2024.

Denna information är sådan information som Immunovia AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 24 augusti kl 08:30.

För ytterligare information, kontakta:
Mats Grahn, VD Immunovia AB
Telefon: +46 (0)70-532 02 30
E-post: mats.grahn@immunovia.com

Om Immunovia

Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för
immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt
centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige.
Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som
finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för
att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer
exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala
teknologiplattform, IMMray®, baseras på analys av mikroarrayer av
biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier
för kommersialisering av IMMray® PanCan-d, som kan bli det första
blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av
2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos
och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. (Källa:
www.immunovia.com)

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer
information, vänligen besök www.immunovia.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/immunovia-ab/r/immunovia-delarsrapport--januar...
http://mb.cision.com/Main/13121/2599687/896520.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.