Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-23

Immunovia AB: Immunovia delårsrapport januari-juni 2019

"Andra kvartalet 2019 var särskilt framgångsrikt i och med att vi
uppnådde en viktig milstolpe och nådde flera viktiga mål när
optimeringsarbetet slutfördes. Vi fortsätter nu att skala upp arbetet
mot en kommersialisering av IMMray® PanCan-d, vårt diagnostest för
tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer.

I början av juni meddelade vi utmärkta resultat från
optimeringsarbetet med IMMray® PanCan-d. Denna studie, som
genomfördes i samarbete med professor Stephen Pereira vid University
College of London, är den första någonsin att uppnå resultat där
patienter med bukspottkörtelcancer (PDAC, pankreatisk duktal
adenokarcinom) upptäcks med hög noggrannhet jämfört med patienter
utan PDAC men med icke-specifika, oroande symptom, inklusive nya fall
av typ 2-diabetes. Denna studie är en nära avspegling av den kliniska
miljön där IMMray® PanCan-d kommer att användas kommersiellt. IMMray®
PanCan-d, vårt blodbaserade test för tidig diagnos av
bukspottkörtelcancer, kommer enligt justerad plan lanseras under
tredje kvartalet 2020.

I juli presenterade Immunovia resultaten från optimeringsstudien med
IMMray® PanCan-d vid PancreasFest 2019 i Pittsburgh, PA, en stor
årlig konferens för läkare specialiserade på bukspottkörteln samt
representanter för translationell forskning, med mycket positivt
mottagande.

Därutöver tecknade under kvartalet Immunovia och University College
London ett avtal om att utöka valideringsstudierna av IMMray®
PanCan-d för tidiga tecken och symptom.

Professor Stephen Pereira och hans team vid Institute for Liver and
Digestive Health, University College London (UCL), kommer att utöka
den prospektiva insamlingen av blodprover som finansierats av
Immunovia och som startade med pilotstudien PanSYM-1. Pilotstudien
PanSYM-1 som inleddes 2017 kommer nu att stödja fortsättningen av
PanSYM-1 som en prospektiv valideringsstudie. Syftet med den
fortsatta PanSYM-1-studien är att visa det diagnostiska värdet av
IMMray®PanCan-d för att upptäcka bukspottkörtelcancer (PDAC) tidigare
än med aktuell standardmetod.

Vi på Immunovia behåller vårt fokus på och fulla engagemang i
kommersialiseringen av IMMray® PanCan-d, och fortsätter att göra allt
som är möjligt för maximal effektivitet med bibehållen kvalitet. Vi
följer plan och arbetar intensivt med de nästa stegen och alla
förberedelser för vår planerade lansering hösten 2020."

Utdrag ur VD Mats Grahns kommentar till rapporten.

Nyckeltal

Nyckeltal (TSEK om 1 april-30 1 april-30 1 jan-30 1 jan-30 Helår2018
inget annat anges) juni 2019 juni 2018 juni 2019 juni 2018
Nettoomsättning 154 44 220 156 333
Rörelseresultat -29 542 -27 232 -56 738 -44 608 -87 708
Resultat före -29 897 -26 147 -56 277 -43 473 -86 531
skatt
Nettoresultat -29 897 -26 154 -56 280 -43 480 -86 538
Resultatet per -1,53 -1,47 -2,88 -2,47 -4,67
aktie före
utspädning
Resultatet per -1,53 -1,47 -2,88 -2,47 -4,67
aktie efter
utspädning
Soliditet (%) 88 96 88 96 97
Antal aktier vid 19 531 353 19 480 853 19 531 19 480 19 531 353
periodens utgång 353 853

Denna delårsrapport har upprättats enligt IFRS och avser koncernen
Immunovia som består av Immunovia AB samt de helägda dotterbolagen
Immunovia Incentive AB, Immunovia Inc och Immunovia GmbH.

Immunovia bjuder in till telekonferens (på engelska) för investerare,
analytiker och media den 23 augusti 2019 klockan 16:00 CET. Immunovia
publicerar bolagets delårsrapport för perioden januari-juni 2019,
fredagen den 23 augusti 2019, klockan 15:00 (CET).

VD Mats Grahn kommer att presentera Immunovia och kommentera
delårsrapport januari-juni 2019 följt av en frågestund. Ring gärna in
några minuter före telefonkonferensen börjar.

För att delta, vänligen ring in på ett av följande nummer:

BE: +3226200547
CH: +41225805976
DE: +4969222220380
DK: +4578150107
FR: +33170750718
NL: +31207219496
NO: +4723500236
SE: +46850558357
UK: +443333009032
US: +18338230586

För mer information, vänligen kontakta:

Julie Silber

Director of Investor Relations

Email: julie.silber@immunovia.com

Tel: +46 7 93 486 277

På Immunovias hemsida under Investerare/Finansiella Rapporter
(http://immunovia.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/) kommer
det att finnas en MP3-fil för den som vill lyssna av
telefonkonferensen i efterhand, filen är tillgänglig inom 2 timmar
efter telefonkonferensens slut.

Om Immunovia
Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för
immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt
centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige.
Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som
finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för
att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer
exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala
teknologiplattform, IMMray®, baseras på analys av mikroarrayer av
biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier
för kommersialisering av IMMray® PanCan-d, som kan bli det första
blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av
2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos
och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. (Källa:
www.immunovia.com)

Denna information är sådan information som Immunovia AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
596/2014. Informationen lämnades för offentliggörande genom
ovanståendes kontaktpersons försorg. Immunovias aktier (IMMNOV) är
noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök
www.immunovia.com.

###

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/immunovia-ab/r/immunovia-delarsrapport-januar...
https://mb.cision.com/Main/13121/2887625/1094695.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.