Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-10

Immunovia AB: Immunovia Delårsrapport, januari-september 2017

"De viktiga prospektiva studierna för pankreastestet inom
diabetesgruppen ("PANDIA-1") samt tidiga symptomgruppen ("PANSYM-1")
har i diskussionerna med kliniska partners gjort signifikanta
framsteg både för PANSYM-1 och PANDIA-1. I slutet av oktober
påbörjades insamlingen av blodprover från patienter med tidiga
symptom vid University College London Hospital, en mycket viktig
milstolpe för PANSYM-1. Den retrospektiva diabetesriskgruppstudien
som baseras på biobanken från Region Skåne är nu igång."

"Vi arbetar intensivt med att industrialisera IMMray™ PanCan-d för att
nå säljstart, vår viktigaste milstolpe. Detta innefattar
utvecklingsarbete och alla förberedelser inför ISO 13485-certifiering
och andra ackrediteringar som krävs för att inleda försäljning i USA
respektive Europa. Förberedelserna för marknadsintroduktion och
CE-märkning innebär också att skala upp produktionen och
laboratorieprocessen med samma robusthet och reproducerbarhet som i
de retrospektiva valideringsstudierna."

"Inom autoimmunitetssatsningen har vi under oktober annonserat ett
samarbete med Linköpings Universitet som utöver expertis inom RA,
SLE, Vasculitis och Sjögrens Syndrom har värdefulla biobanker inom
alla dessa fyra sjukdomar. Alla dessa provsamlingar har nu levererats
till oss och validerande och kompletterande studier har påbörjats av
våra utökade resurser för autoimmunitetsprojektet."

Nyckeltal

+-------------------+--------+--------+--------+-----------------+----------+
|Nyckeltal (tkr om |1 jul-30|1 jul-30|1 jan-30|1 jan-30 sep 2016|Helår2016 |
|inget annat anges) |sep 2017|sep 2016|sep 2017| | |
+-------------------+--------+--------+--------+-----------------+----------+
|Nettoomsättning |27 |5 |122 |71 |177 |
+-------------------+--------+--------+--------+-----------------+----------+
|Rörelseresultat |-11 641 |-4 048 |-30 157 |-9 451 |-14 978 |
+-------------------+--------+--------+--------+-----------------+----------+
|Resultat före skatt|-11 589 |-4 048 |-29 914 |-9 346 |-14 723 |
+-------------------+--------+--------+--------+-----------------+----------+
|Nettoresultat |-11 589 |-4 048 |-29 914 |-9 346 |-14 723 |
+-------------------+--------+--------+--------+-----------------+----------+
|Resultat per aktie |-0.69 |-0.28 |-1.78 |-0,65 |-0,98 |
|före utspädning | | | | | |
|(kr/aktie) | | | | | |
+-------------------+--------+--------+--------+-----------------+----------+
| | | | | | |
+-------------------+--------+--------+--------+-----------------+----------+
|Soliditet, % |97 |97 |97 |97 |98 |
+-------------------+--------+--------+--------+-----------------+----------+
|Antal aktier vid |16 804 |16 474 |16 804 |16 474 568 |16 804 059|
|periodens utgång |059 |568 |059 | | |
+-------------------+--------+--------+--------+-----------------+----------+

Denna kvartalsrapport har upprättats enligt IFRS och avser koncernen
Immunovia som består av Immunovia AB samt det helägda dotterbolaget
Immunovia Inc.

Framtidsutsikter*
Immunovia inriktar sig på att fundamentalt förändra diagnostisering av
komplexa cancerformer och autoimmuna sjukdomar. Den
antikroppsbaserade plattformen IMMray™ är ett resultat av 15 års
forskning vid CREATE Health - Strategiskt Centrum för Translationell
Cancerforskning vid Lunds Universitet.

IMMray™ är en teknologiplattform för utveckling av diagnostiska
tester, och bolagets primära test IMMray™ PanCan-d är det första
testet i världen för tidig diagnostisering av pankreascancer.

· En introduktion av IMMray™ PanCan-d på den amerikanska och på den
europeiska marknaden planeras till egenbetalande kunder så kallade
out-of-pocket kunder, med start då ackrediteringar och
produktionsuppskalning slutförts, intäkter från detta förväntas från
senare delen av 2018. ImmRay™ PanCan-d adresserar en marknad som kan
uppskattas till runt 35 miljarder kronor.

· Immunovia ser stor potential inom utveckling av tester för andra
olösta problem inom cancer och autoimmunitet via sin
teknologiplattform IMMray™. Närmast i tiden ligger tester inom SLE,
med bas i de positiva resultat som kommunicerats i inledningen av
2017.

För ytterligare information, kontakta:
Mats Grahn, VD Immunovia AB
Telefon: +46 (0)70-532 02 30
E-post: mats.grahn@immunovia.com

Om Immunovia

Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för
immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt
centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige.
Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som
finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för
att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer
exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala
teknologiplattform, IMMray™, baseras på analys av mikroarrayer av
biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier
för kommersialisering av IMMray™ PanCan-d, som kan bli det första
blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av
2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos
och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. Det första testet
från detta program, IMMray™ SLE-d, som är en biomarkörsignatur
framtagen för differentialdiagnos av lupus utvärderas och valideras
nu. (Källa: www.immunovia.com)

Denna information är sådan information som Immunovia AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterad på Nasdaq Stockholm First North
med Wildeco som bolagets Certified Adviser. För mer information,
vänligen besök www.immunovia.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/immunovia-ab/r/immunovia-delarsrapport--januar...
http://mb.cision.com/Main/13121/2387425/749246.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.