Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-03-12

Immunovia AB: Immunovia presenterar finansiella mål

LUND - Styrelsen i Immunovia AB (publ) ("Immunovia" eller "Bolaget")
har idag antagit finansiella mål med anledning av att Bolaget, som
tidigare har kommunicerats, närmar sig försäljningsstart under andra
halvåret 2018. De finansiella målen visar att Bolaget har en
målsättning att nå 250-300 MSEK i omsättning år 2021 baserat på
"self-pay"-försäljning och en total omsättning om 800 MSEK - 1 000
MSEK år 2023 inkluderat self-pay och kostnadsersättning
(reimbursement) i Europa och USA.

Immunovia utför kliniska valideringsstudier för kommersialisering av
IMMray® PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för
tidig diagnos av cancer i bukspottkörteln (pankreas).
Marknadsintroduktionsföreberedelser har påbörjats under 2017 och den
kommersiella organisationen stärks fortlöpande under 2018 för att
kunna genomföra marknads-introduktionsaktiviteterna. Bolaget
förväntar sig de första intäkterna från self-pay-försäljningen under
fjärde kvartalet 2018.

Följande finansiella mål har idag antagits:

· Immunovias mål är att nå en omsättning om 250-300 MSEK år 2021
baserat på self-pay för IMMray® PanCan-d.

· Immunovias mål är vidare att nå en total omsättning, för self-pay
och reimbursment (kostnadsersättning) om 800-1000 MSEK år 2023.

Målsättningen om 250-300 MSEK i omsättning år 2021, vilket är tre år
efter säljstart i Europa och USA, är baserat på "self-pay", dvs. att
användare själva betalar för produkten. Detta motsvarar cirka fem
procent penetration av riskgruppen med ärftlig risk för
pankreascancer och en procent penetration av marknadspotentialen för
användning vid tidiga symptom av pankreascancer.

Immunovias målsättning är även att erhålla kostnadsersättning
(reimbursement) för IMMray® PanCan-d inom dessa segment av
pankreascancer år 2021. Immunovias mål om att nå 800-1000 MSEK i
omsättning totalt för self-pay och reimbursement år 2023, i Europa
och USA motsvarar cirka 20 procent marknadspenetration inom kategorin
ärftlig risk för pankreascancer, nio procent marknadspenetration inom
kategorin tidiga symptom av pankreascancer, samt en initial
användning inom området diabetiker med förhöjd risk för
pankreascancer.

De finansiella målen gäller IMMray® PanCan-d, det första utav flera
användningsområden med betydande marknadspotential för IMMray®
plattformen, såsom autoimmuna sjukdomar och andra cancerformer. I
början av 2016 initierade företaget även ett program med fokus på
diagnostik och monitorering av autoimmuna sjukdomar.

Immunovias finansiella mål som anges ovan utgör framåtblickande
information och grundas på ett antal antaganden om den
verksamhetsmiljö som Bolaget är verksamt i vilken över tid kan
variera väsentligt och bli sämre än vad Immunovia bedömde när de
finansiella målen antogs. Som en följd därav omfattas Immunovias
förmåga att uppnå de finansiella målen av osäkerheter och
eventualiteter, varav vissa är utanför Bolagets kontroll. Det finns
ingen garanti för att Immunovia kan nå målen eller att Immunovias
finansiella ställning eller rörelseresultat inte kommer att skilja
sig väsentligt från de finansiella målen.

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Grahn

VD, Immunovia

Tel.: +46-70-5320230

Email: mats.grahn@immunovia.com

Denna information är sådan som Immunovia AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014.
Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 12 mars kl. 08.30.

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Grahn

VD, Immunovia

Tel.: +46-70-5320230

Email: mats.grahn@immunovia.com

Om Immunovia
Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för
immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt
centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige.
Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som
finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för
att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer
exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala
teknologiplattform, IMMray®, baseras på analys av mikroarrayer av
biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier
för kommersialisering av IMMray® PanCan-d, som kan bli det första
blodbaserade testet för tidig diagnos av bukspottkörtelcancer. I
början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på
diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. Det
första testet från detta program, IMMray® SLE-d, som är en
biomarkörsignatur framtagen för differentialdiagnos av lupus
utvärderas och valideras nu. (Källa: www.immunovia.com)

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterad på Nasdaq First North Stockholm
med Wildeco som Immunovias Certified Adviser. För mer information,
vänligen besök www.immunovia.com.

###

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/immunovia-ab/r/immunovia-presenterar-finansiel...
http://mb.cision.com/Main/13121/2469844/803906.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.