Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-08

Immunovia AB: Immunovia Stämmokommuniké

Årsstämma i Immunovia AB (publ), 556730-4299 har hållits i The Spark
på Medicon Village, Scheeletorget 1, Lund den 7 maj 2020. Nedan
följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Disposition av bolagets förlustStämman beslutade att till förfogande
stående vinstmedel om 335 905 705 kr överförs i ny räkning och att
ingen utdelning lämnas.

Arvode till styrelse och revisorn

Stämman beslutade att styrelseledamöterna ersätts med 150 KSEK till
ordinarie ledamöter och 400 KSEK till styrelsens ordförande.
Ordföranden i revisionsutskottet och ersättningsutskottet ersätts med
vardera 40 KSEK, och övriga medlemmar i nämnda utskott ersätts med
vardera 20 KSEK. Reskostnader ersätts enligt bolagets policy.
Därutöver beslöts att revisorn ersätts enligt godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelseordförande samt revisorer

Stämman beslutade (i) att omvälja styrelseledamöterna Carl Borrebaeck,
Ann-Christine Sundell, Hans Johansson, Mimmi Ekberg och Christofer
Sjögren som ordinarie ledamöter, (ii) om nyval av Peter Høngaard
Andersen som ordinarie ledamot, samt (iii) att omvälja Carl
Borrebaeck som styrelsens ordförande. Stämman omvalde även
auktoriserade revisorn Mats-Åke Andersson som revisor för bolaget,
med auktoriserade revisorn Martin Gustafsson som revisorssuppleant.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare, baserat på ett förslag som styrelsen tagit fram
efter rekommendation från ersättningsutskottet.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av
aktier

Stämman beslutade bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa
årsstämma besluta om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier
som innebär en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent
baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten
för årsstämman 2020, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller
kvittning.

Immunovia AB (publ)

Styrelsen

Kontakt vid frågor:

Julie Silber
Director of Investor Relations
Email: julie.silber@immunovia.com

Om Immunovia
Immunovia AB är ett diagnostikföretag som utvecklar och
kommersialiserar blodtest med hög säkerhet för tidig upptäckt av
cancer och autoimmuna sjukdomar baserade på Immunovias egenutvecklade
testplattform IMMray®. Testen baseras på analys av mikroarrayer av
biomarkörantikroppar med hjälp av avancerad maskininlärning och
bioinformatik för att skilja ut en uppsättning relevanta biomarkörer
som indikerar en viss sjukdom. På så sätt uppstår en unik
"biomarkörsignatur för sjukdomen".

Företaget grundades 2007 och bygger på cancerstudier och banbrytande
forskning vid Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet
och CREATE Health cancercentrum i Sverige.

Den första produkten, IMMray® PanCan-d, genomgår för närvarande
klinisk utvärdering i några av världens största kliniska studier om
bukspottkörtelcancer, PanFAM-1, PanSYM-1 och PanDIA-1
(https://immunovia.com/immray-pancan-d/prospective-studies-and-next-step/)
och nu inleds slutvalidering inför säljstart under tredje kvartalet
2020. När IMMray® PanCan-d har validerats kommer det att bli det
första blodbaserade testet för tidig diagnos av bukspottkörtelcancer
på marknaden, med potential att väsentligt förbättra patienternas
överlevnad och resultat.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer
information, vänligen besök www.immunovia.com.

###

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/immunovia-ab/r/immunovia-stammokommunike,c310...
https://mb.cision.com/Main/13121/3107432/1244470.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.