Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-04

Immunovia AB: Immunovia tillhandahåller uppdatering av optimeringsarbetet för att uppnå förväntad prestanda för kommer...

Immunovia har också säkrat blodprover som bäst överensstämmer med
verkliga och kommersiella förhållanden vilka ligger till grunden för
den kommersiella testmodellstudien.

LUND, SVERIGE - Immunovia AB (publ) ("Immunovia") tillhandahåller
uppdatering av optimeringsprocessen för att förbättra algoritmerna
och eliminera eventuella variationer för bolagets kommersiella
version av IMMray® PanCan-d avsedd för tidig diagnos av cancer i
bukspottkörteln.

"Under augusti 2018 kommunicerade vi behovet av ytterligare
optimeringsarbete (länk till PR
(https://immunovia.com/sv/investerare/pressmeddelanden/?id=3757)) och
under de senaste sex månaderna har vi arbetat ihärdigt med optimering
av algoritmen. De utförda testerna indikerar att resultaten
förbättras genom användning av så färska prover som möjligt. Genom
vårt stora och växande nätverk av inflytelserika Key opinion leaders
har vi nu säkrat nödvändiga prover för att slutföra
optimeringsarbetet. Det är av absoluta vikt att vi använder prover
som bäst matchar de blodprover som kommer att användas tillsammans
med slutprodukten. Som för vilket diagnostikutvecklingsföretag som
helst är det en mödosam och ibland komplicerad process att hitta och
få tillgång till färska prover. Tack vare våra ledande KOLs har vi
dessa tillhanda för att slutföra optimeringsarbetet. Fortsättningsvis
kommer även verifierings- och valideringsprocessen för IMMray®
PanCan-d endast att genomföras med prover som bäst överensstämmer med
verkliga och kommersiella förhållanden", säger Mats Grahn, VD,
Immunovia.

Under augusti 2018 meddelade Immunovia att kombinationen av
retrospektiva prover från olika biobanker, med olika
provuppsamlingsprocedurer och lagringstid, medfört oförutsedd
variabilitet i testalgoritmens prestanda. Den variabilitet som
orsakades av variationen i blodprovstagningen har eliminerats genom
konsekventa och optimerade provinsamlingsrutiner och protokoll. För
optimal prestanda har nu erfarits att proven skall samlas in inom 24
månader från provtagning för att förhindra potentiella
lagringsstörningar. Arbetet att förvärva dessa färska prover för
optimeringsarbetet har försenat den tidigare kommunicerade tidsplanen
för att slutföra optimeringsarbetet med åtta veckor, vilket även
påverkar den planerade säljstarten med motsvarande tidsförskjutning.
Förvärvet av dessa prover innebär en signifikant förbättring för
optimeringsprocessen och är ett viktigt och positivt steg mot
kommersialisering.

Vägen till marknaden är oförändrad från vad som tidigare har
kommunicerats. Genomförandet av optimeringsarbetet kommer trigga den
kommersiella testmodellstudien, följt av verifierings- och
valideringsstudierna. Detaljer kring tidsplanen för dessa milstolpar
kommer att meddelas i slutet av april 2019.

"Vi är övertygade om att de åtgärder som vidtagits för att få tillgång
till blodprover som bäst överensstämmer med de prover som till slut
kommer att användas av kliniker i diagnosprocessen är
nyckelåtgärderna i de slutgiltiga stegen före vår kommersiella
lansering", avslutar Mats Grahn, VD.

En telefonkonferens är planerad att äga rum måndagen den 4 mars,
klockan 10.30 CET för att svara på frågor och ge ytterligare
information.

Telefonnummer för deltagare:

BE: +3226200548
DK: +4578150109
FR: +33170750775
DE: +4969222220380
NO: +4723500236
SE: +46856642705
CH: +41225805976
NE: +31207219496
UK: +443333009261

På Immunovias hemsida under Investerare/Ljudinspelningar
(https://immunovia.com/sv/investerare/ljudinspelningar/) kommer det
att finnas en MP3 fil för den som vill lyssna av telefonkonferensen i
efterhand, filen är tillgänglig inom två timmar efter
telefonkonferensens slut.

För mer information, vänligen kontakta:

Julie Silber
Director of Investor Relations
Email: julie.silber@immunovia.com
Tel.: +46 7 93 486 277

Denna information är sådan information som Immunovia AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 4 mars 2019 kl. 8:00 CET.

Om Immunovia
Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för
immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt
centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige.
Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som
finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för
att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer
exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala
teknologiplattform, IMMray®, baseras på analys av mikroarrayer av
biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier
för kommersialisering av IMMray® PanCan-d, som kan bli det första
blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av
2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos
och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar.
(Källa:www.immunovia.com)

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer
information, vänligen besökwww.immunovia.com.

Om bukspottkörtelcancer
Bukspottkörtelcancer är en av de mest dödliga och svårupptäckta
cancertyperna då tecken och symptom är diffusa och liknande de hos
andra sjukdomar. I enbart USA dör över 40,000 och fler än 50,000 nya
fall diagnosticeras årligen och överlevnad på fem års sikt är för
närvarande 5-8%. Prognosen säger att cancertypen kommer att vara den
näst dödligaste 2020. Eftersom resektion är mer framgångsrikt i
stadium I/II kan dock tidig diagnos avsevärt förbättra
cancerpatienters överlevnad på fem års sikt potentiellt från 5-8% upp
till 49%.

###

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/immunovia-ab/r/immunovia-tillhandahaller-uppd...
https://mb.cision.com/Main/13121/2754752/1001357.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.