Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-04

Immunovia AB: Immunovias kliniska studie PanFAM-1 finns nu i ClinicalTrials.gov, världens största databas för kliniska st...

LUND, SVERIGE - Immunovia har utvecklat en blodbaserad
biomarkörssignatur för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer med
namnet IMMray® PanCan-d. För att validera IMMray® PanCan-d inledde
Immunovia PanFAM-1
(https://immunovia.com/immray-pancan-d/prospective-studies-and-next-step/...),
den hittills största kliniska studien för tidig upptäckt av ärftlig
bukspottkörtelcancer hos högriskgrupper, i samarbete med ett flertal
bukspottkörtelcancercentra i Europa och USA. För att göra information
om den kliniska PanFAM-1-studien tillgänglig för patienter, anhöriga,
vårdpersonal och allmänheten registrerade Immunovia studien på
ClinicalTrials.gov
(https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03693378?term=PANFAM&rank=1),
ett webbaserat register för kliniska studier. ClinicalTrials.gov
drivs av United States National Library of Medicine vid National
Institute of Health, och är den största databasen för kliniska
studier i världen. För närvarande innehåller databasen registreringar
från över 230 000 studier, utförda i 204 länder i hela världen.

PanFAM-1 är en observationsstudie som startade 2016 och kommer att
användas för att samla in och analysera data från över två tusen
högriskpersoner under en treårsperiod. Studien genomförs på ett antal
kliniker i USA och Europa som redan erbjuder screeningsprogram för
ärftlig bukspottkörtelcancer. Målet med studien är att bedöma
diagnostisk noggrannhet för IMMray ™ PanCan-d i en prospektiv studie,
någonting som krävs för att erhålla ersättning samt ett eventuellt
godkännande från Amerikanska Food and Drug Administration (FDA).

En interimsanalys planeras mot slutet av 2019, följt av en
interventionsfas som väntas färdig 2021. Den prospektiva studien
PanFAM-1 är en del av Immunovias strategi för att lansera en metod
för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer.

"Vad som skiljer det här projektet från tidigare blodtestbaserade
studier kring tidig upptäckt är dess internationella omfattning och
de goda resultaten hos patienter med tidiga stadier av
bukspottkörtelcancer", säger Lynn Matrisian, PhD, MBA och
vetenskapschef på PanCAN (https://www.pancan.org/)1 som sammanfattar
Immunovias senaste publikation
(http://ascopubs.org/doi/10.1200/JCO.2017.77.6658) i Journal of
Clinical Oncology i sin blogg
(https://www.pancan.org/news/biomarker-test-may-improve-pancreatic-cancer...).

PanFAM-1's samarbetspartners hittills är:

+-------------------------+--------------+--------------------------------------+
|Center |Placering |Start datum |
| | |(länk till pressmeddelande) |
+-------------------------+--------------+--------------------------------------+
|Starten av PanFAM-1 | |2016-12 |
|tillkännages | |-20 (https://immunovia.com/investors/p|
| | |ress-releases/?id=255) |
+-------------------------+--------------+--------------------------------------+
|The University of |Storbritannien|2016-01 |
|Liverpool | |-19 (https://immunovia.com/investors/p|
| | |ress-releases/?id=221) |
+-------------------------+--------------+--------------------------------------+
|The Mount Sinai Hosiptal,|NY, USA |2016-02 |
|New York | |-09 (https://immunovia.com/news/immuno|
| | |via-announces-collaboration-with |
| | |-mount-sinai-health-system-to |
| | |-validate-early-detection-blood-test |
| | |-for-pancreatic-cancer/) |
+-------------------------+--------------+--------------------------------------+
|Ramon y Cajal Institute |Spanien |2016-12 |
|for Health Research, | |-09 (https://immunovia.com/investors/p|
|Madrid | |ress-releases/?id=252) |
+-------------------------+--------------+--------------------------------------+
|University of Michigan |MI, USA |2017-01 |
|Pancreatic Cancer Center | |-16 (https://immunovia.com/investors/p|
| | |ress-releases/?id=259) |
+-------------------------+--------------+--------------------------------------+
|Sahlgrenska |Sverige |2017-12 |
|Universitetssjukhuset, | |-20 (https://immunovia.com/investors/p|
|Göteborg | |ress-releases/?id=291) |
+-------------------------+--------------+--------------------------------------+
|The University of |PA, USA |2017-12 |
|Pittsburgh Medical Center| |-22 (https://immunovia.com/investors/p|
| | |ress-releases/?id=292) |
+-------------------------+--------------+--------------------------------------+
|The Massachusetts General|MA, USA |2018-02 |
|Hospital, Boston | |-08 (https://immunovia.com/investors/p|
| | |ress-releases/?id=294) |
+-------------------------+--------------+--------------------------------------+
|University Hospital of |Spanien |2018-02 |
|Santiago de Compostela | |-16 (https://immunovia.com/investors/p|
| | |ress-releases/?id=297) |
+-------------------------+--------------+--------------------------------------+
|NYU School of Medicine, |NY, USA |2018-04 |
|New York | |-12 (https://immunovia.com/investors/p|
| | |ress-releases/?id=3371) |
+-------------------------+--------------+--------------------------------------+
|Clínica Universidad de |Spanien |2018-05 |
|Navarra (IRYCIS) | |-04 (https://immunovia.com/investors/p|
| | |ress-releases/?id=3472) |
+-------------------------+--------------+--------------------------------------+
|Linköpings |Sverige |2018-05 |
|Universitetssjukhus | |-22 (https://immunovia.com/investors/p|
| | |ress-releases/?id=3570) |
+-------------------------+--------------+--------------------------------------+
|Karolinska Institutet, |Sverige |2018-08 |
|Stockholm | |-03 (https://immunovia.com/investors/p|
| | |ress-releases/?id=3685) |
+-------------------------+--------------+--------------------------------------+

Fortsatta diskussioner om eventuellt deltagande förs med flera andra
europeiska och amerikanska centra som genomför
högriskövervakningsprogram.

1PanCAN (Pancreatic Cancer Action Network (https://www.pancan.org/))
är världens största grupp för patienter och opinionsbildare
dedikerade till uppgiften att förbättra patienternas utfall vid
bukspottkörtelcancer genom att driva på forskning, medvetenhet,
kliniska initiativ, stödjande tjänster för patienter och support.
PanCAN grundades 1999 i USA.

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Grahn
VD, Immunovia
Tel.: +46-70-5320230
Email: mats.grahn@immunovia.com

Om Immunovia
Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för
immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt
centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige.
Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som
finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för
att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer
exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala
teknologiplattform, IMMray®, baseras på analys av mikroarrayer av
biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier
för kommersialisering av IMMray® PanCan-d, som kan bli det första
blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av
2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos
och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar.

(Källa: www.immunovia.com)
Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer
information, vänligen besök www.immunovia.com.

Om ClinicalTrials.gov

ClinicalTrials.gov är en webbtjänst som ger patienter, anhöriga,
vårdpersonal, forskare och allmänheten tillgång till information om
offentliga och privata kliniska studier inom ett brett spektrum av
sjukdomar och sjukdomstillstånd. Webbplatsen drivs av National
Library of Medicine (https://www.nlm.nih.gov/) (NLM) vid National
Institutes of Health (https://www.nih.gov/) (NIH). Informationen i
ClinicalTrials.gov tillhandahålls och uppdateras av sponsorn eller
forskningsledaren för respektive kliniska studie. Studier registreras
vanligtvis vid webbplatsen när de börjar, och informationen på
webbplatsen uppdateras löpande under studiens gång. I vissa fall
lämnas dock resultaten av studien efter avslutad studie. Webbplatsen
och databasen för kliniska studier benämns ofta som en
"registrerings- och resultat-databas".

ClinicalTrials.gov innehåller information om medicinska studier
utförda på frivilliga människor. De flesta studier registrerade på
ClinicalTrials.gov är kliniska studier (även kallade
interventionsstudier). En klinisk studie är en forskningsstudie där
frivilliga människor utsätts för någon form av intervention
(exempelvis test av en medicinsk produkt, terapi eller procedur)
enligt ett protokoll eller plan för att sedan utvärdera effekter
avseende biomedicin eller hälsa.

ClinicalTrials.gov innehåller även resultat från observationsstudier
gällande läkemedel utanför kliniska prövningar (så kallad "expanded
access). De medicinska studier som registrerats vid
ClinicalTrials.govs databas har utförts i USA:s 50 delstater och i
204 länder.

ClinicalTrials.gov innehåller inte information om alla kliniska
studier som utförts i USA, då inte alla studier enligt amerikansk lag
kräver registrering (exempelvis krävs inte registrering för studier
som inte undersöker ett läkemedel, biologiska aspekter eller
apparater). (Källa: www.ClinicalTrials.gov)

Om bukspottkörtelcancer
Bukspottkörtelcancer är en av de mest dödliga och svårupptäckta
cancertyperna då tecken och symptom är diffusa och liknande de hos
...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.