Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-08

Immunovia AB: Korrigerad version: Immunovia delårsrapport januari-september 2019

(Den föregående utgåvan skickades klockan 14:00 CET och har
uppdaterats med delårsrapporten bifogad. Ingenting annat skiljer sig
från det föregående släppet.)

"Commercial Test Model"-studien följer plan med resultat klart vid
årsslutet 2019 och IMMray® PanCan-d fortsätter därmed som planerat
mot försäljningsstart under tredje kvartalet 2020. Key Opinion
Leader-nätverken fortsätter att växa och ger bolaget världsledande
expertis, både inom huvudfokuset bukspottkörtelcancer, med en total
uppskattad marknad på 4,4 miljarder USD, samt inom discoveryprojekten
lungcancer och autoimmunitet, med flerfaldigt större totala
marknader.

- Tredje kvartalet var en spännande och innehållsrik tid för Immunovia
efter de banbrytande resul-taten från optimeringsstudien för IMMray®
PanCan-d. Vi inledde kvartalet med det första internet-baserade
seminariet i en serie seminarier för att markera de milstolpar som
Immunovia har uppnått på vägen mot en kommersialisering av IMMray®
PanCan-d. I detta första seminarium presenterades de extraordinära
resultat som uppnåddes i optimeringsstudien och som representerar
alla tre av våra adresserade riskgrupper: individer som har nära
släktingar med bukspottkörtelcancer, de över 50 år som nyligen fått
diabetes samt de som uppvisar tidiga symptom som skulle kunna vara
buk-spottkörtelcancer.

På Immunovia förblir vi fullt koncentrerade och fokuserade på IMMray®
PanCan-d. Att lansera IMM-ray® PanCan-d och under överskådlig framtid
dominera marknaden för tidig upptäckt av bukspott-körtelcancer är en
fantastisk möjlighet med en total uppskattad marknadspotential på 4,4
miljarder USD bara i USA och Europa och som nu ligger inom räckhåll
för oss. Genom att uppfylla ett icke tillgodosett behov kommer
Immunovia bidra till att rädda många liv.

Vi fortsätter följa tidplanen och arbetar intensivt med alla
förberedelser inför vår planerade lanse-ring av IMMray® PanCan-d
under tredje kvartalet 2020, och vi gör fortsatta framsteg med
Immuno-vias processer inom lungcancer och RA."

Utdrag ur VD Mats Grahns kommentar till rapporten.

Nyckeltal

TSEK om inget annat 2019 2018 2019 jan-sep 2018 jan-sep Helår 2018
anges jul jul
-sep -sep
Nettoomsättning 92 85 311 241 333
Rörelseresultat -27 -17 -84 666 -61 952 -87 708
927 344
Resultat efter -25 -17 -81 903 -60 876 -86 531
finansiella poster 625 403
Periodens resultat -25 -17 -81 906 -60 883 -86 538
625 403
Resultat per aktie -1,31 -0,89 -4,19 -3,34 -4,67
före utspädning
(SEK)
Resultat per aktie -1,31 -0,89 -4,19 -3,34 -4,67
efter utspädning
(SEK)
Soliditet (%) 87 97 87 97 97
Antal aktier vid 19 654 19 531 19 654 853 19 531 353 19 531 353
periodens utgång 853 353

Denna delårsrapport har upprättats enligt IFRS och avser koncernen
Immunovia som består av Immunovia AB samt de helägda dotterbolagen
Immunovia Incentive AB, Immunovia Inc och Immunovia GmbH.

Immunovia bjuder in till telefonkonferens (på engelska) för
investerare, analytiker och media den 8 november 2019 klockan 15:00
CET. Immunovia publicerar bolagets delårsrapport januari-september
2019, fredagen den 8 november 2019, klockan 14:00 (CET).

VD Mats Grahn kommer att presentera Immunovia och kommentera
delårsrapport januari-september 2019 följt av en frågestund. Ring
gärna in några minuter före telefonkonferensen börjar.

För att delta, vänligen ring in på ett av följande nummer:

BE: +3226200547
CH: +41225805976
DE: +4969222220380
DK: +4578150107
FR: +33170750718
NL: +31207219496
NO: +4723500236
SE: +46850558352
UK: +443333009035
US: +18338230590

Weblink

https://tv.streamfabriken.com/immunovia-q3-2019

För mer information, vänligen kontakta:

Julie Silber

Director of Investor Relations

Email: julie.silber@immunovia.com

Tel: +46 7 93 486 277

På Immunovias hemsida under Investerare/Finansiella Rapporter
(http://immunovia.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/) kommer
det att finnas en MP3-fil för den som vill lyssna av
telefonkonferensen i efterhand, filen är tillgänglig inom 2 timmar
efter telefonkonferensens slut.

Om Immunovia
Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för
immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt
centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige.
Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som
finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för
att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer
exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala
teknologiplattform, IMMray®, baseras på analys av mikroarrayer av
biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier
för kommersialisering av IMMray® PanCan-d, som kan bli det första
blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av
2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos
och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. (Källa:
www.immunovia.com)

Denna information är sådan information som Immunovia AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
596/2014. Informationen lämnades för offentliggörande genom
ovanståendes kontaktpersons försorg.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer
information, vänligen besök www.immunovia.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/immunovia-ab/r/korrigerad-version--immunovia-...
https://mb.cision.com/Main/13121/2957774/1138453.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.