Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-07

Immunovia AB: Valberedning utsedd inför årsstämma 2018 i Immunovia AB (Publ)

Enligt den instruktion för valberedning i Immunovia AB (Publ) som
antogs på årsstämman den 25 april 2017 ska valberedningen bestå av
tre ledamöter.

LUND - Styrelsens ordförande skall kontakta den röstmässigt största
ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägaren per den 1
september 2017 och uppmana denne att utse tre ledamöter till
valberedningen. Den röstmässigt största aktieägarens förslag till ny
valberedning skall därefter förankras hos de röstmässigt näst största
och tredje största ägarregistrerade eller på annat sätt kända
aktieägarna per den 1 september 2017.

Baserat på ovanstående har valberedningen inför årsstämman 2018
fastställts till att bestå av följande personer vilka tillsammans
representerar cirka 20 procent av antalet aktier och röster i bolaget
per den 1 september 2017:

- Sara Ek, representerande Sara Ek, ordförande i valberedningen

- Carl Borrebaeck representerande Carl Borrebaeck, styrelsens
ordförande; och

- Astrid Samuelsson, representerande Handelsbanken

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till
årsstämman 2018 samt på bolagets hemsida, www.immunovia.com.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att
kontakta valberedningen på bolagets adress. För att valberedningen
ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid
före årsstämman, dock senast den 31 januari 2017.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Grahn
VD, Immunovia
Tel.: +46-70-5320230
Email: mats.grahn@immunovia.com

Om Immunovia

Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för
immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt
centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige.
Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som
finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för
att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer
exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala
teknologiplattform, IMMray™, baseras på analys av mikroarrayer av
biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier
för kommersialisering av IMMray™ PanCan-d, som kan bli det första
blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av
2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos
och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. Det första testet
från detta program, IMMray™ SLE-d, som är en biomarkörsignatur
framtagen för differentialdiagnos av lupus utvärderas och valideras
nu. (Källa: www.immunovia.com)

Denna information är sådan som Immunovia är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen
lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för
offentliggörande på datum och tid enligt ovan.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterad på Nasdaq Stockholm First North
med Wildeco som bolagets Certified Adviser. För mer information,
vänligen besök www.immunovia.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/immunovia-ab/r/valberedning-utsedd-infor-arsst...
http://mb.cision.com/Main/13121/2384866/747602.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.