Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-11-02

Imorgon inleds handeln i SolidX AB:s aktier

Imorgon, den 3 november 2021, inleds handeln i SolidX AB:s ("SolidX" eller "Bolaget") aktier på Spotlight Stock Market. Aktien handlas under kortnamnet "SOLIDX" och ISIN-kod för aktien är SE0016797971.

Erbjudandet inför notering

Noteringen på Spotlight Stock Market har föregåtts av ett erbjudande till allmänheten om att förvärva aktier i Bolaget om totalt cirka 25 MSEK. Erbjudandet övertecknades till totalt cirka 69,1 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 277 procent. Samtliga aktier förvärvades från en säljande aktieägare varmed SolidX inte tillförts något kapital. SolidX tillfördes totalt cirka 4600nya aktieägare genom erbjudandet.

"Vi tackar för det stora intresset och tron på vår verksamhet. Nu blickar vi framåt och fortsätter resan som ett noterat bolag och vi ser fram emot att ta del av de möjligheter det medför" kommenterar Filip Alexanderson, VD och styrelseledamot, SolidX.

Rådgivare och emissionsinstitut

I samband med erbjudandet inför noteringen på Spotlight Stock Market har Markets & Corporate Law Nordic AB agerat legal rådgivare och Nordic Issuing emissionsinstitut. Shark Communication AB har bistått SolidX med rådgivning avseende kommunikation.

För ytterligare information om erbjudandet och den förestående noteringen, vänligen kontakta:

Nordic Issuing

Telefon: +46 (0) 40-632 00 20 (http://tel:040-632%2000%2020)

E-post:info@nordic-issuing.se

www.nordic-issuing.se

För mer information om SolidX, vänligen kontakta:

Filip Alexanderson, VD

Telefon: +46 (0) 70- 621 53 27

E-post:filip.a@solidx.se

Om SolidX

Om SolidX AB är ett konsultbolag, bildat 2001, med fokus på IT och digitalisering och verkar som kompetens- och resursförstärkning hos SolidX kunder. SolidX ingår i en koncern och har i dagsläget ett dotterbolag, Sekel AB. Genom att erbjuda sina konsulter mer fördelaktiga villkor än andra konkurrerande konsultbolag, har SolidX skapat en verksamhet som omfattas av en stadig tillväxttakt, låg personalomsättning och en bred kundbas. SolidX:s koncept och vision innefattar att vara den bästa arbetsgivaren och det självklara valet för konsulter. Detta innebär att vara en nytänkande arbetsgivare som ger mer åt den enskilda konsulten, med utgångspunkt i konsulternas egna önskemål och idéer. Visionen är att erbjuda konsulterna obegränsad kompetensutveckling, frihet och flexibilitet, en attraktiv lönemodell och full transparens.

Författare Cision