Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-24

Impact Coatings: DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI-MARS 2014

· Summa intäkter uppgick under första kvartalet till 2 123 tkr (1
455 tkr)

· Resultatet blev -4 868 tkr (-6 181 tkr)
· Kassaflödet för perioden uppgick till -5 533 tkr (-2 505 tkr)
· Soliditeten var 88,7 % (89,4 %)
· Ny marknadsföringsstrategi skapar inflöde av nya affärsmöjligheter
· Samarbete med en av världens största kontaktdonstillverkare
förhandlas

· Ledande fordonstillverkare utvärderar Bolagets teknologi för
bränsleceller

· Stort intresse för Bolagets ersättning av krom på plast
· Styrelsen har föreslagit att årsstämman bemyndigar styrelsen att
fatta beslut om nyemission.

Allmänt

Bolagets intäkter ökade till 2 123 tkr (1 455 tkr) och resultatet
förbättrades till -4 868 tkr (-6 181 tkr). Kassaflödet för perioden
blev -5 533 tkr (-2 505 tkr) och soliditeten var vid periodens slut
88,7 % (89,4 %).

Trots verifierad teknologi och omfattande marknads- och
försäljningsaktiviteter har Bolaget haft svårigheter att i
tillräcklig omfattning nå fram till affärsavslut. Bolagets strategi
har varit att utveckla och marknadsföra PVD-baserade lösningar för
behov som tidigare tillfredsställts med andra teknologier, men de
potentiella kunderna har i alltför hög utsträckning valt att avvakta
med teknikskiftet. I takt med att Bolagets finansiella perspektiv
kortats, har strategin modifierats till att bli mer inriktad på att
konkurrera om de generella PVD-systemupphandlingar som pågår just.
Fördelen med denna typ av affärsmöjligheter är att kunderna i
allmänhet har ett investeringsbeslut i ryggen samt att de vanligtvis
önskar verkställa sitt beslut så snabbt som möjligt. Effekterna av
denna strategi börjar nu ge resultat.

De nya marknadsaktiviteterna, påbörjade under Q4 2013, inriktade på
att marknadsföra systemexcellens snarare än applikationsexcellens
genererar nu ett kontinuerligt inflöde av nya systemförfrågningar. En
merpart av dessa kommer från företag med flerårig erfarenhet av PVD.
Dessa bekräftar behovet av den Lean-orienterade PVD-lösning Impact
Coatings erbjuder samt styrker Impact Coatings unikitet just vad
gäller de egenskaper som krävs för att realisera en Lean-organiserad
produktion av PVD-belagda komponenter. En organisatorisk anpassning
har medfört att Bolaget nu har kapacitet att processa fler sådana
affärsmöjligheter fram till avslut, trots att Bolagets totala
kostnader reducerats.

Dessa aktiviteter har kompletterats med fortsatt affärsutveckling för
specifika applikationer; guldersättning på elektriska kontakter och
bränsleceller, samt kromersättning. Denna utveckling bedrivs i nära
samarbete med potentiella kunder.

Trots att samtliga dessa aktiviteter fortskrider väl, har de inte lett
fram till någon systemorder under det första kvartalet. Detta har
ytterligare försvagat Bolagets finansiella ställning. För att
möjliggöra en fortsatt exploatering av Bolagets omfattande patent-
och produktportfölj samt de befintliga affärsmöjligheter som skapats
under den senaste tiden, har styrelsen föreslagit att årsstämman
bemyndigar styrelsen att fatta beslut om nyemission.

Guldersättning elektriska kontakter

Under perioden har ett marknadssamarbete med en av världens största
kontaktdonstillverkare förberetts och villkoren för detta är nu under
förhandling. Samarbetet innebär att partnern skall marknadsföra
Impact Coatings beläggningslösning Silver MaxPhase till sina
kontaktdonskunder, vilka består av några av väldens största
elektroniktillverkare. När dessa efterfrågar kontaktdon belagda med
Silver MaxPhase avser partnern att investera i beläggningsutrustning
från Impact Coatings. Den närmaste tidens aktiviteter avseende
elektriska kontakter koncentreras till detta samarbete.

Bränsleceller

Under perioden har också samarbete inletts med en av världens största
biltillverkare avseende Ceramic MaxPhase beläggning av bipolära
plattor för bränsleceller. Samarbetet har hittills omfattat teknisk
utvärdering av Impact Coatings beläggning, men en utvärdering av
Impact Coatings produktionsteknologi har också inletts.

Ytterligare andra potentiella kunder inom fordonssegmentet har inlett
utvärdering av Bolagets teknologi. Samtidigt har flera tillverkare av
bipolära plattor också för andra bränslecellsapplikationer ökat sina
volymer för legoytbehandling hos Impact Coatings.

Förstalandsbeviljandet för en tredje patentfamilj för skydd av
Bolagets teknologi för bränsleceller erhölls under perioden.

Det externfinansierade projektet MAXELL II avslutades under perioden
och slutrapporten har godkänts. Ett nytt projekt, COBRA, är på väg
att ta vid men det formella beviljandet inväntar fortfarande en rad
administrativa dokument. Projekten ger Impact Coatings en mycket
värdefull möjlighet att med extern finansiering utveckla relationerna
med andra nyckelaktörer inom marknadssegmentet samt industrialisera
gemensamma lösningar.

Kromersättning plast

Vad gäller kromersättning för plastdetaljer har betydande framsteg
gjorts avseende appliceringsteknologin för de lackskikt som
nödvändigtvis måste komplettera PVD-beläggningen för att ersätta
elektrokemiskt pläterad krom. Drivkraften att hitta en ersättning är
av miljöskäl mycket hög. Samtidigt vill komponenttillverkarna
utnyttja detta teknikskifte till att skapa ett mer Lean-organiserat
produktionsflöde för att höja deras förädlingsgrad och effektivitet.
Nyligen har en större personbilstillverkare gått ut med ett påbud
till sina berörda underleverantörer om att försöka ersätta plätering
med PVD på så många som möjligt av de metallbelagda detaljer som
finns i tillverkarens fordonsinteriörer. Impact Coatings har en bra
position på den framväxande marknaden inom detta område.

Händelser efter periodens slut

Inga händelser av avgörande betydelse har skett efter periodens slut.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorns granskning.

Linköping 2014-04-24

Henrik Ljungcrantz

VD

För mer information, kontakta Henrik Ljungcrantz, tel 013-359951 eller
070-6635580

Nästa rapporttillfälle är 21:a augusti.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/impact-coatings/r/delarsrapport-for-januari-ma...
http://mb.cision.com/Main/907/9573506/236455.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.