Du är här

2017-05-19

Impact Coatings: IMPACT COATINGS ÅRSSTÄMMA GENOMFÖRD

Årsstämma har idag hållits i Impact Coatings AB (publ), vars aktie är
noterad på Nasdaq OMX Stockholm First North. På årsstämman deltog 47
personer representerande 7,58 % av det totala röstetalet.

På årsstämman beslutades bland annat:

Att fastställa av styrelsen föreslagen resultat- och balansräkning.

Att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag
medförande att ett fritt eget kapital, inklusive årets resultat, om
20 527 599 SEK överförs i ny räkning.

Om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

Till ny styrelse valdes Lars-Erik Nordell, Jan-Eric Sundgren,
Christian Sahlén och Göran Felldin

Till valberedning valdes Bo Gustavsson, Torsten Rosell och Henrik
Ljungcrantz

Beslut om ny lydelse i bolagsordningens § 8 där klockslag under
anmälningsdagen tas bort

Bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission 1 200 000 aktier

Stämman beslutade att genomföra optionsprogram för personalen enligt
förslag publicerat i kallelsen.

För mer information kontakta VD Henrik Ljungcrantz, tel. 0706-63 55
80, eller e-mail henrik.ljuncrantz@impactcoatings.se.

Denna information är sådan information som Impact Coatings AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 maj
2017, kl. 16:30 CET.

---------------------------------------------

Impact Coatings AB utvecklar och kommersialiserar innovativ teknologi
för PVD-ytbeläggning. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna
skikt av metaller och keramer.

Bolaget har utvecklat en portfölj av beläggningsprocesser för plast
och metall som bl.a. marknadsförs under samlingsnamnet MaxPhase™.
Beläggningar med unika prestanda för bl.a. bränslecellsplattor,
elektriska kontakter och reflektorer. Impact Coatings erbjuder utöver
legoproduktion också beläggningssystemen InlineCoater™, PlastiCoater™
och ReelCoater™ för kunder med Lean-organiserad komponentproduktion
som inkluderar PVD.

Bolagets aktie handlas sedan 2004 på Nasdaq First North (Nasdaq OMX
Nordic). Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/impact-coatings/r/impact-coatings-arsstamma-ge...
http://mb.cision.com/Main/907/2267860/677333.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.