Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-30

Impact Coatings: PUBLICERING AV INFORMATIONSMEMORANDUM AVSEENDE IMPACT COATINGS NYEMISSION

Styrelsen för Impact Coatings AB (publ) ("Impact Coatings") har
upprättat ett informationsmemorandum avseende nyemissionen med
företrädesrätt för de befintliga aktieägarna.
Informationsmemorandumet finns tillgängligt för nedladdning på Impact
Coatings hemsida, www.impactcoatings.se och på Remium Nordic AB:s
hemsida, www.remium.com samt kan även beställas via Impact Coatings
kontor, Westmansgatan 29, 582 16 Linköping, telefon 013-359 950.

För mer information

Torsten Rosell, Styrelseledamot och COO

torsten@impactcoatings.se alt. 013-359 952

Impact Coatings AB utvecklar och kommersialiserar innovativ teknologi
för PVD ytbeläggning. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna
skikt av metaller och keramer.

Företagets huvudprodukter är beläggningssystemen, InlineCoater™ och
PlastiCoater™ ReelCoater™ för Lean-organiserad komponentproduktion
som inkluderar PVD. Systemen används för ytbehandling av ett stort
antal applikationer, bl a i syfte att ersätta guldplätering på
elektriska kontakter och kromplätering av plast. Bolaget har också
utvecklat en komplett teknologiportfölj för ytbeläggning av bipolära
flödesplattor för bränsleceller.

Målgruppen består främst av komponenttillverkare för elektronik- och
fordonsprodukter.

Verksamheten startade 1997 och efter en fas av utveckling och
etablering av produkter och tjänster har den globala exploateringen
inletts. Bolagets aktie handlas sedan 2004 på OMX Stockholm First
North. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i
vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och
personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har
offentlig-gjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa
sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika eller annat land
där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala
restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid
med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna
anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från
1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra
jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller
ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med
aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Impact Coatings.
Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Impact Coatings
kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Bolaget
offentliggör genom detta pressmeddelande.

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya
aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon
provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till
försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där
eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som
inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag
i Kanada.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/impact-coatings/r/publicering-av-informationsm...
http://mb.cision.com/Main/907/9593951/251004.pdf
http://mb.cision.com/Public/907/9593951/8c9fae690f7fee99.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.