Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-24

Implementa Sol AB: Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2020

· Nettoomsättningen för Q1 2020 uppgick till 989 tkr (2 017 tkr).
Solenergiprodukterna stod under Q1 2020 för 99 % (99 %) av
nettoomsättningen.

· Resultatet för Q1 2020 uppgick till -581 tkr (10 tkr).
· Bolagets resultat per aktie uppgår till -0,012 kr (0,0002 kr).
· Bolaget har under perioden sålt sin hittills största anläggning -
en markbaserad solenergianläggning värd 2 058 tkr till Trelleborgs
Energiförsäljning AB för installation under Q2 2020 på Smygehamns
Reningsverk.

· Bolaget har under början av perioden flyttat sin verksamhet till
Staffanstorps kommun samt anställt 2 egna montörer.

· På extra bolagsstämma 6 mars 2020 beslutades om ändring av
bolagets säte till Staffanstorps kommun samt godkändes försäljning av
bolagets fastighet i Lund.

· Årsredovisning för 2019 publicerades 5 mars 2020.
· Bolaget höll ordinarie bolagsstämma den 27 mars 2020. På stämman
gavs styrelsen bemyndigande att emittera aktier inom ramen för det
optionsprogram för nyckelpersoner som tidigare beslutats om.

· Bolaget har efter periodens utgång enligt avtal erhållit
delbetalning nr 2 på 1 575 Mkr av totalt 3 500 tkr för
fastighetsförsäljning

VD har ordet

Flytt till nya lokaler, utökad personalstyrka och största ordern
hittills

För att möta den ökande efterfrågan och påskynda fortsatt
försäljningsexpansion har verksamheten i samband med årsskiftet
2019/2020 flyttats till större och bättre lämpade hyreslokaler i
Staffanstorp. Flytten möjliggör frigörande av expansionskapital som
idag är bundet i bolagets fastighet. Därför har bolagets styrelse
beslutat att lägga ut bolagets helägda fastighet till försäljning och
har tecknat avtal om försäljning till Papworth Fastighetsförvaltning
AB, vilket godkändes av bolagsstämman den 2020-03-06. Då även
lagermöjlighet finns i den nya lokalen i Staffanstorp elimineras
kostnader för extern lagerhyra.

Implementa har under Q1 2020 även gjort en investering i ökad
personalstyrka och utrustning för montering. Implementa anlitade
tidigare externa installatörer. Med egna montörer för installation av
solenergianläggningar i Skåneregionen kan försäljningsresurser
frigöras samt kostnader för t ex frakt och byggställning minskas.
Dessa åtgärder tillsammans med ett fokus på större anläggningar
förväntas ge förbättrade marginaler och ökad lönsamhet. Resultatet
för Q1 2020 uppgick till -581 tkr (10 tkr). Resultatminskningen under
Q1 2020 jämfört med motsvarande period föregående år är en följd av
ovanstående aktiviteter.

Nettoomsättningen för Q1 2020 uppgår till 989 tkr (2 017 tkr), vilket
är en minskning jämfört med Q1 2019 då en stor anläggning på 147 kWp
såldes till ett värde av 1,05 Mkr och installerades under denna
period. Under Q1 2020 har bolagets hittills största anläggning på 233
kWp sålts till Trelleborgs Energiförsäljning AB till ett värde av
2,06 Mkr. Installationsstart av denna anläggning på Smygehamns
Reningsverk är planerad till senare delen av Q2 2020.

Tillväxt i skuggan av en pandemi

Bolaget har över åren byggt upp gedigna kunskaper inom marknads-,
kund- och installationskrav samt inte minst kring huvudprodukten -
solpanelerna - vilket gör att vi numera har ett noga utvalt sortiment
av högkvalitativa paneler samt övriga komponenter så att varje kunds
behov kan tillgodoses. Huvudfokus i bolagets verksamhet ligger på en
ökad försäljning av dessa produkter genom en växande verksamhet med
inriktning särskilt på större enheter inom lantbruk, hästgårdar och
industri samt villor under ledorden Kunskap - Engagemang - Kvalitet.

Under januari 2020 började rapporter om Corona-virusets framfart
publiceras. Vi vidtog åtgärder i form av att tidigt lägga
beställningar på framförallt paneler hos våra leverantörer, då vi
befarade att det skulle kunna uppstå brist under våren 2020 om
tillverkare eller transportsektorn tvingades stänga ner. Detta visade
sig vara mycket klokt. Vardagen har förändrats för många och så också
i vissa delar för Implementa. Kundbesök genomförs som vanligt, men
med social distansering och hålls förbehållsvist utomhus. Mycket av
vår verksamhet sker redan utomhus då våra medarbetare är ute på sälj-
och installationsuppdrag under dagarna. Så här i början av 2020
upplever jag att intresset för solenergi alltjämt är stort, men
virusets framfart har lett till viss ekonomisk försiktighet i
avvaktan på utgången. 15 april 2020 föreslog regeringen glädjande nog
i sin vårbudget ett ökat stöd på 200 Mkr fördelade på 100 Mkr vardera
under 2021-2022 för installation av solenergi.

År 2020 är målsättningen fler försäljningsaktiviteter och en fortsatt
ökad försäljning av större solenergianläggningar inom Skåneregionen.
På sikt ser jag ett behov av en utökad säljstyrka och fler egna
montörer samt elektriker för en expansion av verksamheten i första
hand inom Skåne och därefter i ett vidare geografiskt perspektiv.

Lund i april 2020

Margareta Krook, Tekn. Dr.

VD Implementa Sol AB

Implementa Sol AB,

Traversvägen 1, 245 34 STAFFANSTORP

Tel: 0732-06 45 00

web: www.implementa.se

e-post: info@implementa.se

VD och kontaktperson: Dr Margareta Krook

Styrelseordförande: Dr Arne Jakobsson

Implementa Sol AB är certifierad solcellsinstallatör och säljer
solenergiprodukter för lantbruk, ridhus, industri samt villor till
privat- och företagskunder. Bolaget är listat på NGM Nordic SME.
Visionen är egna produkter inom förnyelsebar energi.

KUNSKAP - ENGAGEMANG - KVALITET

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/implementa-sol-ab/r/delarsrapport-1-januari--...
https://mb.cision.com/Main/15225/3096122/1235405.pdf
https://mb.cision.com/Public/15225/3096122/af702ceeac54e5b1.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.