Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-01

Inbjudan till NCABs presentation av resultatet för Q3 2021 fredagen den 12 november

NCAB Group publicerar delårsrapporten för jan-september 2021 den 12 november 2021 klockan 07:30. Klockan 10:00 samma dag hålls en webbsänd telefonkonferens där VD och koncernchef Peter Kruk presenterar rapporten tillsammans med CFO Anders Forsén. Efter presentationen följer en frågestund.

Presentationen kommer att hållas på engelska. De som vill delta i telefonkonferensen i samband med presentationen ringer in på nedanstående nummer:
Sverige: +46850558351 UK: +443333009266 US: +16467224904

Det går också att följa och lyssna på presentationen och konferensen på följande webblänk: https://tv.streamfabriken.com/ncab-group-q3-2021

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på NCABs webbsida https://corporate.ncabgroup.com/sv/. Det kommer också att vara möjligt att se den inspelade versionen av webbsändningen i efterhand.

För mer information, vänligen kontakta:
Gunilla Öhman, IR Manager
Telefon: +46 707 63 81 25
E-mail: gunilla.ohman@ncabgroup.com

Om NCAB Group
NCAB är en världsomspännande, marknadsledande leverantör av mönsterkort, noterad på Nasdaq Stockholm. NCAB, vars affärsidé är ”PCBs for demanding customers, on time with zero defects, produced sustainably at the lowest total cost” grundades 1993 och har sedan dess karaktäriserats av en entreprenöriell och kostnadseffektiv kultur och har över tiden visat stark tillväxt och god lönsamhet. NCAB har idag lokal närvaro i 16 länder i Europa, Asien och Nordamerika och kunder i cirka 45 länder världen över. Omsättningen uppgick 2020 till 2115 Mkr. Organisk tillväxt och förvärv ingår i NCABs tillväxtstrategi. För mer information om NCAB Group, se www.ncabgroup.com

Bifogade filer


Inbjudan till NCABs presentation av resultatet för Q3 2021 fredagen den 12 november

Författare MFN