Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-25

Inbjudan till presentation av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s delårsrapport januari-september 2021

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("SBB") kommer att offentliggöra sin delårsrapport för januari-september 2021 den 4 november 2021 kl. 08:00 (CET). SBB:s vd Ilija Batljan presenterar resultatet samma dag kl. 10:00 (CET) via telefonkonferens och webcast.

Presentationen kommer att hållas på engelska och avslutas med en frågesession. Frågor kan ställas via telefon eller skriftligen via webcast-lösningen. Ingen förregistrering krävs.

Rapporten kommer att finnas tillgänglig här: https://corporate.sbbnorden.se/sv/rapporter-och-presentationer/ (https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcorporate.sbbnorden.se%2Fsv%2Frapporter-och-presentationer%2F&data=04%7C01%7C%7C2425d5c18f1a401a794808d99730f9d3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637707058863296345%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=lbrXy6uDeDduw2x76fz33Z3loJoqgqr%2F%2Bj%2B0%2FJmFaXg%3D&reserved=0)

Länk till webcast: https://tv.streamfabriken.com/samhallsbyggnadsbolaget-q3-2021 (https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftv.streamfabriken.com%2Fsamhallsbyggnadsbolaget-q3-2021&data=04%7C01%7C%7C2425d5c18f1a401a794808d99730f9d3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637707058863296345%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=8RRSS%2BOm6HzDPTsfOKjJNmu75htYY%2BIiLxm85XHBm7c%3D&reserved=0)

För att delta via telefon vänligen ring in på följande telefonnummer:

SE: +46 8 566 42 693

UK: +44 3333 009 034

US: +1 631 913 1422

PIN-kod: 27449580#

En inspelning av presentationen kommer att finnas tillgänglig i efterhand via webcastlänken.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marika Dimming. Investor Relations, ir@sbbnorden.se

Författare Cision