Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-12

Incap Oyj: Incap-konsernin liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2016

Incap Oyj

Pörssitiedote 12.5.2016 klo 8.30 (EET)

INCAP-KONSERNIN LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2016

Liikevaihto kasvoi 47 % ja liikevoitto kaksinkertaistui edellisen vuoden
vastaavaan jaksoon verrattuna. Intian tehtaan laajennustyöt alkoivat.

Tässä liiketoimintakatsauksessa esitetyt tiedot koskevat Incap-konsernin
kehitystä tammi-maaliskuussa 2016 ja vastaavalla jaksolla vuonna 2015, ellei
toisin ole mainittu. Luvut ovat tilintarkastamattomat.

Avainluvut tammi-maaliskuussa 2016

· Konsernin liikevaihto oli 8,7 miljoonaa euroa eli noin 47 % enemmän
kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla (1-3/2015: 5,9 milj. euroa).
· Konsernin liikevoitto (EBIT) oli 1,2 miljoonaa euroa eli
kaksinkertainen vertailujaksoon verrattuna (0,5 milj. euroa) ja suunnilleen
samalla tasolla kuin edellisellä vuosineljänneksellä (10-12/2015: 1,2 milj.
euroa).
· Katsauskauden tulos oli 0,7 miljoonaa euroa (0,6 milj. euroa).
Tulosta pienensivät verot, joiden osuus katsauskaudella oli 0,4 milj. euroa
(0,1 milj. euroa).

----------------------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 euroa) 1-3/2016 1-3/2015 4-6/2015 7-9/2015 10-12/2015 1-12/2015 |
| |
| Liikevaihto 8 686 5 908 7 346 7 960 9 352 30 566 |
| Liikevoitto/tappio (EBIT) 1 165 541 937 1 039 1 174 3 692 |
| Katsauskauden voitto/tappio 651 603 242 402 765 2 012 |
----------------------------------------------------------------------------------------------
Tärkeimmät tapahtumat katsauskaudella

Incap-konsernin liikevaihto kehittyi suotuisasti sekä Intiassa että Virossa.
Liikevaihto kasvoi edellisen vuoden vastaavasta jaksosta noin 47 %.
Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto jäi toimialalle tyypilliseen tapaan
jonkin verran alhaisemmaksi kuin edeltävällä vuosineljänneksellä.
Tarjouskanta on hyvällä tasolla yhtiön molemmilla tehtailla ja tuotantoon on
tulossa uusia tuotteita.

Incap-konsernin kannattavuus parani edellisestä vuodesta selvästi. Liikevoitto
(EBIT) tammi-maaliskuussa 2016 oli noin 1,2 miljoonaa euroa eli noin
kaksinkertainen edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna (1-3/2015: 0,5
milj. euroa). Omavaraisuusaste koheni edellisen vuoden vastaavasta jaksosta
ja oli 31.3.2016 noin 34,7 % (31.3.2015: 19,0 %).

Intian tuotantotilojen laajentaminen on käynnistynyt aikataulussa ja noin 2
000 neliömetrin laajennusosan on määrä olla valmis vuodenvaihteessa
2016-2017. Rakennuskustannukset ovat noin 1 miljoonaa euroa ja ne katetaan
yhtiön liiketoiminnan kassavirralla. Lisäkapasiteettia tarvitaan, sillä
tehtaan vientitoimitukset ovat kasvussa. Investointi kohdentuu nimenomaan
vientitoimintaan, jonka tuotanto on Intian verosääntöjen mukaan järjestettävä
erillisissä tiloissa. Kotimaan toimitusten tuotantotiloissa on vielä
käyttämätöntä kapasiteettia kasvua varten.

Osakepääoman alentaminen ja osakkeiden lukumäärän vähentäminen

6.4.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti alentaa yhtiön 20.486.769.50
euron osakepääomaa 19.486.769,50 eurolla tappioiden kattamiseksi ja varojen
siirtämiseksi sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. Edellisten tilikausien
aikana kertyneet tappiot katetaan alentamalla yhtiön sijoitetun vapaan
pääoman rahastoa 16.804.218,62 eurolla, ylikurssirahastoa 44.316,59 eurolla
ja osakepääomaa 11.118.952,29 eurolla. Tappioiden kattamisen jälkeen
osakepääomaa alennetaan edelleen 8.367.817,21 eurolla siirtämällä varat
sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. Toimenpiteiden jälkeen yhtiön uusi
osakepääoma on 1.000.000 euroa ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
8.367.817,21 euroa. Emoyhtiön oma pääoma ylittää näin ollen Osakeyhtiölain 20
luvun 23 §:ssä määritellyn rajan. Tappioiden kattaminen selkiyttää emoyhtiön
taserakennetta ja vahvistaa yhtiön oman pääoman ja osakepääoman välistä
suhdelukua. Järjestelyn edellyttämä Osakeyhtiölain mukainen
velkojiensuojamenettely on käynnistetty ja osakepääoman alentaminen voidaan
viedä kaupparekisteriin arviolta kolmen kuukauden kuluttua.

Varsinainen yhtiökokous päätti myös vähentää yhtiön osakkeiden lukumäärää
uusia osakkeita luovuttaen ja omia osakkeita lunastaen siten, että
toimenpiteiden jälkeen kutakin yhtiön nykyistä 50 osaketta vastaa yksi yhtiön
osake. Järjestely toteutettiin pian yhtiökokouksen jälkeen 8.4.2016. Yhtiön
osakkeiden uusi kokonaismäärä on 4.365.168 osaketta. Uusi määrä vietiin
kaupparekisteriin 11.4.2016 ja kaupankäynti osakkeiden muuttuneella
lukumäärällä alkoi Nasdaq Helsingissä samana päivänä. Osakkeiden lukumäärän
vähentämisen tarkoituksena oli parantaa osakkeiden kaupankäynnin edellytyksiä
ja hinnanmuodostuksen luotettavuutta.

Lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Yhtiön liiketoimintaan ja toimialaan liittyviä yleisiä riskejä ovat
asiakaskysynnän kehitys, sopimusvalmistuksen hintakilpailu, asiakashankinnan
onnistuminen, raaka-aineiden ja komponenttien saatavuus ja hintakehitys,
rahoituksen riittävyys ja maksuvalmius sekä valuuttojen arvon vaihtelu.
Merkittävä osa konsernin toiminnasta on Intiassa ja Intian rupian
kurssivaihtelu euroa vastaan saattaa vaikuttaa merkittävästi liikevaihtoon,
toiminnan tulokseen ja omavaraisuuteen.

Parantuneen kannattavuuden ja vuonna 2015 toteutetun merkintäetuoikeusannin
seurauksena yhtiön rahoitustilanne on parantunut eikä rahoituksen tai
käyttöpääoman riittävyys tällä hetkellä muodosta merkittävää riskiä.

Näkymät vuodelle 2016

Incapin arviot liiketoiminnan tulevasta kehityksestä perustuvat yhtiön
asiakkaiden esittämiin ennusteisiin ja yhtiön omiin näkemyksiin.

Yhtiö arvioi konsernin liikevaihdon vuonna 2016 olevan noin 35-40 miljoonaa
euroa. Liiketuloksen (EBIT) vuonna 2016 arvioidaan olevan suunnilleen samalla
tasolla, tai hieman korkeampi kuin vuonna 2015, jolloin liiketulos oli 3,7
miljoonaa euroa olettaen, että valuuttojen muuntokursseissa ei tapahdu
merkittäviä muutoksia.

Aikaisemmassa ohjauksessaan 18.2.2016 yhtiö arvioi, että konsernin liikevaihto
vuonna 2016 on hieman suurempi kuin vuonna 2015 ja liikevoitto (EBIT)
suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2015 olettaen, että valuuttojen
muuntokursseissa ei tapahdu merkittäviä muutoksia.

Yhtiö julkaisee IAS 34:n mukaan laaditun puolivuosikatsauksen tammi-kesäkuulta
2016 tiistaina 23.8.2016.

Ville Vuori, Incap-konsernin toimitusjohtaja:

"Vuoden ensimmäinen neljännes on sujunut kaikilta osin odotuksiemme mukaan.
Rakennustyöt Intian tehtaan laajentamiseksi on aloitettu ja aikataulun mukaan
saamme uudet tuotantotilat käyttöön vuoden lopussa. Viron tehtaalla on saatu
uusi toiminnanohjausjärjestelmä tehokkaaseen käyttöön ja sielläkin voidaan
kaikki voimat keskittää asiakkaiden palveluun ja tuotannon kehittämiseen.

Pitkän tähtäimen kasvun varmistamiseksi tulemme vahvistamaan myyntitoimintaa
sekä Euroopassa että Intiassa. Jatkamme operatiivisen tehokkuuden
kehittämistä muun muassa tehtaiden yhteistoimintaa parantamalla ja
materiaalihankintaa tehostamalla."

INCAP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Ville Vuori, toimitusjohtaja, puh. 0400 369 438
JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incapcorp.com

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja. Incapin asiakkaat ovat
oman alansa johtavia korkean teknologian laitetoimittajia, joille Incap
tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa
Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Yhtiön palveluksessa on tällä
hetkellä noin 470 henkilöä. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä
vuodesta 1997 lähtien. Lisätietoja: www.incapcorp.com.

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Incap Oyj via Globenewswire

HUG#2011791

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.