Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-22

InCoax Networks AB: InCoax Networks AB:s delårsrapport, januari - juni 2019

Flera utvärderingsprojekt har initierats och de första kommersiella
installationerna av In:xtnd? i Europa är igång.

Finansiell utveckling april-juni 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 1 108 187 SEK (525 851), vilket
motsvarar en ökning med 111 procent gentemot samma period föregående
år.

· Rörelseresultatet uppgick till -18 654 944 SEK (-11 647 705), en
minskning framförallt drivet av organisationstillväxt.

· Resultat efter skatt uppgick till -18 695 898 SEK (-11 701 346),
vilket ger ett resultat per aktie om -1,51 SEK (-1,75).

· Kassaflöde inkl. finansieringsverksamheten för kvartalet uppgick
till 19 419 413 SEK (-1 480 841) och de likvida medlen uppgick till
26,3 MSEK vid kvartalets utgång.

Finansiell utveckling januari-juni 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 2 066 573 SEK (907 004), vilket
motsvarar en ökning med 128 procent gentemot samma period föregående
år.

· Rörelseresultatet uppgick till -33 460 704 SEK (-20 364 108), en
minskning framförallt drivet av organisationstillväxt.

· Resultat efter skatt uppgick till -33 544 129 SEK (-20 420 443),
vilket ger ett resultat per aktie om -2,71 SEK (-3,05).

· Kassaflöde inkl. finansieringsverksamheten för perioden uppgick
till 18 624 640 SEK (-1 993 142).

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

· InCoax har den 20 augusti 2019 upptagit en bryggfinansiering om 15
MSEK samt föreslår att extra bolagsstämman den 9 september 2019
beslutar om en företrädesemission om cirka 60 MSEK. Emissionen
omfattas till drygt 80 procent av teckningsåtaganden och
garantiåtaganden från befintliga ägare och nya investerare.

Se bifogad delårsrapport i sin helhet.

Delårsrapporten finns även tillgänglig på www.incoax.com.

Denna information är sådan information som InCoax Networks AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22
aug 2019 kl. 08.10 (CET).

Kontakter
Peter Carlsson, Verkställande direktör, peter.carlsson@incoax.com,
026-420 90 42

Marie Svensson, Finanschef, marie.svensson@incoax.com, 026-420 90 42
Om InCoax Networks AB (publ)
InCoax utvecklar innovativa lösningar för bredbandsuppkoppling. Med
In:xtnd? erbjuder vi världens ledande telekom- och
bredbandsoperatörer nästa generations smarta och hållbara
nätverkslösningar. Lär mer om hur vi lever upp till vår devis "Saving
the world from complicated" på www.incoax.com. Augment Partners AB,
tel. +46 8-505 651 72 info@augment.se, är Bolagets Certified Adviser.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/incoax-networks-ab/r/incoax-networks-ab-s-del...
https://mb.cision.com/Main/15562/2886040/1093703.pdf
https://mb.cision.com/Public/15562/2886040/a91078872483df6c.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.