Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-05-07

INDBERETNING OG OFFENTLIGGØRELSE AF LEDENDE MEDARBEJDERS TRANSKATIONER MED DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S’ AKTIER

MEDDELELSE NR. 66 - 7. MAJ 2021

I henhold til Markedsmisbrugsforordningens artikel 19 skal Dampskibsselskabet NORDEN A/S indberette oplysninger om ledende medarbejdere og disses nærtståendes transaktioner med Dampskibsselskabet NORDEN A/S’ aktier.

Navn:  Jan Rindbo
Årsag: Rapporteringspligtig, CEO
Udsteder: Dampskibsselskabet NORDEN A/S
Fondskode: DK0010269844
Betegnelse: Aktier
Transaktion: Køb af aktier
Handelsdato: 6. maj 2021
Marked: Nasdaq Copenhagen
Antal stk.: 50.000
Kursværdi i DKK: 4.725.000
Aktiebeholdning efter transaktion 87.837


Årsag: Rapporteringspligtig, CEO
Udsteder: Dampskibsselskabet NORDEN A/S
Fondskode: DK0010269844
Betegnelse: Aktier
Transaktion: Salg af aktier
Handelsdato: 6. maj 2021
Marked: Nasdaq Copenhagen
Antal stk.: 20.000
Kursværdi i DKK: 3.416.000
Aktiebeholdning efter transaktion 67.837

Med venlig hilsen,

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Martin Badsted

Finansdirektør

Yderligere oplysninger:

Thomas France, Investor Communications Partner, tel.: +45 3273 0629, e-mail: tfr@norden.com

Vedhæftet fil


Författare GlobeNewswire