Du är här

2018-08-16

Indentive AB: Indentive ABs kvartalsrapport, april - juni 2018

FINANSIELLA KOMMENTARER APRIL - JUNI, KONCERNEN

· Nettoomsättningen uppgick till 4 251 TSEK (4 690)

· Resultat efter finansnetto uppgick till -6 322 TSEK (-2 965)

· Resultat per aktie uppgick till -0,99 SEK (-23,49)

· Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 1 760 TSEK (3 197)

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -4 309 TSEK
(-3 114)

· Eget kapital den 30 juni 2018 uppgick till 26 677 TSEK (11 728)

· Likvida medel den 30 juni 2018 uppgick till 727 TSEK (2 300),
pågående nyemission var

per den 30 juni 2018 delbetald

FINANSIELLA KOMMENTARER JANUARI - JUNI, KONCERNEN

· Nettoomsättningen uppgick till 10 304 TSEK (8 038)

· Resultat efter finansnetto uppgick till -13 363 TSEK (-6 330)

· Resultat per aktie uppgick till -2,14 SEK (-53,02)

· Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 3 971 TSEK (5 990)

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -10 337 TSEK
(-5 955)

· Eget kapital den 30 juni 2018 uppgick till 26 677 TSEK (11 728)

· Likvida medel den 30 juni 2018 uppgick till 727 TSEK (2 300)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN APRIL - JUNI 2018

Marknad och försäljning

· Kalejdo Bredband har tecknat avtal med Karlstads El- och Stadsnät
baserat på Indentives öppna IoT-plattform Connective

· Connective testas av slutkunder i Varberg

· Indentive har tecknat konsultavtal med Umeå Energi gällande
utveckling av tjänster och produkter samt integrationsarbeten för
IoT-plattformen Connective

· Indentive vinner upphandling kring IoT-tjänster hos Uppsalahem AB
gällande ramavtal för applikationsförvaltning och utveckling av
tjänster till Indentives IoT-plattform Connective

· Umeå Energi lanserar smarta hem-lösningen "Smart start" för
privatkunder, baserad på Indentives IoT-plattform Connective

· Indentive inleder samarbete med Irdeto, en av världens ledande
aktörer inom digital säkerhet. Samarbetet innebär att Indentive ska
implementera Irdetos säkerhetssystem i IoT-plattformen Connective och
ge ökad internationell försäljning mot Irdetos kunder

· Över 30 000 nya användare får tillgång till Indentives IoT-plattform
genom att Kalejdo Bredband AB har tecknat avtal avseende Sakernas
Stadsnät med ServaNet samt med Borlänge Energi

Övrigt

· Indentive ändrar ledningsgruppen. Nya i ledningsgruppen är Jens
Gabrielsson, V.P Sales, John Rönnbäck, V.P Product Management och
Magnus Broeders, V.P Development

· Indentive ABs årsstämma 2018 beslutade om omval av
styrelseledamöterna Mattias Andersson, Jan Johansson, Gunnar Jardelöv
och Björn Persson. Som styrelsens ordförande valdes Björn Persson.
Tidigare styrelseordförande Mikael Hult samt styrelseledamoten Peter
Bräck lämnar styrelsen. Vidare beslutade årsstämman om ändring av
bolagsordningen avseende intervall för aktiekapital och antal aktier
i bolaget

· Vid extra bolagsstämma gav stämman styrelsen bemyndigande att
besluta om nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare samt
bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission utan
företrädesrätt för bolagets aktieägare. Stämman beslutade vidare om
omstämpling av samtliga bolagets aktier av serie A till aktier av
serie B

· Indentive fokuserar på sina kärnprodukter inom IoT och TV och
avyttrar del av konsultverksamhet

· Indentives dotterbolag Vodvision Europe AB säljer Pergas AB. I
samband med transaktionen träffades avtal med Indentives förre VD,
Lars-Thomas Rasmussen om ändringar i hans anställningsavtal, vilket
medför sänkta kostnader för bolaget

· Styrelsen för Indentive AB har, med stöd av bemyndigande från extra
bolagsstämma, beslutat att genomföra en nyemission om 18,1 MSEK med
företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen tecknades till
59,9 procent, motsvarande 10,8 MSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Bolaget har släppt den första Alfa-versionen av Connective 2.0

· Indentive tecknar, i enlighet med den vunna offentliga
upphandlingen, ramavtal angående systemutveckling med Uppsalahem.

Värdet av avtalet förväntas uppgå till cirka 1 MSEK per år

· Den 12 juli 2018 registrerades den pågående nyemissionen hos
Bolagsverket. Efter periodens utgång tillfördes ytterligare 5,8 MSEK.
Totalt tillförde emissionen 10,8 MSEK före emissionskostnader.

Informationen kommer att finnas tillgänglig på indentive.se

För mer information vänligen kontakta

Anders Visell, CEO Indentive

Tel: 013 - 465 85 06

E-post: anders.visell@indentive.se

Indentive är listat på Nasdaq First North i Stockholm under kortnamnet
INDEN B. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (www.penser.se, tfn
08-463 80 00).

Denna information är sådan information som Indentive AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 16 augusti 2018 kl. 13:15.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/indentive-ab/r/indentive-abs-kvartalsrapport--...
http://mb.cision.com/Main/16195/2593682/892537.pdf
http://mb.cision.com/Public/16195/2593682/a33a10d06987c7e7.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.