Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-09

Indentive AB: Korrigering: Indentive har godkänts för listning på Nasdaq Stockholm

Tidigare meddelande hänvisade till att Nasdaq Stockholms
bolagskommitté har godkänt Indentive för handel, korrekt är att
Nasdaq First North har godkänt bolaget för handel. I detta
korrigerande meddelande adderas även ett tillägg gällande handel av
bolagets teckningsoption.

"EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND,
SYDAFRIKA ELLER NÅGOT ANNAT LAND DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER
PUBLICERING ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. "

Nasdaq First North har godkänt att Indentives aktie och
teckningsoption (TO1) upptas till handel på Nasdaq First North med
första handelsdag den 13 november 2017. Aktiens kortnamn är INDEN B
och teckningsoptionens är INDEN TO1.

Indentive AB har som tidigare meddelats genomfört en kraftigt
övertecknad nyemission på 30 MSEK. I och med överteckningen har
bolaget även utnyttjat övertilldelningsoptionen på 4,5 MSEK.
Granskningen av ansökan till Nasdaq First North är nu klar och
Indentive har godkänts för listning.

- Det är glädjande att så många har visat intresse för vårt bolag och
att vi nu får in nya aktieägare som bidrar till en bred ägarbas. Nu
ser vi fram emot att expandera och utveckla bolaget, säger
Lars-Thomas Rasmussen, vd på Indentive.

Läs mer om bolaget på indentive.se

Aktiens kortnamn: INDEN B

Aktiens ISIN-kod: SE0010245688

Teckningsoptionens kortnamn: INDEN TO1

Teckningsoptionens ISIN-kod: SE0010442426

Första handelsdag: 13 november 2017

Rådgivare

Remium Nordic AB har varit finansiell rådgivare i samband med
erbjudandet och kommer att vara bolagets Certified Adviser på Nasdaq
First North. Advokatfirman Delphi har medverkat som legal rådgivare.

För mer information kontakta:

Lars-Thomas Rasmussen, vd Indentive

Tel: 013-465 85 01

E-post: larsthomas.rasmussen@indentive.se

Denna information är sådan information som Indentive är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 9 november 2017, kl. 12.20.

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i
vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och
personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har
offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa
sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller något annat
land där sådan åtgärd helt eller delvis förutsätter att någon annan
åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt, eller där
detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet.
Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid
med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna
anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från
1933, i dess senaste lydelse ("Securities Act") eller tillämpliga
lagar i andra jurisdiktioner.

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Indentive AB. Inbjudan till
berörda personer att teckna units Indentive AB kommer endast att ske
genom det prospekt till vilket det hänvisas till i detta
pressmeddelande. Inga units, aktier, eller teckningsoptioner kommer
att registreras enligt Securities Act och inte heller enligt någon
motsvarande lag i någon delstat i USA eller tillämplig lag i annat
land.

Indentive är ett snabbväxande techbolag grundat 2011 och specialiserat
på IoT-teknologi, cloud-lösningar, IP-TV-lösningar och
app-utveckling. Företaget utsågs till Digital Gasell 2016. Indentive
har utvecklat den öppna plattformen Connective som ger användaren
tillgång till sina IoT-tjänster i ett och samma gränssnitt utan att
behöva bekymra sig om tekniken. Connective levereras genom operatörer
och har som mål att bli branschstandard för stadsnäten under 2019.
Indentive har cirka 45 anställda med huvudkontor i Science Park
Mjärdevi, Linköping, och filial i Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/indentive-ab/r/korrigering--indentive-har-godk...
http://mb.cision.com/Main/16195/2386785/748878.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.